Защита на компютъра

Прилага се за: Windows 10

Windows 10 е по-защитен от всякога, а защитата е по-лесна, благодарение на Защита в Windows.

Когато стартирате Windows 10 за първи път, защитата в Windows ще защити вашето устройство.

Windows Security home page

Защитата в Windows работи, за да помогне на вашето устройство със защитата, като сканира за злонамерен или нежелан софтуер и използва защита в реално време за сканиране на всичко, което изтегляте или изпълнявате на вашето устройство.

Научете повече за работата на защитата в Windows в Останете защитени със „Защита в Windows”,.