Опции за улеснен достъп в Internet Explorer

Прилага се за: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1 Повече

Internet Explorer предлага много опции, с които да сърфирате в интернет по-лесно.

За Internet Explorer 11, Internet Explorer 10 и Internet Explorer 9


За Internet Explorer 8