Актуализация за годишнината на Windows 10: Загуба на музика и видеоклипове

Прилага се за: Windows 10

При инсталиране на актуализацията за годишнината на Windows 10 някои хора ще получат следното съобщение: 

Загуба на музика и видеосъдържание при инсталиране на актуализацията 

Препоръчително е да не продължавате с тази актуализация, тъй като на устройството може да се съхранява музика или видеосъдържание, което е защитено с по-стара технология за управление на правата, която не се поддържа. Ако инсталирате тази актуализация, възможно е вече да не можете да изпълнявате тези файлове с музика или видеосъдържание. Затворете този диалогов прозорец за отказ или можете да изберете да потвърдите инсталирането на актуализацията. 

Подобни съобщения също може да се покажат в приложенията по-долу, ако опитате да изпълнявате музика или видеосъдържание след инсталиране на актуализацията за годишнината на Windows 10.  

Windows Media Player: 
Windows Media Player срещна проблем при изпълнението на файла. 

Zune: 
НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНИ. Не може да се изпълни, запишете или синхронизирайте този защитен файл. За да проверите дали има повече информация за тази грешка, щракнете върху „Уеб помощ“. Код на грешка C000D11E7 

Показваме тези съобщения, ако:

  • Някой от аудиофайловете или видеофайловете е защитен с управление на правата за достъп за Windows Media (WMDRM). Това включва музикални файлове във формат WMA, които сте извлекли от CD дискове чрез Windows Media Player (произволна версия до версия 1511 Windows 10), избирайки опция „Защитавай музиката срещу копиране“. Тази опция беше опцията по подразбиране за известно време, поради което може да не знаете, че е била избрана към съответния момент, когато сте извлекли файловете. Работим по корекция за съдържанието, което сте извлекли от CD дискове, и трябва да имаме такава до няколко месеца. Върнете се на тази страница за повече информация.
  • Сте закупили и изтеглили аудиосъдържание или видеосъдържание от определени онлайн магазини, включително магазина на Zune. (С изтеглено или поточно предавано аудиосъдържание или видеосъдържание от магазини като Amazon, Hulu или Netflix не би трябвало да има проблем.)
Ако инсталирате актуализацията за годишнината на Windows 10, всички файлове, които използват управление на правата WMDRM, няма да се изпълняват.