Отстраняване на грешки при инсталиране на Windows

Прилага се за: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

Симптоми


Когато инсталирате, деинсталирате или актуализирате програма на компютър, работещ под Windows, може да получите едно от следните съобщения за грешка.
Съобщение за грешка 1
Няма достъп до услугата за инсталиране на Windows.
Съобщение за грешка 2
Услугата за инсталиране на Windows не можа да бъде стартирана.
Съобщение за грешка 3
Не може да се стартира услугата Windows Installer на локалния компютър. Грешка 5: Достъпът е отказан.

Решение


За да отстраните този проблем автоматично, изпълнете "Fix проблеми, които програмите не могат да бъдат инсталирани или деинсталира" отстраняване на неизправности за поправяне на проблеми, които блокират инсталиране на програма или премахване поради повредени ключове на системния регистър.
Важно За да извършите много от методите и стъпките в тази статия, трябва да сте влезли в компютъра като администратор.
За да определите дали използвате акаунт с администраторски права
След като сте проверени, че сте влезли в компютъра като администратор, можете да започнете да отстранявате проблеми с Windows Installer.

Повече информация


За обща информация как да инсталирате или деинсталирате програма вижте следното: