Опции за улеснен достъп в Internet Explorer

Internet Explorer предлага много опции, с които да сърфирате в интернет по-лесно.

За Internet Explorer 11, Internet Explorer 10 и Internet Explorer 9

Мащабиране на уеб страница
Уголемяване или намаляване на текста
Използване на клавиатура за сърфиране в интернет
Промяна на шрифта, форматирането и цветовете на страниците
Подобряване на работата на Internet Explorer за работа с екранен четец или софтуер за разпознаване на глас

За Internet Explorer 8

Мащабиране на уеб страница
Уголемяване или намаляване на текста
Използване на клавиатура за сърфиране в уеб
Промяна на шрифта, форматирането и цветовете на уеб страниците
Подобряване на работата на Internet Explorer за работа с екранен четец или софтуер за разпознаване на глас 
Изключване на печатането на фоновите цветове и изображения
Свойства

ИД на статията: 17456 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка