5 април 2017 г. – KB4016251 (компилация на ОС 15063.13)

Прилага се за: Windows 10, version 1703, all editions

Подобрения и корекции


Тази актуализация включва подобрения на качеството. В тази актуализация не са въведени нови функции за операционната система. Ключовите промени включват:

  • Обърнато е внимание на проблем с аудио устройство на Windows, изгарящо изолацията на ЦП – безкраен цикъл поради дефектни APO.
  • Обърнато е внимание на проблем с инсталирането на връзки за принтер, базирани на V3 XPS, от клиенти, които не са 1703, на 1703.
  • Обърнато е внимание на проблем със Surface USB устройство: Bluetooth радиото понякога може да не успее да изброява повторно по време на заспиване/подновяване.
  • Адресиран проблем с инсталиране на драйвер за защита от вируси на продукт, който ще доведе до срив на системата в компилация 15060, конфигурирана с DeviceGuard.

Известни проблеми


Към момента Microsoft не разполага с информация за проблеми в тази актуализация.

Как да изтеглите тази актуализация


За да изтеглите самостоятелния пакет с актуализацията, отворете уеб сайта Каталог на Microsoft Update.