Описание на съветника за активиране на Office

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Тази статия съдържа общо описание на съветника за активиране на Office.

В Office е включен съветник за активиране. За да използвате всички функции на Office, трябва да го активирате. Ако не активирате продукта след като сте го инсталирали, програмите на Office ще се стартират само в режим на намалена функционалност.

В режима на намалена функционалност програмите на Office функционират предимно като визуализатори. С други думи, не можете да съхраните направените промени в документите, нито да създадете нов документ. Допълнителните функционалности също може да бъдат ограничени. Съществуващите файлове, създадени с програми на Office, няма да бъдат повредени при стартиране на програма в режим на намалена функционалност.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Често задавани въпроси

 • Какво представлява активирането на продукт?

  Microsoft иска да активирате вашия продукт, за да се провери дали неговата инсталация е направена с оригинален продукт на Microsoft. Активирането на продукти е технология за борба с пиратството, чиято цел е да провери дали продуктът е законно лицензиран. Когато активирате своя продукт, никаква лична информация не се изпраща на Microsoft.
 • Кой трябва да активира своето копие на Office?

  Активирането на продуктите е задължително за всички лицензи, закупени в търговската мрежа. Ако сте закупили нов компютър от производител на персонални компютри, може да се наложи да активирате инсталирания на компютъра софтуер на Microsoft. Някои производители обаче активират софтуера на Microsoft фабрично.
 • Как действа активирането на продукти?

  При активирането на продукт се проверява дали продуктовият ключ не е използван на повече персонални компютри, отколкото позволява лицензионното споразумение с краен потребител.

  Можете да активирате своя продукт по интернет или по телефона. Ако активирате своя продукт по телефона, трябва да предоставите кода "идентификатор за инсталиране". В отговор, ще получите идентификатор за потвърждение. Активирането по телефона се извършва от представител на отдела за обслужване на клиенти на Microsoft и отнема само няколко минути. Ако изберете да активирате своя продукт по интернет, процесът ще бъде извършен автоматично. Единствената информация, която трябва да предоставите, е името на вашата страна и вашия регион.

  Забележка Когато активирате пробна версия на продукт, можете да извършите активирането само по интернет.
 • Как да активирам своя продукт?

  С изключение на Microsoft Office Access 2007, за Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 и Microsoft Office Word 2007 има три метода за достъп до съветника за активиране на Office. Тези методи са както следва:
  • Стартирайте програма на Office, която все още не е активирана.
  • Щракнете върху Активиране на продукт в менюто Помощ на произволна програма на Office.
  • Стартирайте съветника за активиране на Office извън програма на Office.

   За целта, щракнете върху Старт, посочете към Програми, посочете към Инструменти на Microsoft Office и щракнете върху Активиране на продукт.

   Забележка Този метод не е достъпен в Microsoft Office 2003 и 2007 Microsoft Office system.
  За Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 и Word 2007 има два метода за достъп до съветника за активиране на Office. Тези методи са както следва:
  • Стартирайте програма на Office, която все още не е активирана.
  • Щракнете върху Активирай в раздела Ресурси. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
   1. Щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Име на програмаОпции.
   2. Щракнете върху раздела Ресурси, след това върху Активирай.
 • Какво се случва по време на активирането?

  По време на активирането, съветникът за активиране на Office създава неуникален идентификатор на хардуера, който представлява конфигурацията на вашия компютър по време на активирането. Този идентификатор не съдържа никаква лична информация, нито информация за софтуера, нито данни съхранявани на вашия компютър, нито каквато и да е информация за марката или модела на компютъра. Идентификаторът на хардуера идентифицира само компютъра, само за целите на активирането.

  При активирането е възможно да предоставите и своите лични данни за контакт (име и адрес), ако искате да регистрирате продукта си в Microsoft.

  Съветникът за активиране на Office може да открива и допуска промени в конфигурацията на вашия компютър. При незначителни надграждания на хардуера не се изисква повторно активиране. Ако обаче смените изцяло хардуера на своя компютър, може да се наложи да активирате продукта отново.
 • Как активирането на продукти запазва поверителността на личните данни на клиента?

  Microsoft високо цени опазването и защитата на личната информация на клиента. Ако вие не регистрирате своя продукт, нищо от информацията, предоставена в процеса на активиране на продукта, няма да се използва, за да бъдете лично идентифицирани.
 • Активирането на продукт същото ли е, като регистрацията?

  Не. Активирането е различно от регистрацията на продукт. Можете да регистрирате своя продукт, ако желаете, като предоставите своето име и информация за контакт в процеса на активиране на продукта. Регистрирайте продукта, ако искате в бъдеще да получавате съобщения за актуализации на продукта, за нови версии и специални предложения.
 • Как да разбера дали продуктът ми е активиран?

  Съветникът за активиране не се зарежда, ако вече сте активирали своя продукт. Ако продуктът е вече активиран, когато стартирате съветника за активиране, ще получите следното съобщение:
  Този продукт вече е активиран.
 • Продуктът ще спре ли да работи, ако не го активирам?

  Не. Обаче ще започне да се зарежда в режим на намалена функционалност.
 • Какво представлява режимът на намалена функционалност?

  В режим на намалена функционалност програмите функционират като визуализатори. Когато програмата работи в режим на намалена функционалност, много от елементите на менютата са недостъпни (изсветлени), т.е. нямате достъп до тези функционалности. Някои от ограниченията на режима на намалена функционалност включват следните ограничения:
  • Не можете да създавате нови документи.
  • Можете да разглеждате съществуващи документи, но не можете да ги редактирате.
  • Можете да разпечатвате документи, но не можете да ги съхранявате.
  Съществуващите файлове и документи, създадени с програми на Office, няма да бъдат повредени. Лесно можете да изведете Office от този режим, като следвате инструкциите, предоставени в екраните.
 • Как да актуализирам информацията, отнасяща се до активирането на продукт?

  За да се уверите, че информацията, която сте предоставили на Microsoft чрез съветника за активиране на Office е правилна, можете да се свържете с Microsoft по всяко време, за проверка и актуализация на информацията. При някои продукти на Office можете да използвате съветника за активиране на Office, за да направите това по интернет или по телефона. Ако нямате достъп до тези възможности, можете да актуализирате или да промените предоставената от вас информация, като изпратите описание на желаните промени и продуктовия идентификатор (ще го откриете в диалоговия прозорец, който се отваря когато щракнете върху командата Информация за <име на програма> в менюто Помощ на която и да е програма на Office) на следния адрес: Microsoft ще актуализира вашата информация според корекциите или промените, които сте поискали. Важно е да предоставите своя продуктов идентификатор, за да позволите на Microsoft да идентифицира правилно данните в своя архив за извършеното от вас активиране.
  Microsoft
  Attn: Microsoft Product Activation
  One Microsoft Way
  Redmond, Washington 98052-6399
 • Защо получавам напомняния за активиране на моя продукт?

  Ако не сте активирали вашия Office, при всяко стартиране на програма на Office ще получавате напомняне за активиране на продукта.
 • Има ли различни видове лицензи за един продукт?

  Да. Съществуват следните видове лицензи:
  • Постоянен
  • Абонамент за краен потребител

   Забележка От август 2001 г. лицензът абонамент за Office XP не се предлага в САЩ.
  • Пробна версия на продукт
 • Какво представлява постоянният лиценз?

  Постоянният лиценз ви позволява да използвате програмите на Office през цялото време, през което притежавате продукта.

  За повече информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
  828958 Помощни ресурси за активиране на лиценз за програми на Microsoft Office
 • Какво представлява лицензът "Абонамент за краен потребител"?

  Лицензът "Абонамент за краен потребител" ви позволява да използвате Office за определен период от време. Този период е с продължителност 12 месеца и започва да тече от момента на активиране на вашето копие на Office. След изтичане на вашия абонаментен период, можете да подновите лиценза си. Ако решите да не подновявате лиценза си, ще можете да стартирате програмите на Office само още 5 пъти, преди те да преминат в режим на намалена функционалност.

  Копието на Office с лиценза за абонамент на краен потребител е обвързано с компютъра, на който е инсталирано и не може да се продава или прехвърля на друг компютър. Лицензът може да се продава само заедно с компютъра. Прехвърлянето на собствеността върху лиценза изисква свързване с представител на отдела за обслужване на клиенти.

  За повече информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
  293191 Как се активира лиценз "Абонамент за краен потребител" в Office XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
 • Какво представлява лицензът "Пробна версия на продукт"?

  Лицензът "Пробна версия на продукт" ви позволява да използвате продукта Office за период от един месец, за проба.

  За повече информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
  828958 Помощни ресурси за активиране на лиценз за програми на Microsoft Office
 • Колко пъти мога да прескоча активирането?

  При продукти с постоянен лиценз можете да прескочите активирането 50 пъти. При продукти с лиценз "Абонамент за краен потребител" можете да прескочите активирането 20 пъти. При продукти с лиценз "Пробна версия на продукт" можете да прескочите активирането 5 пъти. Ако не активирате продукта в рамките на позволения брой стартирания, програмите на Office ще започнат да се стартират в режим на намалена функционалност.
 • Колко инсталации може да се направят с едно лицензионно споразумение с краен потребител? Мога ли да инсталирам продукта на лаптоп и на настолен компютър? Колко пъти мога да преинсталирам продукта и отново да мога да го активирам?

  Отговор на тези въпроси, както и на други въпроси във връзка с правилата за активиране, можете да получите на следния уеб сайт на Microsoft:
За повече информация относно активирането на продукти и за още често задавани въпроси във връзка с активирането на продукти на Microsoft, посетете следните уеб сайтове на Microsoft:
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация относно активирането на продукти щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
300273 Активирането на OEM версията повече от веднъж в Office XP е невъзможно (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За повече информация относно проблемите, които възникват при използване на Office в режим на намалена функционалност, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
316032 Съобщение за грешка "Тази команда не е достъпна, защото документът е заключен за редактиране", когато се опитате да редактирате стари или нови документи в Office XP и Office 2003 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
reviewdocid OFXP OF2003 inf esl ptp mandatory oaw expire expired expires run out end ends reduced functionality OFF2007
Свойства

ИД на статията: 293151 – Последен преглед: 05/04/2010 13:30:39 – Редакция: 9.6

Microsoft Office XP (Setup), Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007

 • kbactivation kbdta kbhowto KB293151
Обратна връзка