КОРЕКЦИЯ: "HTTP 503" грешки могат да възникнат при публикуване AD FS 2.0 сървъри с помощта на Forefront Unified Access Gateway 2010

Прилага се за: Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 Service Pack 1Forefront Unified Access Gateway 2010

Симптоми


По подразбиране когато публикувате федерация услуги на Active Directory (AD FS) 2.0 сървъри с помощта на Microsoft Forefront Unified Access Gateway (UAG) 2010 на вградени шаблони на AD FS се използва. Обаче в ситуация, в която се зарежда тази конфигурация с 250 паралелни потребители с Forefront UAG сървъра може да спре да отговаря или катастрофа с "HTTP 503" грешки. "HTTP 503" грешки се връщат от Internet Information Services (IIS), защото опашки за искане на IIS са пълни.

Решение


За да разрешите този проблем, инсталирайте сборния пакет за описаната в следната статия от базата знания на Microsoft:
2647899 Сборен пакет за актуализация 1 за Forefront Unified Access Gateway (UAG) 2010 Service Pack 1 актуализация 1

Статус


Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".

Препратки


За повече информация относно терминологията за актуализация на софтуера щракнете върху следния номер на статия, за да я видите в базата данни на Microsoft:
824684 описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft