Защита на компютъра

Windows 10е по-безопасен и защитен благодарение на Windows Defender и защитната стена на Windows.

Когато стартирате Windows 10 за първи път, Windows Defender работи за защитата на компютъра, като сканира за злонамерен или нежелан софтуер.

Windows Defender използва защита в реално време за сканиране на всичко, което изтегляте или изпълнявате на вашия компютър.

Екранна снимка на Windows Defender

За сканиране на конкретни файлове или папки изберете ги, след което щракнете с десен бутон (или натиснете и задръжте) върху и изберете Сканиране с Windows Defender. Ако Windows Defender открие злонамерено съдържание, уведомява приложението и ви препоръчва следващи действия, за да поддържате компютъра защитен.

Защитната стена на Windows филтрира информацията, която компютърът получава от интернет, и блокира потенциално опасни програми. За да я изключите:

 1. Изберете бутона Старт

  икона на емблемата на Windows
  , след което изберете Система на Windows > Контролен панел.

 2. Изберете Система и защита > Защитна стена на Windows > Включване и изключване на защитната стена на Windows > изберете мрежите, за които искате да промените настройките > OK.

За да изключите временно защитата в реално време:

 1. Изберете бутона Старт

  икона на емблемата на Windows
  , след което изберете Настройки > Актуализиране и защита > Windows Defender .

 2. Изключете Защита в реално време.

За допълнителна помощ за Windows Defender и настройки вижте Quick start: Windows Defender („Бърз старт: Windows Defender“, PDF, само на английски).

Свойства

ИД на статията: 17187 – Последен преглед: 6.12.2016 г. – Редакция: 15

Windows 10

Обратна връзка