Как се използва лентата на задачите

Използвайте лентата на задачите не само за да виждате вашите приложения и да разберете колко е часа. Нека да изглежда по начина, който искате, управлявайте вашия календар, закачайте любимите си приложения към нея, премествайте я, където желаете да се показва на екрана, и посочете как да се групират заедно бутоните на лентата на задачите, когато имате повече от един отворен прозорец. Дори можете да управлявате срещите си от календара директно от лентата на задачите.

Лента на задачите в Windows 10
 

Закачане на приложение към лентата на задачите

Закачвайте или откачвайте, ако желаете, приложение директно в лентата на задачите за бърз достъп, когато сте отворили работния плот. Можете да го направите от „Старт“ или „Изскачащ списък“, който представлява списък на преки пътища към наскоро отворени файлове, папки и уеб сайтове.

Закачане на приложение от „Старт“

На стартовия екран натиснете и задръжте или щракнете с десен бутон върху приложението, след което докоснете или щракнете върху Още > Закачи към лентата на задачите.. Ако откачвате, следвайте същите стъпки и докоснете или щракнете върху „Откачи от лентата на задачите“.

Закачане на приложение от „Изскачащ списък“

Ако приложението вече е отворено, натиснете и задръжте бутона на приложението в лентата на задачите и плъзнете пръст нагоре, докато се покаже „Изскачащ списък“. Ако използвате мишка, щракнете с десния бутон върху бутона на приложението в лентата на задачите. След което докоснете или щракнете върху Закачи към лентата на задачите. Ако откачвате, следвайте същите стъпки и докоснете или щракнете върху Откачи от лентата на задачите.

Изскачащ списък в лентата на задачите
 

Промяна на настройките на лентата на задачите

Персонализирайте лентата на задачите според вашите предпочитания от самата лента на задачите. Ако искате да промените няколко страни на лентата на задачите едновременно, използвайте „Настройки“. Докоснете и задръжте или щракнете с десния бутон върху празно място в лентата на задачите, след което докоснете или щракнете върху Настройки .

Настройки на лентата на задачите
 

Промяна на местоположението на лентата на задачите

Обикновено лентата на задачите се намира в долната част на работния плот, но също така можете да я местите отстрани или в горната част на работния плот. Ако лентата на задачите е заключена, е необходимо да я отключите, преди да я преместите (вж. Заключване и отключване на лентата на задачите в тази тема). Натиснете и задръжте или щракнете с десен бутон върху празно място в лентата на задачите, докоснете или щракнете върху Настройки  > Местоположение на лентата на задачите на екрана и след това изберете Наляво, Нагоре, Надясно или Надолу.

Пренареждане на бутоните в лентата на задачите

Когато искате да пренаредите бутоните на приложения в лентата на задачите, плъзнете даден бутон от текущата му позиция на друго място.

Може да искате да изберете как да са групирани заедно бутоните в лентата на задачите, особено когато имате множество прозорци отворени. По подразбиране всички отворени файлове от едно и също приложение винаги се групират заедно дори ако не сте ги отворили последователно.

Ако искате да промените как се групират заедно бутоните на лентата на задачите натиснете и задръжте или натиснете с десен бутон върху което и да е празно място в лентата на задачите, докоснете или щракнете върху Настройки и след това изберете една от опциите от списъка Комбиниране на бутони на лентата на задачите:

  • Винаги, скривай етикетите. Това е настройката по подразбиране. Всяко приложение се показва като един безименен бутон дори ако са отворени няколко прозореца на приложението.
  • Когато лентата на задачите е пълна. При тази настройка всеки прозорец се показва като отделен бутон с име. Когато лентата на задачите се препълни, приложенията с голям брой отворени прозорци се сгъват в един общ бутон. Докоснете или щракнете върху този бутон, за да видите списък с отворените прозорци.
  • Никога. С тази настройка всеки прозорец се показва като отделен бутон с име, който никога не се комбинира, независимо колко много прозорци са отворени. Ако се отворят повече приложения и прозорци, бутоните стават по-малко и в крайна сметка ще трябва да се превърта, за да се видят бутоните.

Заключване и отключване на лентата на задачите

Заключването на лентата на задачите е полезно, за да се уверите, че ще остане така, както сте я настроили. Отключете лентата на задачите по-късно, когато желаете да направите промени или да промените местоположението й на работния плот. Докоснете и задръжте или щракнете с десния бутон върху празно място в лентата на задачите, след което докоснете или щракнете върху Настройки   и включете Заключване на лентата на задачите.

Ако е поставена отметка до Заключване на лентата на задачите, вече знаете, че е заключена. За да я изключите, просто докоснете или щракнете върху Заключване на лентата на задачите или отидете в „Настройки“ и го изключете.

Показване на значки на бутоните в лентата на задачите

Значка на бутон в лентата на задачите е известяване, което да ви уведоми, че се извършва дейност или е необходимо да се извърши с това приложение.

Известие за обозначение в лентата на задачите
 

Например значка във формата на камбанка в приложението „Аларми и часовници“ ви уведомява, че има активна аларма, и ще ви уведоми в момента, за който е зададена. Тази функция е включена по подразбиране, но ако желаете да се уверите дали е включена, или изключена, натиснете и задръжте или щракнете с десен бутон върху празно място в лентата на задачите, докоснете или щракнете върху Настройки и отидете в Показване на значки на бутоните в лентата на задачите.

Използване на по-малки бутони на лентата на задачите

Ако искате да се показва по-голяма част от вашите приложения в лентата на задачите, можете да покажете по-малки версии на бутоните. Докоснете и задръжте или щракнете с десния бутон върху празно място в лентата на задачите, докоснете или щракнете върху Настройки и след това включете бутоните за използване на по-малка лента на задачите.

Използване на лентата на задачите за надникване в работния плот

Използвайте функцията за надникване, за да хвърлите бърз поглед какво има на вашия работен плот зад всички отворени прозорци.

  1. Натиснете и задръжте или щракнете с десен бутон върху празно място на лентата на задачите, натиснете или щракнете върху Настройки и след това включете Използвай Peek за визуализация на работния плот, когато мишката застане върху бутона „Покажи работния плот“ в края на лентата на задачите.
  2. Преместете курсора върху или натиснете и задръжте крайния десен ъгъл на лентата на задачите и ето го работния плот.
  3. За да възстановите изгледа на всички ваши отворени прозорци, просто отместете курсора или натиснете и задръжте края още един път.

Автоматично скриване на лентата на задачите

Може да скриете лентата на задачите понякога, например когато гледате филм или четете нещо. Имате възможността автоматично да скриете лентата на задачите въз основа на това дали сте в режим на работен плот или таблет. Натиснете и задръжте или щракнете с десен бутон върху празно място в лентата на задачите, докоснете или щракнете върху Настройки и след това включете едната от или и двете функции Автоматично скриване на лентата на задачите в режим на работен плот и Автоматично скриване на лентата на задачите в режим на таблет.

Свойства

ИД на статията: 29280 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 4

Обратна връзка