В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Неочакваното поведение на компютъра може да се дължи на злонамерен софтуер

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

СИМПТОМИ
Може да срещнете един или повече от следните симптоми:
 • Когато стартирате компютъра или когато компютърът е бездействал по-дълго, вашият интернет браузър се отваря и показва уебсайтове с реклами.
 • Когато използвате вашия браузър, за да разглеждате уебсайтове, се отварят други екземпляри на браузъра, за да покажат сайтове с реклами.
 • Началната страница на вашия уеб браузър неочаквано се променя.
 • Към вашата папка Favorites (Предпочитани) неочаквано се добавят уебстраници.
 • Към вашия уеб браузър неочаквано се добавят нови ленти с инструменти.
 • Не можете да стартирате програма.
 • Когато щракнете върху връзка в програма, връзката не работи.
 • Вашият уеб браузър внезапно се затваря или престава да отговаря.
 • Стартирането или подновяването на работата с компютъра отнема много повече време
 • Компоненти на Windows или на други програми вече не работят.
ПРИЧИНА
Тези проблеми може да възникнат, когато в компютъра е инсталиран злонамерен софтуер като шпионски или рекламен софтуер. Този вид софтуер може да пристигне заедно със софтуер, който искате да инсталирате, или да се съдържа в изтеглени уеб компоненти.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да се опитате да идентифицирате и премахнете злонамерения софтуер от компютъра, използвайте един или всички описани методи.

Забележка Тъй като съществуват няколко версии на Microsoft Windows, следващите стъпки може да са различни за вашия компютър. Ако е така, вижте документацията на вашия продукт, за да изпълните тези стъпки.

Забележка Ако използвате операционна система, която има функция System Restore (Възстановяване на системата), например Windows Millennium Edition и Windows XP, задайте валидна точка на възстановяване, преди да предприемете тези стъпки. Можете да използвате точката на възстановявате, за да възстановите до компютърната конфигурация, която сте имали преди да направите промените, ако не искате да ги запазите.

Забележка Програмите с злонамерен софтуер може да не следват стандартните практики за инсталиране. Следователно софтуерът може да не бъде намерен в местоположението, описано в следващите стъпки
 1. Щракнете върху Start (Старт) и след това върху Control Panel (Контролен панел).
 2. Щракнете двукратно върху Add or Remove Programs (Добавяне или премахване на програми).
 3. В списъка Currently installed programs (Текущо инсталирани програми) намерете програмите, които не познавате или са с име, аналогично на програмата, която причинява нежеланото поведение.

  Забележка Някои програми, чиито имена са ви непознати, може да не са злонамерен софтуер. Някои програми може да са инсталирани предварително на компютъра от производителя или да са важни компоненти на друг софтуер, който вие сте инсталирали на компютъра. Препоръчваме ви да внимавате, когато премахвате програми от компютъра.
 4. Щракнете върху програмата, която искате да премахнете, и след това щракнете върху Remove (Премахни). За да премахнете компонент, следвайте инструкциите, които се появяват на екрана. Може да се наложи да рестартирате вашия компютър

Използвайте вградената функция за премахване на програми

Ако програмата, която искате да премахнете, не е в списъка на Add or Remove Programs (Добавяне или премахване на програми), възможно е за премахването да може да се използва вградената функция за премахване на програми.. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start (Старт), посочете Programs (Програми) и след това потърсете папка с името на програмата, която искате да премахнете, или името на програма, която може да съдържа програмата, която искате да премахнете.
 2. Посочете папката Име_на_програма и след това щракнете върху файла, за да премахнете програмата, ако файлът съществува. Например файлът може да е наречен Unist.exe, Uninstall или Uninstall име_на_програма.
 3. Следвайте инструкциите на екрана, за да премахнете програмата.

Намиране на папката на програмата с Windows Explorer

Някои програми не се регистрират с Add or Remove Programs (Добавяне или премахване на програми) и нямат папка в старт менюто. Тези програми може да имат папка на твърдия диск, където е инсталирана програмата, която искате да премахнете. Тази папка може да съдържа файл, който можете да използвате, за да премахнете програмата автоматично. За да намерите папката на програмата и да премахнете нежеланата програма, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start (Старт), щракнете с десния бутон върху My Computer (Моят компютър) и след това щракнете върху Explore (Преглед).
 2. Разгънете дървото на папката, за да потърсите папка с името на програмата, която искате да премахнете, или името на програма, която може да съдържа програмата, която искате да премахнете.
 3. Когато намерите папката на нежеланата програма, щракнете върху папката.
 4. Ако в десния екран намерите файла за премахване на програмата, щракнете двукратно върху него. Например файлът може да е наречен Unist.exe, Uninstall или Uninstall име_на_програма.
 5. Следвайте инструкциите на екрана, за да премахнете програмата.
Забележка Ако намерите папка за програмата, която искате да премахнете, но не намерите файл за премахване на програмата, не изтривайте папката или съдържанието й. Ако изтриете папката или съдържанието й, може да засегнете неблагоприятно производителността и действието на компютъра. Например Windows може да не стартира, програмите може да не стартират или да престанат да се изпълняват.

Използване на антивирусен софтуер

Част от злонамерения софтуер може да бъде премахната с някои антивирусни програми. Не всички антивирусни програми обаче откриват или премахват този софтуер, защото е различен от вирусите. За повече информация за премахването на злонамерен софтуер се обърнете към производителя на вашата антивирусна програма.

За допълнителна информация как да се свържете с производителя на вашата антивирусна програма щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
49500 Списък на доставчици на антивирусен софтуер (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Използване на инструмент за автоматично премахване

Microsoft Windows Defender може да премахне измамната софтуерна програма. За повече информация относно Windows Defender посетете следния уеб сайт на Microsoft: Съществуват инструменти на фирми, различни от Microsoft, които могат да премахват злонамерен софтуер. Някои от фирмите, които предоставят програми за премахване на шпионски или неупълномощен рекламен софтуер, са:Продуктите на други производители, които се обсъждат в тази статия, са произведени от фирми, независими от Microsoft. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за работните характеристики или надеждността на тези продукти.

Microsoft предоставя информация за контакти с други производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази контактна информация може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на контактната информация на други производители.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За повече информация относно злонамерен, шпионски и неупълномощен рекламен софтуер посетете следния уебсайт на Microsoft:За да видите правилата за поверителност на Microsoft, посетете следния уебсайт на Microsoft: За да се запознаете с политиката за поверителност на Microsoft Media Player, посетете следния уебсайт на Microsoft: За повече информация относно начините, по които можете да помогнете за защитата на вашия компютър, посетете уебсайта на Microsoft "Protect Your PC" ("Защитете компютъра си"):
adware spyware deceptive software malware
Свойства

ИД на статията: 827315 – Последен преглед: 04/24/2007 15:02:00 – Редакция: 15.4

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbwebbrowser kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB827315
Обратна връзка
html>t=">