Опции за улеснен достъп в Internet Explorer

Прилага се за: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1 Повече

Internet Explorer предлага много опции, с които да сърфирате в интернет по-лесно.

За Internet Explorer 11, Internet Explorer 10 и Internet Explorer 9

Мащабиране на уеб страница

  1. Отворете Internet Explorer, изберете бутона Инструменти , след което изберете Мащабиране.
  2. Изберете предварително зададено ниво на мащабиране или изберете ниво по избор, като изберете По избор и въведете стойност за мащабиране.


За Internet Explorer 8

Мащабиране на уеб страница

  1. Отворете Internet Explorer и в долния десен ъгъл на екрана изберете стрелката до бутона за промяна на нивото на мащабиране.
  2. Изберете предварително зададено ниво на мащабиране или посочете ниво по избор, като изберете По избор и въведете стойност за мащабиране.