Подобряване на защитата на компютъра с Windows Defender

Ако използвате Windows 10, ще получите най-новата антивирусна защита с помощта на Windows Defender. Когато стартирате Windows 10 за първи път, Windows Defender е включен и защитава активно компютъра, като сканира за злонамерен софтуер (опасен софтуер), вируси и заплахи за защитата. Windows Defender използва защита в реално време за сканиране на всичко, което изтегляте или изпълнявате на вашия компютър.

Windows Update изтегля автоматично актуализации за Windows Defender, за да помага за защитата на вашия компютър и да го защитава от заплахи.

Ако работите с по-стара версия на Windows и използвате Microsoft Security Essentials, препоръчително е да преминете към Windows Defender.

Планиране на сканиране в Windows Defender

Windows Defender редовно сканира компютъра, за да ви помогне да го предпазите. Ако искате да зададете свой собствен график за сканирането:

  1. Потърсете и отворете Планиране на задачи.
  2. В левия прозорец разгънете Библиотека за планиране на задачи > Microsoft > Windows, след което превъртете надолу и щракнете двукратно върху папката Windows Defender.
  3. В центрирания горе прозорец щракнете двукратно върху Планирано сканиране на Windows Defender.
  4. Изберете раздела Превключватели, след което изберете Създаване.
  5. Задайте времето и честотата, след което изберете ОК.


Включване и изключване на защитата в реално време на Windows Defender

  1. Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Актуализиране и защита.
  2. Изберете Windows Defender, след което включете или изключете Защита в реално време.

Свойства

ИД на статията: 17464 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка