Описание на инструментите за проверка на Office 2010 Kit SP1


Въведение


Набор инструменти за проверка на Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) предоставя последните актуализации за инструментите за проверка на Office 2010. Този сервизен пакет включва две основни категории корекции:
  • Неиздавани преди това поправки, направени конкретно за този сервизен пакет. В допълнение към общи корекции на продукти тези поправки включват подобрения в стабилността, производителността и защитата.
  • Всички публични актуализации, издадени през юни 2011, и всички кумулативни актуализации, издадени през април 2011.