В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Отстраняване на проблеми с мрежовата връзка в Internet Explorer

Въведение
В тази статия се описва как се отстраняват проблеми с мрежовата връзка в Internet Explorer.
Повече информация

Стъпка 1. Използвайте инструментите за автоматизирани услуги на Microsoft за отстраняване на неизправности

Може да опитате автоматизираните услуги на Microsoft за отстраняване на неизправности като първа стъпка при диагностициране и поправка на често срещани проблеми с мрежовата връзка в Internet Explorer. Трябва да изпълните и двете програми за отстраняване на неизправности, за да проверите дали вашият проблем е решен.
Автоматична диагностика и поправяне на проблеми с услугата за защитна стена на WindowsПодобряване на производителността, безопасността и защитата в Internet Explorer
Ако тези автоматични програми за отстраняване на неизправности решат вашите проблеми, не е необходимо да четете по-нататък тази статия. Ако програмите за отстраняване на неизправности на решат вашите проблеми с мрежовата връзка, продължете към Стъпка 2.

Стъпка 2. Използвайте инструмента за мрежова диагностика

Инструментът за мрежова диагностика, който е част от Windows Vista, е създаден за тестване на мрежовата връзка за грешки. Инструментът за мрежова диагностика може да се използва и за определяне дали свързаните с мрежата програми работят както трябва. За да използвате този инструмент за отстраняване на проблеми в мрежовите връзки, изпълнете следните стъпки:
 1. Отворете Internet Explorer и се опитайте да влезете в уеб страницата, която предизвиква проблеми с мрежовата връзка.
 2. На страницата, която показва съобщението за грешка на Internet Explorer, щракнете върху хипервръзката Диагностика на проблеми във връзката.
Ще се стартира инструментът за мрежова диагностика. Когато приключи работата си, той ще отчете един от следните резултати:
 • Не успя да намери никакви проблеми.
 • Открил е проблем. Освен това инструментът ще предостави инструкции относно следващите стъпки, които трябва да предприемете, за да разрешите този проблем.
Ако не можете да разрешите проблема чрез инструмента за диагностика на мрежата, трябва да го направите ръчно. За целта отидете на раздела "Ръчно отстраняване на проблема".

Стъпка 3. Ръчно отстраняване на проблема

Метод 1: Тестване на други известни добри сайтове

Стартирайте Internet Explorer и въведете един от следните адреси в адресното поле, намиращо се в най-горната част на прозореца на браузъра:Ако нямате проблеми с мрежовата връзка при въвеждането на някой от тези адреси в адресното поле, препоръчително е да се свържете със собственика на уеб сайта, с който имате проблеми. Сайтът може временно да е офлайн или да има други собствени проблеми.

Ако продължавате обаче да имате проблеми с мрежовата връзка, когато въведете някой от тези адреси в адресната лента, възможно е да съществува конфликт със софтуера, инсталиран на вашия компютър: В този случай преминете към метод 2.

Метод 2: Проверка на мрежовата връзка

Проверете дали кабелите, свързващи компютъра с интернет или вашата домашна мрежа, са свързани добре. Освен това се уверете, че използваните от вашия компютър мрежови устройства са включени и функционират правилно. След това изпълнете стъпките по-долу, за да проверите мрежовата връзка съгласно конкретната ситуация.
Стъпка 1: Проверете свързването на външния DSL модем, кабелния модем или модема за комутируема връзка

Ако използвате външен модем, проверете следното:
 1. Проверете дали кабелът, който свързва модема със стената, е свързан добре. Най-вероятно този кабел осъществява връзка към телефонна розетка жак или към кабелен извод.
 2. Проверете дали кабелът, който свързва компютъра с модема, е свързан добре в двата края, и дали конекторът във всеки край на кабела е поставен добре, ако това е мрежов кабел. Мрежовият кабел прилича на телефонен кабел, макар че е възможно да е по-дебел и конекторът във всеки край да е по-голям.
 3. Ако кабелът, който свързва външния модем към компютъра, е USB кабел, трябва да извършите някои допълнителни проверки. USB кабелът има различни конектори от всеки край на кабела. От единия край конекторът е плосък и правоъгълен, а от другия – квадратен, с два скосени ъгъла. За да проверите USB връзка, направете следното:
  1. Ако модемът е свързан към компютъра чрез USB концентратор, опитайте се да заобиколите USB концентратора. Можете да заобиколите USB концентратора, като включите кабела от устройството направо в USB порта на компютъра.
  2. Ако модемът е включен в един от портовете отпред на вашия настолен компютър, опитайте вместо това да го включите в някой от портовете на гърба на компютъра. Някои компютри не осигуряват достатъчно захранване на предните USB портове. Това може да създаде проблеми с връзката към модема.
Стъпка 2: Проверете връзките на вътрешния модем
Ако модемът, който се използва за връзка с интернет, е вътре в компютъра, трябва да има само един кабел, който излиза от модема. Проверете дали кабелът, който свързва модема със стенния контакт, е свързан добре и в двата си края. Най-вероятно този кабел осъществява връзка към телефонен жак или към кабелен извод.
Стъпка 3: Проверете свързването в домашната мрежа
Ако компютърът се свързва към интернет чрез домашна мрежа, препоръчваме да проверите точките от следния списък според конкретната ситуация.
 • Безжична връзка

  Ако компютърът използва безжично свързване към домашната мрежа, препоръчваме да прочетете следните статии в сайта "Помощ и статии "Как да" за Windows Vista".
 • Кабелна връзка

  Ако компютърът използва кабелна връзка (тази връзка е известна още като Ethernet връзка.), препоръчваме да прочетете раздела "Не мога да се свържа към моята домашна мрежа" в статията със следното заглавие "Отстраняване на проблеми с мрежовата връзка и интернет връзката":Ако са ви необходими допълнителни указания относно определени мрежови конфигурации или хардуерни конфигурации, препоръчваме ви да се свържете с доставчика на използвания от вас мрежов хардуер.

  Забележка Може да се наложи да се свържете с вашия доставчик на интернет, за да проверите възможността за свързване.

Метод 4: Други проблеми, свързвани с връзката или мрежата

Една възможна причина за проблеми с мрежовата връзка е, че има проблем с мрежовата или интернет връзката, която използвате, за да минете в онлайн режим. Можете да проверите за проблеми от този тип, като изпълните следните стъпки за отстраняване на неизправности:
Стъпка 1. Рестартирайте модема или маршрутизатора
Понякога е възможно настройките на IP адреса или мрежовата конфигурация, които получавате от доставчика на интернет, да са неправилни и да трябва да се актуализират. Понякога могат да възникнат проблеми с връзката между модема и доставчика на интернет. За да актуализирате настройките на модема или маршрутизатора, трябва да рестартирате устройството. Рестартирането му освен това ще създаде нова връзка към доставчика на интернет. Използвайте следните методи, за да рестартирате модема в зависимост от неговия тип.

Външен модем

За да рестартирате външен модем, изпълнете следните стъпки:
 1. Изключете кабела, свързващ компютъра или маршрутизатора с модема. Възможно е това да е USB или мрежов кабел.
 2. Изключете модема. Ако модемът няма превключвател на захранването, извадете захранващия кабел от гърба на модема или от контакта.
 3. След като изчакате няколко минути, включете модема, свържете отново кабела от компютъра или маршрутизатора към модема, след което рестартирайте компютъра.
 4. Тествайте отново връзката, за да видите дали имате достъп до интернет.
Ако все още имате проблеми с мрежовата връзка, преминете към стъпка 2.

Вътрешен модем

За да рестартирате вътрешен модем, трябва да рестартирате компютъра. Ако все още имате проблеми с мрежовата връзка след рестартирането на компютъра, преминете към стъпка 2.
Стъпка 2. Проверете настройките на защитната стена или на маршрутизатора
Ако се свързвате към интернет чрез маршрутизатор, възможно е да има проблем с настройките на конфигурацията, които да трябва да се актуализират. За да определите дали причина за проблема с мрежовата връзка е неправилна конфигурация или проблем с маршрутизатора, можете да заобиколите маршрутизатора и да свържете компютъра направо с модема.

Внимание Директното свързване на компютъра към интернет може да го направи уязвим за атаки. За да защитите компютъра си от атаки, се уверете, че на компютъра е инсталирана защитна стена и че тя е разрешена. За да разберете повече за защитната стена на Windows, включена към Windows Vista, вижте раздела "Защитна стена на Windows".

Защитна стена на Windows

Windows Vista включва защитна стена, наречена "Защитна стена на Windows". По подразбиране защитната стена на Windows е разрешена. Все пак обаче трябва да проверите дали защитната стена на Windows е разрешена, преди да свържете компютъра към интернет. За да проверите дали защитната стена на Windows е разрешена, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, след което щракнете върху Контролен панел.
 2. В полето за търсене в горния десен ъгъл на контролния панел въведете защита.
 3. В показалите се резултати от търсенето щракнете върху иконата или връзката на Център за защита. В показалия се прозорец ще видите четири ленти: Защитна стена, Автоматично актуализиране, Защита от злонамерен софтуер и Други настройки на защитата.
 4. Щракнете върху бутона със стрелка надясно на лентата Защитна стена, за да я разгънете. На разгънатата лента ще се покаже една от следните три опции:
  1. Ако лентата на защитната стена е зелена, това означава, че тя е разрешена.
  2. Ако лентата на защитната стена е червена, можете да видите съобщение Защитната стена на Windows е изключена. За да включите защитната стена на Windows и да накарате лентата на Защитната стена в центъра за защита да стане зелена, щракнете върху Включи сега.
  3. Ако лентата на защитната стена е червена и в съобщението се споменава проблем със защитна стена от друг разработчик, препоръчваме да изключите компютъра от мрежата и след това да се свържете с доставчика на програмата за защитна стена, за да получите повече информация как да включите програмата за защитна стена на другия разработчик.
За повече информация за защитната стена на Windows в Windows Vista посетете следните сайтове "Помощ и статии "Как да" за Windows":
 • За да прочетете статията "Защитна стена: често задавани въпроси", посетете следния уеб сайт на Microsoft:
 • За да прочетете статията "Какво представлява защитната стена?", посетете следния уеб сайт на Microsoft:
 • За да разберете повече за защитната стена на Windows, прочетете статията "Защитна стена на Windows: препоръчвани връзки" на следния уеб сайт на Microsoft:
 • За допълнителна информация относно връзката между защитната стена на Windows и центъра за защита на Windows в Windows Vista, щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
  929462 Описание на връзката между защитната стена на Windows и центъра за защита на Windows в Windows Vista
След като свържете компютъра направо към модема, тествайте Internet Explorer. Ако сега можете да се свържете към уеб сайтовете, в които не можехте да влезете преди, се свържете с производителя на маршрутизатора, за да ви помогне при конфигурирането на устройството. Ако все още не можете да се свържете към никакви уеб сайтове, преминете към стъпка 3.
Стъпка 3. Проверете съвместимостта на устройството
За да работи правилно един модем или мрежов адаптер в Windows Vista, той трябва да е съвместим с Windows Vista. Освен това той трябва да има драйвери, които да могат да се използват от Windows Vista за комуникация с него. За да разберете дали използваният от вас модем или мрежов адаптер е съвместим с Windows Vista, първо трябва да определите какъв е моделът на адаптера в компютъра ви. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, въведете диспечер на устройства в полето Начало на търсене и натиснете ENTER.
 2. Щракнете върху записа за Диспечер на устройствата, който се показва в резултатите от търсенето.
 3. Разгънете записа за типа устройство, което търсите. Например разгънете Мрежови адаптери.

  Забележка Конкретният тип устройство, което трябва да търсите, ще се определя от начина, по който осъществявате връзката на този компютър с интернет. Ако например се свързвате към интернет чрез безжична мрежова връзка, трябва да търсите информация за безжичен мрежов адаптер и трябва да разгънете Мрежови адаптери.
 4. Обърнете внимание на записите, които се показват под "Мрежови адаптери".
 5. На друг компютър стартирайте Internet Explorer.
 6. Въведете следния адрес и след това натиснете ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Извършете търсене за мрежовия адаптер, който открихте в стъпка 4. Информацията, която се съдържа в този уеб сайт, ще ви покаже дали мрежовият адаптер е съвместим с Windows Vista.
Ако не можете да определите типа на модема или мрежовия адаптер, който имате на компютъра си, или ако устройството показва, че има проблем, ви препоръчваме да се свържете с производителя на оригинално оборудване (OEM) или с доставчика на хардуера, от когото сте получили този адаптер.

За информация относно доставчика на вашия хардуер, посетете следния уеб сайт:Ако устройството, което търсите, е вътрешен DSL модем или вътрешен кабелен модем, ви препоръчваме да се свържете с доставчика на интернет, който ви е дал модема. Ето някои възможни проблеми, с които можете да се сблъскате:
 • Модемът или мрежовият адаптер липсват в Диспечер на устройствата.
 • Модемът или мрежовият адаптер е показан в списъка като Неизвестно устройство или с общо име, като например Ethernet адаптер или PCI контролер за опростени комуникации.
 • Модемът или мрежовият адаптер е обозначен или с червено кръстче, или с жълта удивителна.
Ако все още имате проблеми с мрежовата връзка, след като проверите, че модемът или мрежовият адаптер е съвместим с Windows Vista и че са инсталирани най-новите драйвери, преминете към стъпка 4.
Стъпка 4. Създайте точка на възстановяване на системата, преди да нулирате протокола Winsock
Важно Преди да изпълните стъпките, описани в раздела "Нулиране на протокола Winsock", ви препоръчваме да използвате инструмента за възстановяване на системата в Windows Vista, за да създадете точка на възстановяване на компютъра. Това ще ви даде възможност да анулирате промените в компютъра до положението, в което е бил, преди да са направени каквито и да е промени, в случай че тези промени водят до нови проблеми.

Създаване на точка на възстановяване на системата

За да създадете точка на възстановяване на системата, като използвате "Възстановяване на системата", изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, щракнете с десния бутон върху Компютър и след това щракнете върху Свойства.
 2. В прозореца на задачите щракнете върху връзката Защита на системата. Ако се появи подкана за въвеждане на парола на администратор или за потвърждение, въведете паролата или щракнете върху Продължи.
 3. Щракнете върху Създаване в долния десен ъгъл на диалоговия прозорец Свойства на системата.
 4. В диалоговия прозорец Защита на системата въведете подходящо име в полето. Въведете например Computer before network changes (Компютър преди мрежовите промени) и след това щракнете върху Създаване.
 5. След успешното създаване на точката на възстановяване се показва следното съобщение:
  Точката на възстановяване беше създадена успешно.
 6. Щракнете двукратно върху OK.
Връщане в начално състояние на протокола Winsock

Друга възможна причина за проблемите с мрежовата връзка е неправилната конфигурация или повредата на протокола Winsock на компютъра. Този протокол се използва от Windows за комуникацията с други компютри и за достъпа до ресурси в интернет, като например имейл и уеб сайтове. При наличие на проблем с Winsock, Windows Vista няма да може да осъществява достъп до интернет.

Внимание Осъществяващите интернет достъп или наблюдение програми, като антивирусни програми, защитни стени или прокси клиенти, могат да бъдат повлияни неблагоприятно, ако върнете конфигурацията на протокола Winsock в начално състояние. Ако някоя програма започне да не функционира правилно, след като изпълните тези стъпки, може да се наложи да деинсталирате и след това да инсталирате отново програмата, за да възстановите функционалността й, или може да се наложи да я поправите, като използвате инсталиращата програма на приложението.

След успешното създаване на точката на възстановяване, върнете в начално състояние конфигурацията на протокола Winsock до настройките му по подразбиране. За да върнем ние в начално състояние конфигурацията на протокола Winsock вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". За да го направите сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Метод 5: Автоматично отстраняване на неизправности в Windows 7

Използване на инструментите за отстраняване на неизправности на Windows 7
По подразбиране Windows 7 включва следните инструменти за отстраняване на неизправности в Internet Explorer при нова инсталация:
 • Производителност на Internet Explorer
 • Безопасност при сърфиране в уеб
Стартиране на инструментите за отстраняване на неизправности в Internet Explorer
 1. Затворете всички програми.
 2. Щракнете върху Старт, след което щракнете върху Контролен панел.
 3. Под Система и защита щракнете върху Откриване и коригиране на проблеми.
 4. В екрана Задачи щракнете върху Преглед на всички.
 5. Щракнете върху Производителност на Internet Explorer.
 6. В новия прозорец щракнете върху Напред.
  Забележка Инструментът за отстраняване на неизправности се изпълнява и коригира всички намерени проблеми автоматично.
 7. Щракнете върху Затвори.
Решете моя проблем
За автоматично нулиране на конфигурацията на протокола Winsock щракнете върху връзката Решаване на проблема. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника за решаване на проблема.
Забележки
 • Това решение не работи в Windows 7. Ако работите на компютър, на който се изпълнява някоя версия на Windows 7, използвайте метод 4 от предишния раздел.
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.


След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".
Нека реша проблема сам
За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт и след това в Начало на търсене въведете cmd.
 2. Щракнете с десния бутон върху записа cmd, който се показва в резултатите от търсенето, и след това щракнете върху Изпълнявай като администратор. Ако се появи подкана за въвеждане на парола на администратор или за потвърждение, въведете паролата или щракнете върху Продължи.
 3. В командна среда въведете следното, след което натиснете ENTER:
  netsh winsock reset
  След това трябва да видите следното съобщение:
  Успешно нулиране на Winsock каталога. Трябва да рестартирате компютъра, за да завършите нулирането.
 4. Рестартирайте компютъра.
Забележка Ако получите съобщение за грешка "Достъпът е отказан" вместо съобщението, споменато в стъпка 3, командата среда не е била извикана правилно. В такъв случай затворете прозореца на MS-DOS и повторете стъпки от 1 до 3. Стъпка 2 трябва да бъде изпълнена правилно.

Това реши ли проблема?
Тествайте отново Internet Explorer, за да видите дали проблемите с мрежовата връзка все още възникват. Ако все още имате проблеми с мрежовата връзка, проверете съдържанието на файла Hosts.

Проверка на съдържанието на файла Hosts
Файлът Hosts се използва от TCP/IP за осигуряване на метод за свързване на определен интернет адрес с IP адрес. Макар че този файл се използва за много законни неща, някоя злонамерена софтуерна програма, като например шпионски софтуер, може да използва този файл за съмнителни цели. Целта на записите, включени във файла Hosts от злонамерен софтуер, е да ви попречи да влизате в някои уеб сайтове. Възможно е например да не можете да влизате в уеб сайтове, от които можете да актуализирате своите антивирусни подписи или да получите достъп до актуализации. По този начин компютърът може да бъде изложен на рискове. Освен това нямате достъп до никой от инструментите, който може да ви помогне да коригирате проблема.

Забележка В някои случаи е възможно законни записи да бъдат добавени от системните администратори или от вас. Ако преименувате файла Hosts, връзките в този файл повече не работят. За повече информация се обърнете към системния или мрежовия администратор.

За да определите дали проблемите с мрежовата връзка, които срещате, не се причиняват от записи във файла Hosts, трябва да намерите и след това да преименувате този файл, така че записите, които се съдържат в него, повече да не се използват.
За да върнем началните настройки на файла Hosts вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". За да възстановите началните настройки на файла Hosts сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".
Решете моя проблем
За автоматично възстановяване на началните настройки на файла Hosts, щракнете върху бутона или връзката Решение. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника за решаване на проблема.

Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете в края на раздела "Това реши ли проблема?" по-долу.

Нека реша проблема сам

За да възстановите първоначалните настройки на файла Hosts сами, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, въведете драйвери в полето Начало на търсене и натиснете ENTER.
 2. Щракнете върху записа за драйвери, който се показва в резултатите от търсенето. Иконата до драйвери е папка.
 3. Появява се прозорец, в който се показва Windows > system32 > drivers в адресна лента горе. Щракнете двукратно върху папката etc.
 4. Намерете и щракнете с десния бутон върху файла hosts и изберете Преименувай.
 5. Въведете oldhosts и натиснете ENTER. Ако се появи следното съобщение за грешка, щракнете върху Продължи:
  Трябва да потвърдите тази операция.
  Ако се появи подкана за въвеждане на парола на администратор или за потвърждение, въведете паролата или щракнете върху Продължи.
 6. Рестартирайте компютъра, за да сте сигурни, че промяната е влязла в сила.
 7. Тествайте Internet Explorer.
Проврете дали конфигурацията на протокола Winsock и файлът HOSTS са върнати в начално състояние. Ако са, не е необходимо да четете по-нататък. Ако протоколът Winsock или файлът HOSTS не е в начално състояние, можете да се обърнете към поддръжката.
ie решаване решете
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Свойства

ИД на статията: 936211 – Последен преглед: 07/28/2011 15:38:00 – Редакция: 2.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista

 • kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbexpertiseinter kbnetworkcard kbbrowse kbmodem kbnetworkconnectivity kbnetwork_ispspecific kbnetwork_routerissues kbnetwork_checkcables kbadapter kbhowto kbmatsfixme KB936211
Обратна връзка
display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">>l>body>html>