Коригиране на проблеми с показването на сайтове с помощта на изгледа за съвместимост в Internet Explorer 11

Прилага се за: Internet Explorer

 

За Windows 10

Понякога уеб сайтовете не изглеждат по начина, по който очаквате – изображенията не се показват, менютата не са на мястото си или текстовите полета са разбъркани. Това може да е причинено от проблем със съвместимостта между Internet Explorer и сайта, който сте посетили. Понякога този проблем може да се коригира чрез добавяне на сайта към списъка на изгледа за съвместимост.

Добавяне на сайт към списъка на изгледа за съвместимост

 1. Отворете Internet Explorer, изберете бутона Инструменти , след което изберете Настройки на изгледа за съвместимост.
 2. Под Добави този уеб сайт въведете URL адреса на сайта, който искате да добавите в списъка, след което изберете Добави

 

 

След като включите изгледа за съвместимост, всеки път Internet Explorer автоматично ще показва този сайт в изглед за съвместимост, когато го посетите. Можете да го изключите, като премахнете сайта от списъка за съвместимост. Не всички проблеми с показването на уеб сайтове са причинени от несъвместимост на браузърите. Прекъснатите интернет връзки, натовареният трафик или проблеми с уеб сайта също могат да се отразяват на начина на показване на дадена страница.

 

За Windows 7

Когато даден сайт е несъвместим с Internet Explorer 11 за Windows 7, ще видите бутона за изглед за съвместимост

Бутон за изгледа за съвместимост
 в адресната лента. Можете да помогнете за решаването на проблеми с показването на сайтове, като включите изгледа за съвместимост.

Включване на изгледа за съвместимост

 1. Вижте дали бутонът Изглед за съвместимост
  Бутон за изгледа за съвместимост
   се показва в адресната лента. (Ако не виждате бутона, значи няма нужда да включвате изгледа за съвместимост.)
 2. Изберете бутона Изберете бутона
  Бутон за изгледа за съвместимост
   и сайтът ще се покаже в изгледа за съвместимост.

 

Изтриване на списъка със сайтове на изгледа за съвместимост

 1. Отворете Internet Explorer, изберете бутона Инструменти , след което изберете Опции за интернет.
 2. Под Хронология на браузъра изберете Изтрий.
 3. В диалоговия прозорец Изтриване на хронологията на браузъра поставете отметка в квадратчето Хронология, след което изберете Изтрий.