Как да възстановите Windows 7- базиран компютър до предишна инсталация на Windows чрез използване на папката Windows.old

Въведение
Тази статия описва как ръчно да се възстанови предишна инсталация на Windows на компютъра, заменяйки текущата инсталация на Windows 7.

За да направите това, трябва да използвате командния ред, като въвеждате в него специални команди за преименуване и преместване на папки между различните версии на Windows.

Тази статия е предназначена за начинаещи и за средно напреднали компютърни потребители.
Повече информация

Стъпки за възстановяване на компютъра до предишна инсталация на Windows след инсталиране на версия на Windows 7

Стъпка 1: Определете дали е налице папката Windows.old и дали има достатъчно свободно място на твърдия диск с Windows

 1. Изберете Старт Start button и след това натиснете върху Компютър.
 2. От менюто Изглед изберете Детайли.
 3. В колоната Свободното място отбележете, колко пространство е на разположение за Локален диск (C:) в рамките на областта на Твърдите дискови устройства.
 4. В областта на Твърдите дискови устройства, щракнете два пъти върху Локален диск (C:) и определете дали папката Windows.old съществува.

  Важно Ако папката Windows.old не съществува, не можете да следвате стъпките в тази статия, за да се възстанови предишна инсталация на Windows към този компютър. Ако е така ще трябва да архивирате, възстановявате или прехвърляте файловете си към предишната операционна система.
 5. Щракнете два пъти върху папката Windows.old.
 6. Windows 7 ще определи размерa на папката след няколко секунди.
Определете дали папката Windows.old е по-малка, отколкото на свободното пространство, което е на разположение за Локален диск (C:) стъпка 1.2.

Забележка Ако папката Windows.old е два пъти по-голяма от свободното пространство, което е на разположение на Локален диск (C:) може да възстановите предишна инсталация на Windows.

Стъпка 2: Стартиране на Windows Recovery Environment

 1. Поставете инсталационния диск на Windows 7 в DVD устройството и рестартирайте компютъра.
 2. Натиснете клавиш, когато се появи подкана да рестартирате от диска.
 3. В прозореца Инсталиране на Windows, изберете език, час, валута, език за въвеждане от клавиатурата и след това щракнете върху Напред.
 4. В прозореца Инсталиране на Windows, изберете Поправи моя компютър (Repair your computer)
 5. В прозореца System Recovery Options щракнете върху версията на операционната система Windows 7, която искате да поправите, след което щракнете върху Напред.
 6. В прозореца System Recovery Options, изберете Command Prompt.
Отвореният команден ред Command Prompt е мястото, където ще напишете командите, които са описани в следващите стъпки.Стъпка 3: Преместете Windows 7 папката в нова папка Win7

Забележка Когато въведете една или повече команди в командния ред от следващите стъпки и натиснете ENTER може да се появи следното съобщение:
Системата не може да намери даден файл.
(The system cannot find the file specified.) Ако получите това съобщение, преминете към следващата стъпка в тази секция и напишете командата от тази стъпка.

Въведете следните команди и натиснете ENTER след всяка команда:
C:

Md Win7

Move Windows Win7\Windows

Move "Program Files" "Win7\Program Files"

Move Users Win7\Users

Attrib –h –s –r ProgramData

Move ProgramData Win7\ProgramData

Rd "Documents and Settings"

Стъпка 4: Копирайте съдържанието или преместете съдържанието на папката Windows.old

Забележка Когато въведете една или повече команди в командния ред от следващите стъпки и натиснете ENTER, може да се появи следното съобщение:
Системата не може да намери даден файл.
(The system cannot find the file specified.)
Ако получите това съобщение, преминете към следващата стъпка в тази секция и напишете командата от тази стъпка.

Въведете следните команди и натиснете ENTER след всяка команда:
move /y c:\Windows.old\Windows c:\

move /y "c:\Windows.old\Program Files" c:\

move /y c:\Windows.old\ProgramData c:\

move /y c:\Windows.old\Users c:\

move /y "c:\Windows.old\Documents and Settings" c:\

Стъпка 5: Възстановяване нa сектора за първоначално самозареждане на предходната инсталация на Windows

Въведете една от следните команди в командния ред, отговаряща на вашата ситуация.

Забележка В следните команди, D: представлява DVD устройството. Ако DVD устройството на компютъра ви има различно означение, като например E:, използвайте тази буква, в командата.
 • Когато предишната инсталация на Windows е Windows Server 2003, Windows XP или Microsoft Windows 2000

  Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt52 c:
 • Когато предишната инсталация на Windows е Windows Vista

  Въведете следната команда и натиснете ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt60 c:

Стъпка 6: Възстановяване на файла Boot.ini за предходната Windows инсталация на Windows XP или Windows 2000

Забележка Следвайте тези стъпки, само когато предишна инсталация на Windows e Windows XP или Windows 2000.

Въведете следните команди и натиснете ENTER след всяка команда:
Attrib –h –s –r boot.ini.saved

Copy boot.ini.saved boot.ini

Стъпка 7: Затворете Командния прозорец и след това щракнете върху Рестартирай

 1. Въведете следната команда в командния ред и след това натиснете ENTER:
  exit
 2. Щракнете Рестартирай да рестартирате компютъра си.
Забележка След като сте проверили, че Windows XP е функциониращ, можете да премахнете папката C: \Win7, ако тя не е необходима за възстановяване на данни.
Свойства

ИД на статията: 971760 – Последен преглед: 09/26/2011 11:36:00 – Редакция: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbstepbystep kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbinfo kbhowto KB971760
Обратна връзка