„Архивиране и възстановяване“ в Windows 10

Прилага се за: Windows 10

Използване на файловата хронология за архивиране и възстановяване в Windows 10

 • Използване на „Файлова хронология” за архивиране на компютъра
 • Използвайте „Файлова хронология” за архивиране на външно устройство или местоположение в мрежата. Изберете Старт > Настройки  > Актуализиране и защита > Архивиране > Добавяне на устройство и след това изберете външно устройство или мрежово местоположение, където да архивирате файловете си.
  Изображение на архивиране на файловата хронология в Windows 10
 • Възстановяване на файловете с файловата хронология
 • Ако ви липсва важен файл или папка, които сте архивирали, ето как да си ги върнете:
  • Въведете възстановяване на файлове в полето за търсене на лентата на задачите, след което изберете Възстановяване на файловете с файловата хронология.

  • Потърсете файла, който ви е необходим, след което използвайте стрелките, за да видите всичките му версии.

  • Когато откриете желаната от вас версия, изберете бутона Възстановяване, за да я запишете в първоначалното й местоположение. За да я запишете на друго място, щракнете с десен бутон върху Възстановяване, изберете Възстановяване в, след което изберете ново местоположение.

Намиране на архивните копия, създадени на предишни версии на Windows

 • Ако сте използвали „Архивиране и възстановяване“ за архивиране на файлове или за създаване на архивни копия на системен образ в предишни версии на Windows, старото ви архивно копие все още е достъпно в Windows 10. В полето за търсене в лентата на задачите въведете контролен панел. След това изберете Контролен панел > Система и защита > Архивиране и възстановяване (Windows 7)