Функцията за хибриден режим на сън и функцията за хибернация на Windows Vista могат да станат недостъпни след използване на инструмента за почистване на диска

СИМПТОМИ
След използване на инструмента за почистване на диска в Windows Vista е възможно да се появят следните симптоми:
  • Опцията Hibernate ("Хибернация") липсва сред опциите за захранване.
  • Когато използвате функцията за сън, компютърът не възстановява своите настройки в случай на прекъсване на захранването.
ПРИЧИНА
Този проблем възниква, когато инструментът за почистване на диска деактивира файла за хибернация. Файлът за хибернация трябва да е активиран, за да осъществите достъп до функцията за хибриден режим на сън и функцията за хибернация в Windows Vista.

Когато файлът за хибернация е деактивиран, а функцията за хибриден режим на сън е активирана, на диска няма да се съхраняват резервни копия на отворени програми и файлове при използване на функцията за сън на Windows Vista. Освен това, ако захранването на компютъра бъде прекъснато, докато Windows се намира в режим на сън, няма да бъдат възстановени отворените програми и файлове, а незапаметените файлове ще бъдат загубени.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да разрешите този проблем в Windows Vista, въведете и стартирайте командата powercfg -h on в командния ред, с което ще се активира функцията за хибернация и функцията на хибридния режим за сън. За да стартирате тази команда, изпълнете следните стъпки:
  1. Натиснете Start("Старт") бутон за стартиране , изберете All Programs ("Всички програми") и след това Accessories ("Принадлежности").
  2. Щракнете с десния бутон върху Command Prompt ("Команден прозорец"), след това върху Run as administrator ("Изпълнявай в режим на администратор"), въведете powercfg -h on и натиснете ENTER.
Свойства

ИД на статията: 928897 – Последен преглед: 09/25/2011 00:18:00 – Редакция: 2.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic Beta, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

  • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB928897
Обратна връзка