Намиране на моя ключ за възстановяване на BitLocker

Прилага се за: Windows 10

Ако не знаете какъв е вашият ключ BitLocker, но имате ключа за възстановяване на BitLocker, можете да използвате този ключ за възстановяване да отключите устройството си. Ключът за възстановяване на BitLocker е 32-цифрен номер, съхраняван на компютъра ви. Ето как да откриете ключа за възстановяване.

 • Места за търсене на ключа за възстановяване на BitLocker:
  • На лист или разпечатка, които сте запазили: Потърсете на местата, където съхранявате важните си документи.
  • На USB флаш устройство: Включете устройството в заключения компютър и следвайте инструкциите. Ако сте записали ключа като текстов файл на флаш устройството, използвайте друг компютър за прочитане на текстовия файл.
  • Във вашия акаунт в Microsoft: Влезте на друг компютър или телефон, за да видите ключове за възстановяване на Bitlocker
  • Във вашия акаунт в Azure Active Directory: За служебни компютри, в които влизате с акаунт в Azure Active Directory, за да получите ключ за възстановяване, вж. информация за устройството за вашия акаунт в Microsoft Azure.
 • Или помолете за помощ
  • Помолете лице с привилегии на администратор на същия компютър да го отключи със своя ключ.
  • Ако компютърът е свързан с домейн (обикновено служебен или учебен компютър), попитайте системния администратор за ключа за възстановяване.
 • Бележка:  Ако все още не можете да влезете, ще се наложи да нулирате компютъра. За повече информация вж. Научете как.
 • След като откриете ключа, ето как да го запазите
 • В полето за търсене в лентата на задачите, въведете BitLocker, изберете Управление на BitLocker от списъка с резултати, изберете Архивиране на ключ за възстановяване и следвайте указанията за предпочитания от вас метод за архивиране.