Как да използвате инструмента на Regsvr32 за отстраняване на съобщения за грешка на Regsvr32

Ако сте клиент от малкия бизнес, можете да откриете допълнителни ресурси за отстраняване на неизправности и обучение на сайта за Поддръжка за малкия бизнес.
Ако тази статия не описва съобщението за грешка, което получавате, можете да получите подробни обяснения за съобщението за грешка, препоръчани действия и допълнителни ресурси за поддръжка от уеб сайта на Центъра за съобщения за събития и грешки.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

OLE контролите, като напр. файлове на DLL или ActiveX контроли (OCX), трябва да бъдат регистрирани. Регистрирането на OLE контрола актуализира регистъра на Windows с местоположението и възможностите на файла, така че дадена програма да се изпълнява правилно.

За да отстраните някои проблеми с Windows, Microsoft Internet Explorer или друга програма, можете да използвате инструмента на Regsvr32 (Regsvr32.exe), за да регистрирате или премахнете регистрацията на OLE контроли.

Например следната статия от Базата знания на Microsoft изисква да използвате Regsvr32.exe за отмяна на регистрация на Wuv3is.dll контролата, преди да я преинсталирате от сайта на Windows Update:
241122 Грешка в приложението, когато щракнете върху Актуализации на продукта (Това може да е на английски)
Ако регистрацията на контрола е неуспешна или искате информация за разработчика как да отстраните проблема с неуспешната регистрация на OLE контрола, вижте статията от Базата знания на Microsoft
140346 Вероятни причини за грешка при регистриране на OLE контрола (Това може да е на английски)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Regsvr32.exe е включен в Microsoft Internet Explorer 3.0, Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) и в Windows NT 4.0 Service Pack 5 (SP5) или по-късни версии на трите операционни системи. Regsvr32.exe е инсталиран в системната папка (Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95) или папката System32 (Windows NT/Windows XP/Windows Vista/Windows 7).

Забележка При 64-битова версия на операционна система на Windows съществуват две версии на файла Regsv32.exe:
  • 64-битовата версия е % systemroot%\System32\regsvr32.exe.
  • 32-битовата версия е % systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

Използване на Regsvr32.exe

RegSvr32.exe разполага със следните опции за командния ред:

Click here to show/hide solution
Свойства

ИД на статията: 249873 – Последен преглед: 31.10.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка