Определяне дали компютър работи под 32-битова, или 64-битова версия на операционната система Windows

Прилага се за: Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 EditionMicrosoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition for Itanium-Based Systems

ВЪВЕДЕНИЕ


Тази статия автоматично определя дали компютърът работи под 32-битова, или 64-битова версия на Windows. В статията също така е описано как да определите ръчно дали компютърът работи под 32-битова, или 64-битова версия на Windows. По принцип броят битове на компютъра показва колко данни той може да обработи, скоростта, с която може да ги обработи, и максималния капацитет на паметта. За да се оптимизира производителността на компютъра, броят битове на инсталираната операционна система трябва да отговаря на броя битове на самия компютър.

Определяне коя версия на Windows е инсталирана


Използвайте следните методи, за да определите коя версия на Windows е инсталирана в зависимост от оперативната система, с която работите. 

Икона за информация
 Забележки
  • За да разберете броя битове на компютъра, вижте документацията, предоставена с компютъра, или се обърнете към хардуерния производител.
  • На компютри, базирани на Intel Itanium, могат да се изпълняват само 64-битови версии на Windows. На компютри, базирани на Intel Itanium, не могат да се изпълняват 32-битови версии на Windows. В момента 64-битови версии на Windows се изпълняват само на компютри, базирани на Itanium и на AMD64.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ


Ако не можете да се възползвате от тези методи, за да определите броя битове на операционната система, за съжаление това съдържание няма с какво повече да ви помогне. Като следваща стъпка можете да помолите някого за помощ или да се свържете с поддръжката. За информация как да се свържете с отдела за поддръжка посетете уеб сайта за поддръжка на Microsoft.


Продуктите на други разработчици, обсъждани в тази статия, са произведени от независими от Microsoft фирми. Microsoft не дава никакви гаранции – подразбиращи се,или други – за работата или надеждността на тези продукти.