Как се извършва "чисто" зареждане в Windows XP

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Извършва се "чисто" зареждане за стартиране на Windows с помощта на минимален набор от драйвери и програми за стартиране. Това помага да се отстранят софтуерни конфликти, които възникват, когато инсталирате програма или актуализация или когато стартирате програма в Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 или Windows Vista. Също така може да отстраните неизправности или да определите какъв конфликт причинява проблема, като извършите "чисто" зареждане.
Защо възникват софтуерни конфликти?

Забележка Ако използвате Windows XP, отидете на Как се конфигурира Windows XP така, че да се стартира от състояние на "чисто" зареждане.

Как да извършите "чисто" зареждане

Бележки
 • Трябва да влезете в компютъра като администратор, за да можете да извършите "чисто" зареждане.
 • Компютърът може временно да загуби някои функции, когато извършите "чисто" зареждане. Когато стартирате компютъра по обичайния начин, тези функции се възстановяват. Може обаче да получите първоначалното съобщение за грешка или да се повтори първоначалното поведение, ако проблемът все още съществува.
 • Ако компютърът е свързан към мрежа, настройките за правила на мрежата могат да ви попречат да изпълните тези стъпки. Силно препоръчваме да не използвате помощната програма за конфигуриране на системата, за да променяте разширените опции за стартиране на компютъра, освен ако инженер по поддръжката на Microsoft не ви даде инструкции за това. По този начин компютърът ви може да стане неизползваем.
Следвайте тези стъпки, за да извършите "чисто" зареждане:
 1. Плъзнете от десния край на екрана и след това натиснете Търсене. Или ако използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана и след това щракнете върху Търсене.
 2. Въведете msconfig в полето за търсене и след това докоснете или щракнете върху msconfig. Екранна снимка за тази стъпка.
 3. В раздела Услуги на диалоговия прозорец Системна конфигурация докоснете или щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Скрий всички услуги на Microsoft, след което докоснете или щракнете върху Забраняване на всички.
  Екранна снимка за тази стъпка.
 4. В раздела Стартиране в диалоговия прозорец Системна конфигурация докоснете или щракнете върху Отваряне на диспечера на задачите. Екранна снимка за тази стъпка.
 5. В раздела Стартиране в диспечера на задачите за всеки елемент за стартиране изберете елемент и след това щракнете върху Забрани. Екранна снимка за тази стъпка.
 6. Затворете диспечера на задачите.
 7. В раздела Стартиране в диалоговия прозорец Системна конфигурация докоснете или щракнете върху OK и след това рестартирайте компютъра. Екранна снимка за тази стъпка.
 1. Влезте в компютъра, като използвате акаунт с права на администратор.
 2. Щракнете върху Старт, въведете msconfig.exe в полето Начало на търсене и след това натиснете Enter, за да стартирате помощната програма за конфигуриране на системата.
  Забележка Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, трябва да въведете паролата или съответно да потвърдите.
  Екранна снимка за тази стъпка.
 3. В раздела Общи щракнете върху опцията Избираемо стартиране и след това щракнете, за да махнете отметката от квадратчето Зареждай системните услуги. (Квадратчето за отметка Използвай оригиналния Boot.ini е недостъпно.)
  Екранна снимка за тази стъпка.
 4. В раздела Услуги щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Скрий всички услуги на Microsoft, и след това щракнете върху Забраняване на всички.Екранна снимка за тази стъпка.
  Забележка Тези стъпки дават възможност услугите на Microsoft да продължат да се изпълняват. Тези услуги са "Работа в мрежа", "Plug and Play", "Регистриране на събития ", "Съобщаване за грешки " и други. Ако забраните тези услуги, може да изтриете всички точки на възстановяване завинаги. Не правете това, ако искате да използвате помощната програма "Възстановяване на системата" със съществуващи точки за възстановяване.
 5. Щракнете върху OK и след това върху Рестартиране.
За повече информация за това, как да извършите чисто зареждане в Windows 7 и Windows Vista, прегледайте Видео: Как да се направи "чисто" зареждане в Windows (видеоклипът е на английски език)).

Какво следва, когато имам среда с "чисто" зареждане?

След като компютърът се рестартира, ще имате среда с "чисто" зареждане. След това изпълнете някое от следните действия, което е подходящо за съответната ситуация:
 • Ако не сте могли да инсталирате или деинсталирате програма или актуализация, преди да сте извършили чисто зареждане, опитайте да инсталирате или деинсталирате програмата или актуализацията отново.

  Забележка Ако получите грешката "Няма достъп до услугата Windows Installer" по време на инсталирането или деинсталирането, следвайте указанията в Как да стартирате услугата Windows Installer, когато системните услуги не са заредени и след това инсталирайте или деинсталирайте програмата или актуализацията отново.
  • Ако инсталирането или деинсталирането е успешно, значи сте разрешили своя проблем. Изпълнете указанията в Как да рестартирате компютъра така, че да се стартира както обикновено, за да възстановите компютъра до нормалното стартиране.
  • Ако все още инсталирането или деинсталирането е неуспешно, това означава, че проблемът не е причинен от смущение с приложение или услуга. Може да се наложи да отидете до Поддръжка на Microsoft за по-конкретна помощ.
 • Ако не сте успели да стартирате дадена програма, преди да сте извършили чистото зареждане, опитайте да стартирате програмата отново.

Как да възстановите компютъра да се стартира нормално след отстраняване на неизправности с помощта на "чисто" зареждане

След като сте приключили с отстраняването на проблема, изпълнете следните стъпки, за да върнете компютъра в начално състояние, така че да се стартира по обичайния начин.
 1. Плъзнете от десния край на екрана и след това натиснете Търсене. Или ако използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана и след това щракнете върху Търсене.
 2. Въведете msconfig в полето за търсене и след това натиснете или щракнете върху msconfig.
 3. В раздела Общи натиснете и щракнете върху опцията Нормално стартиране.
 4. Натиснете или щракнете върху раздела Услуги, премахнете отметката в квадратчето до Скрий всички услуги на Microsoft, а след това натиснете или щракнете върху Разрешаване на всички.
 5. Натиснете или щракнете върху раздела Стартиране, а след това натиснете или щракнете върху Отваряне на диспечера на задачите.
 6. В диспечера на задачите разрешете всички ваши автоматично зареждащи се програми при стартиране, след което натиснете или щракнете върху OK.
 7. Когато се появи подкана да рестартирате компютъра, докоснете или щракнете върху Рестартирай.
 1. Щракнете върху Старт, въведете msconfig.exe в полето Начало на търсене и след това натиснете Enter.
  Забележка Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, трябва да въведете паролата или да щракнете върху Продължи.
 2. В раздела Общи щракнете върху опцията Нормално стартиране и след това върху ОК.
 3. Когато се появи подкана да рестартирате компютъра, щракнете върху Рестартирай.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Влезте в компютъра, като използвате акаунт с права на администратор.
 2. Плъзнете от десния край на екрана и след това натиснете Търсене. Или ако използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана и след това щракнете върху Търсене.
 3. Въведете msconfig в полето за търсене и след това натиснете или щракнете върху msconfig.
 4. Докоснете или щракнете върху раздела Услуги и след това докоснете или щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Скрий всички услуги на Microsoft.
 5. Натиснете или щракнете, за да поставите отметки в горната половина квадратчета от списъка Услуга.
 6. Докоснете или щракнете върху OK, след което докоснете или щракнете върху Рестартиране.
 7. Проверете дали проблемът все още е налице след рестартиране на компютъра.
  • Ако проблемът все още е налице, повторете стъпки от 1 до 6, но махнете отметките от долната половина квадратчета от списъка Услуга, които първоначално сте поставили.
  • Ако проблемът изчезне, повторете стъпки от 1 до 6, и поставете отметки само в горната половина от останалите празни квадратчета от списъка Услуга. Повтаряйте тези стъпки, докато не сте поставили отметки във всички квадратчета.
  • Ако все още се сблъсквате с проблема, след като сте оставили само една избрана услуга от списъка Услуга, това означава, че избраната услуга е причинителят на проблема и трябва да преминете на стъпка 11. Ако никоя от услугите не е причинителят на проблема, отидете на стъпка 8
 8. Повторете стъпки 1 и 3 в тази секция.
 9. Натиснете или щракнете върху раздела Стартиране, след което докоснете или щракнете, за да поставите отметка в горната половина квадратчета от списъка Елемент за стартиране.
 10. Щракнете върху OK и след това върху Рестартиране.
  • Ако проблемът все още е налице, повторете стъпки 8 и 9, но махнете отметките от долната половина квадратчета от списъка Елемент за стартиране, които първоначално сте поставили.
  • Ако проблемът изчезне, повторете стъпки 8 и 9, и поставете отметки само в горната половина от останалите празни квадратчета от списъка Елемент за стартиране. Повтаряйте тези стъпки, докато не сте поставили отметки във всички квадратчета.
  • Ако все още имате проблем, след като е избран само един елемент за стартиране в списъка Елемент за стартиране, това означава, че избраният елемент за стартиране причинява проблема и трябва да отидете на стъпка 11. Ако проблемът не е причинен от елемент за стартиране, вероятната причина е свързана с услуга на Microsoft. За да определите коя услуга на Microsoft може да е причина за проблема, повторете от 1 до 7, без да поставяте отметка в квадратчето Скрий всички услуги на Microsoft за всяка стъпка.
 11. След като определите кой зареждащ се при стартиране компонент или коя услуга е причината за проблема, се свържете с производителя на програмата, за да разберете дали проблемът може да бъде отстранен. Или изпълнете помощната програма за конфигуриране на системата и след това докоснете или щракнете, за да махнете отметката от квадратчето за проблемния елемент.
 1. Влезте в компютъра, като използвате акаунт с права на администратор.
 2. Щракнете върху Старт, въведете msconfig.exe в полето Начало на търсене и след това натиснете Enter, за да стартирате помощната програма за конфигуриране на системата.
  Забележка Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, трябва да въведете паролата или съответно да потвърдите.
  Екранна снимка за тази стъпка.
 3. Щракнете върху раздела Услуги и след това щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Скрий всички услуги на Microsoft.
 4. Отметнете горната половина квадратчета в списъка Услуга.
 5. Щракнете върху OK и след това върху Рестартиране.
 6. Проверете дали проблемът все още е налице след рестартиране на компютъра.
  • Ако проблемът все още е налице, повторете стъпки от 1 до 5, но махнете отметките от долната половина квадратчета от списъка Услуга, които първоначално сте поставили.
  • Ако проблемът изчезне, повторете стъпки от 1 до 5, и поставете отметки само в горната половина от останалите празни квадратчета от списъка Услуга. Повтаряйте тези стъпки, докато не сте поставили отметки във всички квадратчета.
  • Ако все още се сблъсквате с проблема, след като сте оставили само една избрана услуга от списъка Услуга, това означава, че избраната услуга е причинителят на проблема. Отидете на стъпка 10. Ако проблемът не е породен от услуга, отидете на стъпка 7.
 7. Извършете "чисто" стартиране, като повторите стъпките 1 и 2. 
 8. Щракнете върху раздела Стартиране и след това поставете отметки в горната половина квадратчета от списъка Елемент за стартиране. Екранна снимка за тази стъпка.
 9. Щракнете върху OK и след това върху Рестартиране.
  • Ако проблемът все още е налице, повторете стъпки 7 и 8, но махнете отметките от долната половина квадратчета от списъка Елемент за стартиране, които първоначално сте поставили.
  • Ако проблемът изчезне, повторете стъпки 7 и 8, и поставете отметки само в горната половина от останалите празни квадратчета от списъка Елемент за стартиране. Повтаряйте тези стъпки, докато не сте поставили отметки във всички квадратчета.
  • Ако все още се сблъсквате с проблема, след като само един елемент за стартиране е избран в списъка Елемент за стартиране, това означава, че избраният елемент за стартиране е причинителят на проблема. Отидете на стъпка 10. Ако нито един от елементите за стартиране не е причинителят на проблема, най-вероятно причината е в услуга на Microsoft. За да определите коя услуга на Microsoft може да е причина за проблема, повторете от 1 до 6, без да поставяте отметка в квадратчето Скрий всички услуги на Microsoft за която и да е стъпка.
 10. След като определите кой зареждащ се при стартиране компонент или коя услуга е причината за проблема, се свържете с производителя на програмата, за да разберете дали проблемът може да бъде отстранен. Можете също да изпълните помощната програма за конфигуриране на системата и след това да изчистете квадратчето за отметка за проблемния компонент.
Ако изпълните инсталационна програма, без да сте стартирали услугата Windows Installer, може да се появи следното съобщение за грешка:

Няма достъп до услугата Windows Installer. Свържете се с вашите специалисти по поддръжка, за да проверят дали услугата Windows Installer е регистрирана правилно.

Услугата Windows Installer не се стартира, ако изчистите отметката от квадратчето Зареждай системните услуги в помощната програма за конфигуриране на системата. За да използвате услугата Windows Installer, когато системните услуги не са заредени, трябва да я стартирате ръчно. За целта изпълнете стъпките по-долу.
 1. Плъзнете от десния край на екрана и след това натиснете Търсене. Или ако използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана и след това щракнете върху Търсене.
 2. Въведете компютър в полето за търсене, плъзнете надолу или щракнете с десния бутон върху Компютър и след това натиснете или щракнете върху Управление.
 3. Щракнете с десния бутон на мишката или плъзнете пръст на Компютър, след което докоснете или щракнете върху Управление.
 4. В дървото на конзолата докоснете или щракнете върху Услуги и приложения, след което докоснете или щракнете върху Услуги.
 5. В екрана с подробни данни щракнете с десния бутон на мишката или плъзнете с пръст до Windows Installer и след това докоснете или щракнете върху Старт.
 1. Щракнете върху Старт, щракнете с десния бутон върху Kомпютър, след което щракнете върху Управление.
  Забележка Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или съответно потвърдете.
 2. В дървото на конзолата щракнете върху Услуги и приложения, след което щракнете върху Услуги.
 3. В екрана с подробни данни щракнете с десния бутон на мишката върху Windows Installer и след това щракнете върху Старт.
Свойства

ИД на статията: 929135 – Последен преглед: 8.01.2017 г. – Редакция: 1

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

Обратна връзка