Намиране на моя ключ за възстановяване на BitLocker


 • Места за търсене на ключа на BitLocker:
  • На съхранена разпечатка. Потърсете на места, където пазите важни документи.

  • Записано на USB флаш устройство. Включете USB флаш устройството в заключения компютър и следвайте инструкциите. Ако сте записали ключа като текстов файл на флаш устройството, използвайте друг компютър за прочитане на текстовия файл.

  • Във вашия акаунт в Microsoft. За да получите ключ за възстановяване, посетете страницата Ключове за възстановяване на BitLocker.

  • Във вашия акаунт в Azure Active Directory. За служебни компютри, в които влизате с акаунт в Azure Active Directory, за да получите ключ за възстановяване, вж. информация за устройството за вашия акаунт в Microsoft Azure.

 • Или помолете някого за помощ:

  • Помолете лице с привилегии на администратор на същия компютър да го отключи със своя ключ.

  • Ако компютърът е свързан с домейн (обикновено служебен или учебен компютър), попитайте системния администратор за ключа за възстановяване.

 • Ако все още не можете да го получите, трябва да нулирате компютъра. Научете как.
 • Ако искате да създадете архивно копие на вашия ключ за възстановяване на BitLocker: Изберете бутона Старт , въведете BitLocker, изберете Управление на BitLocker от списъка с резултати, изберете Архивиране на ключа за възстановяване и следвайте указанията за предпочитания от вас метод за архивиране.