Някои приложения трябва да знаят кога сте на конкретно местоположение, за да работят правилно. Например, ако сте поискали дадено приложение да ви напомни да купите хляб, когато сте в магазина, приложението ще трябва да знае кога сте в магазина. За да ви предоставят карти с цел да стигнете до мястото, за което сте тръгнали, или да ви покажат списъци с магазини или ресторанти близо до вас, много приложения и услуги изискват информация за местоположението от вашето устройство. Ето какво прави услугата за местоположение на Windows 10: казва на Вашите приложения и услуги къде сте или къде сте били, за да можете да получавате по-подходяща за Вас информация.

Когато събираме данни, искаме да се уверим, че е правилният избор за Вас. Поради тази причина предоставяме информация относно услугата и настройките за местоположение, описани тук. За да научите повече за местоположението и вашата поверителност, вижте разделите за местоположение на Декларация за поверителност на Microsoft.

Как работят настройките за местоположение

Настройката за местоположение на устройството позволява на определени функции на Windows, като например автоматичната настройка на часовата зона или "Открий моето устройство", да функционират правилно. Когато настройката за местоположение на устройството е разрешена, услугата за местоположение на Microsoft ще използва комбинация от глобална услуга за позициониране (GPS), близки точки за безжичен достъп, клетъчни кули и Вашия IP адрес за определяне на местоположението на Вашето устройство. В зависимост от възможностите на устройството неговото местоположение може да бъде определено с различна степен на точност и в някои случаи може да бъде определено с точност.

Ако сте разрешили настройката за местоположение на устройството, устройството изпраща информация до Microsoft за местоположението с премахната идентификация (включително информация за точки за безжичен достъп, информация за клетъчни кули и точно местоположение за GPS, ако е налична) след премахването на цялата информация за идентифициране на лице на устройството. Това копие с премахната идентификация на информация за местоположението се използва с цел подобряване на услугите за местоположение на Microsoft и в някои случаи се споделя с партньорите доставчици на услуги за местоположение, към момента HERE, с цел подобряване на услугите за местоположение на доставчика.

Освен това можете да разрешавате на приложения да използват местоположението и хронологията на местоположението на вашето устройство, за да предоставят услуги с оглед на местоположението до толкова прецизно ниво, колкото се поддържа от устройството. Ако предоставите достъп на конкретно приложение до местоположението на Вашето устройство на страницата с настройки, това приложение ще разполага с достъп до информация за точното местоположение на устройството. В противен случай информацията за местоположението, предоставяна на приложението, е с по-ниска точност. Когато местоположението ви се използва от приложение или функция или услуга на Windows с откриване на местоположение, информацията за местоположението ви и скорошната хронология на местоположението се съхраняват на устройството.

Ако сте влезли в акаунта си в Microsoft и хронологията на местоположението е разрешена, последната известна информация за Вашето местоположение също се записва в облака, където е достъпна на устройствата Ви за други приложения или услуги, които използват Вашия акаунт в Microsoft. Ако сте влезли с акаунта си в Microsoft и Вашето устройство не може самостоятелно да получи надеждна информация за текущото Ви местоположение (когато се намирате в сграда или подземие например), приложенията или услугите могат да използват последната известна информация от хронологията на местоположението, съхранена в облака, ако е налична.

Има някои изключения за това как може да се определи местоположението на Вашето устройство, които не се управляват директно от настройките за местоположение.

Настолните приложения са специфичен тип приложения, които няма да поискат отделно разрешение за откриване на информацията за местоположението на устройството и няма да се показват в списъка, който Ви позволява да избирате приложения, които могат да използват Вашето местоположение. Какво представляват настолните приложения? Те обикновено се изтеглят от интернет или се инсталират чрез някои типове носители (като CD, DVD диск или USB съхраняващо устройство). Стартират се с .EXE или .DLL файл и обикновено се изпълняват на Вашето устройство, за разлика от уеб-базираните приложения (които се изпълняват в облака).

Дори когато сте изключили настройката за местоположение на устройството, някои приложения и услуги на трети лица могат да използват други технологии (като например Bluetooth, Wi-Fi, модем за мобилна мрежа и т.н.), за да определят местоположението на Вашето устройство с различна степен на точност. Microsoft изисква от разработчиците на софтуер, които са трети лица и разработват приложения за Microsoft Store или чрез инструменти на Microsoft, да спазват настройките за местоположение на Windows, освен ако не сте предоставили изисквано по закон съгласие на разработчика трето лице да определя Вашето местоположение. Въпреки това за допълнително ограничаване на риска от това дадено приложение или услуга да може да определя Вашето местоположение, когато настройката за местоположение на устройството с Windows е изключена, трябва да инсталирате само приложения и услуги от надеждни източници. За по-цялостна защита на Вашето местоположение можете да забраните компоненти на Вашето устройство, базирани на използването на радиочестотен спектър, като например Wi-Fi, Bluetooth, модем за мобилна мрежа и GPS компоненти, които може да се използват от дадено приложение с цел определяне на точното Ви местоположение. Това обаче също ще засегне други функции, като например обажданията (включително спешни обаждания), съобщенията, възможността за свързване с интернет и свързването с периферни устройства, като например слушалки. Прочетете правилата за поверителност на приложенията и услугите, които инсталирате, за да научите повече за начина, по който използват местоположението на Вашето устройство.

С цел улеснение на получаването на помощ при спешност всеки път, когато осъществявате спешни повиквания, Windows ще се опита да определи и сподели Вашето точно местоположение, независимо от настройките за местоположение. Освен това Вашият мобилен оператор ще има достъп до местоположението на устройството, ако то има SIM карта или по друг начин използва мобилна услуга.

Хронология на местоположението

Някои приложения и услуги на Windows, които използват информация за местоположението, също така използват хронологията на Вашето местоположение. Когато настройката за местоположение е включена, всички търсения на местоположението от приложенията и услугите ще се съхраняват на устройството за ограничен период от време (24 часа в Windows 10), след което ще се изтриват. Приложенията, които имат достъп до тази информация ще се обозначават с "Използва хронология на местоположението" на страницата с настройки на местоположението.

"Местоположение по подразбиране"

Можете да зададете местоположение по подразбиране за Вашето устройство, което Windows, приложенията и услугите могат да използват, когато не може да се открие по-точно местоположение чрез GPS или други методи.

Геозониране

Някои приложения използват геозониране, което може да включва или изключва определени услуги или да Ви показва информация, която може да е полезна, ако сте в област, дефинирана ("оградена") от приложението. Дадено приложение може да използва геозонирането само ако местоположението е включено за това приложение. Ако вашите приложения на Windows използват геозониране, на страницата с настройки на местоположението ще се показва В момента едно или повече ваши приложения използват функция за следене на геозони.

Cortana

Cortana работи най-добре, когато има достъп до местоположението на устройството и хронологията на местоположенията, които тя използва, за да ви помогне - например, като ви дава известявания за трафика, преди да тръгнете или напомняния въз основа на местоположението като „Вие сте в магазина за хранителни стоки, където искахте да купите мляко.” Cortana периодично събира местоположението ви, дори и да не си взаимодействате с нея, например когато се свързвате с Wi-Fi или се изключвате от Bluetooth. Ако Cortana е включена, приложението за търсене има достъп до информацията за местоположението на Вашето устройство и автоматично ще я изпраща на Bing, когато Cortana предлага думи за търсене в интернет и резултати за използване от Bing, както е описано в декларацията за поверителност. Ако не искате Cortana да разполага с достъп до местоположението на устройството, следвайте тези стъпки:

 1. Отидете в Старт  > Настройки > Cortana.

 2. Изберете Разрешения или Разрешения и хронология.

 3. Изберете Управление на информацията, до която Cortana може да осъществява достъп от това устройство.

 4. Задайте настройката за местоположениена Изкл.

Microsoft Edge

Когато местоположението е включено за Microsoft Edge, все още можете да контролирате кои уеб сайтове могат да осъществяват достъп до местоположението на Вашето устройство. Microsoft Edge ще поиска разрешението Ви при първото посещение на уеб сайт, който изисква информация за Вашето местоположение. Можете да изключите разрешението за местоположение за даден уеб сайт в настройките на Microsoft Edge.

Как създаваме базата данни на услугите за местоположение

За да ни помогне да предоставяме услугите за местоположение, Microsoft записва местоположението на мобилни клетъчни кули и точки на достъп до Wi-Fi. Нашата база данни може да включва MAC адресите на Вашия безжичен маршрутизатор или други Wi-Fi мрежови устройства. Не свързваме MAC адреси лично с Вас или с устройствата, свързани към Вашата мрежа.

За да прекратите използването от Microsoft на MAC адресите на вашите точки на достъп до Wi-Fi в нашата база данни на услугите за местоположение, отидете в Отписване от услугите за местоположение.

Как Ви информираме на текуща база: иконата за местоположение

Когато в даден момент едно или повече приложения използват местоположението на Вашето устройство чрез услугата за местоположение на Windows, ще виждате иконата за местоположение в областта за уведомяване в лентата на задачите (на компютри с Windows 10) или в лентата на състоянието в горната част на екрана (на устройства с Windows 10 Mobile). Иконата няма да се показва за геозониране.

За да покажете или скриете иконата за местоположение:

На компютри с Windows 10:

 1. Отидете в Старт , Настройки .

 2. Изберете Система > „Известия и действия“ > Добавяне или премахване на бързи действия.

 3. Изключете или включете Местоположение.

В Windows 10 Mobile:

 1. Отидете в Настройки .

 2. Изберете Поверителност > Местоположение.

 3. Включете или изключете "Показване на иконата за местоположение".

Ако използвате устройство, назначено на Вас от Вашето работно място, или ако използвате лично устройство на Вашето работно място, може да не е възможно да промените настройките за местоположение. Ако случаят е такъв, в горната част на страницата с настройки на местоположението ще се показва Някои настройки се управляват от вашата организация.

Управление на настройките за местоположение

Настройките за местоположение на Windows Ви позволяват да контролирате дали функциите на Windows могат да осъществяват достъп до информацията за местоположението на Вашето устройство и кои приложения на Windows могат да използват информацията за местоположението и хронологията на местоположението на устройството. За да проверите вашите настройки за местоположение, отидете в настройки > поверителност > местоположение.

За да изчистите хронологията на местоположението, рестартирайте вашето устройство, или отидете на настройки > поверителност > местоположениеи под хронологията на местоположението, изберете изчисти. Изчистването на хронологията на местоположението изчиства само хронологията на устройството. Приложенията, които са осъществили достъп до хронологията преди това, може да са я съхранили на друго място. За допълнителна информация вж. правилата за поверителност на Вашите приложения.

За да изчистите хронологията на местоположението, съхранена в облака и свързана с вашия Акаунт в Microsoft, отидете на account.microsoft.com и се уверете, че сте влезли в акаунта си. Изберете изчистване на активността на местоположението, след което изберете изчисти.

За да включите или изключите настройката за местоположение на Windows:

На Вашия компютър:

 1. Отидете в Настройки > Поверителност > Местоположение.

 2. Изпълнете едно от следните действия:

  • За да управлявате местоположението за цялото устройство, ако сте администратор на устройството, изберете промянаи след това в съобщението местоположение за това устройство превключете настройката на Вкл или Изкл.

  • За да управлявате местоположението само за вашия потребителски акаунт, превключете "Разрешаване на приложения да осъществяват достъп до местоположението ви" настройката на вкл или изкл. Ако Местоположението за това устройство е изключено се показва на страницата с настройки, няма да можете да включите "Разрешаване на приложения да осъществяват достъп до местоположението ви" настройката за отделни потребителски акаунт. (За Ваша информация в предишни версии на Windows тази настройка се нарича "Услуга за местоположение".)

На Вашето мобилно устройство:

 1. Отидете в Настройки > Поверителност > Местоположение.

 2. Изберете Местоположение за да го включите или изключите.

За да промените настройката за достъп на дадено приложение до Вашето точно местоположение:

 1. Отидете в Настройки > Поверителност > Местоположение.

 2. Включете или изключете всяко приложение, където се показва под "Изберете кои приложения да имат достъп до точното Ви местоположение". Ако използвате устройство, всеки потребител може да направи същото за акаунтите си. Ако „Разрешаване на достъп до местоположението ви“ е изключено за вашия потребителски акаунт, превключвателите за включване/изключване не могат да се включат, докато „Включване на„ Разрешаване на достъп до местоположението ви “ не бъде включено.

За да промените местоположението по подразбиране за Вашия компютър, което Windows, приложенията и услугите могат да използват, когато не може да се открие по-точно местоположение:

 1. Отидете в Настройки > Поверителност > Местоположение.

 2. Под местоположение по подразбиране, изберете Задаване по подразбиране.

 3. Ще се отвори приложението "Карти на Windows". Следвайте инструкциите, за да промените Вашето местоположение по подразбиране.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×