Филтър SmartScreen ЧЗВ

Какво представлява филтърът SmartScreen и как може да помогне за защитата ми?

Филтърът SmartScreen ви помага да идентифицирате докладвани фишинг и злонамерени уеб сайтове, а също така да вземате информирани решения по отношение на съдържанието за изтегляне. SmartScreen ви помага да се предпазите по три начина:

  • Докато сърфирате в интернет, той анализира уеб страниците и определя дали може да са подозрителни. Ако открие страници с подозрителни характеристики, SmartScreen ще покаже предупредителна страница, която ви дава възможност да предоставите обратна връзка и ви съветва да бъдете внимателни при продължаване.
  • SmartScreen проверява посещаваните от вас сайтове в динамичен списък с докладвани фишинг сайтове и сайтове със злонамерен софтуер. Ако открие съвпадение, SmartScreen показва предупреждение, за да ви уведоми, че сайтът е блокиран с оглед на вашата безопасност.
  • SmartScreen проверява изтегляните от вас файлове от интернет в списък с докладвани сайтове със злонамерен софтуер и програми, за които е известно, че са опасни. Ако открие съвпадение, SmartScreen ще ви предупреди, че изтеглянето е блокирано с оглед на вашата безопасност. SmartScreen също така проверява изтегляните от вас файлове в списък с файлове, които са добре познати и се изтеглят от много потребители на Internet Explorer. Ако изтегляният от вас файл не фигурира в този списък, SmartScreen ще ви предупреди.

Какво мога да направя, в случай че SmartScreen ме предупреди за посещаван от мен сайт, но той не е опасен?

От страницата с предупреждението можете да изберете да съобщите, че този сайт е безопасен. Изберете Още информация, след което изберете връзката Съобщаване, че този сайт не съдържа заплахи, за да отидете на сайта за обратна връзка на Microsoft, и следвайте инструкциите.

Ако посетите сайт, за който смятате, че SmartScreen трябва да ви предупреждава в бъдеще, можете да го съобщите на Microsoft, като докоснете или щракнете върху бутона Инструменти , посочите Защита и след това изберете Съобщаване за опасен уеб сайт.

Мога ли да включвам или изключвам SmartScreen?

В повечето случаи – да. В някои случаи – например в мрежа на работно място – тази настройка се управлява от системен администратор и не може да бъде променяна. 

Включване или изключване на SmartScreen
Включване или изключване на SmartScreen в Internet Explorer 8

Различава ли се SmartScreen от програмата за блокиране на изскачащи прозорци?

Да. SmartScreen проверява сайтове, които посещавате, както и файлове, които изтегляте, за заплахи за вашата защита. Програмата за блокиране на изскачащи прозорци ограничава повечето изскачащи прозорци на сайтове, които обикновено са рекламни и не са непременно злонамерени.

Свойства

ИД на статията: 17443 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка