С помощта на Power Query можете да агрегират една или повече колони на свързана таблица. Можете например да сумирате сумата от подробните данни за поръчката за всяка поръчка. 

Визуализация на данни на таблицата "Поръчки" в информационния канал на Northwind OData

Падащ списък с отметки в лист с данни

В този пример обобщавате колоната Order_Details от таблицата Northwind Orders. Данните се импортират от примерния канал на OData northwind.

 1. В Excel изберете Начало> Нов източник > други източници > от канал на OData.

 2. В диалоговия прозорец Емисия на OData въведете URL адрес за канала на OData на Northwind.

  http://services.odata.org/northwind/northwind.svc

 3. Изберете OK.

 4. В екрана Навигатор изберете таблицата Поръчки в левия екран, данните се визуализират отдясно и след това изберете Трансформиране на данни.
   

  Визуализация на свързана таблица в навигатор

  Показва се редакторът на Power Query.

 5. Във Визуализация на данни превъртете надясно и щракнете върху иконата за разгъване (Разгъване) до Order_Details колона. 

  Икона за разгъванетаблица

  е пример за структурирана колона, която можете да разгънете, за да видите още колони. За повече информация вижте Работа със структурирана колона "Списък", "Запис" или "Таблица".

 6. В падащия списък на колоната Таблица:

  1. Изберете опцията Агрегат.

  2. Задръжте курсора над агрегатен елемент на функция, като например Агрегати на единичнацена.

  3. В падащия списък агрегатна функция изберете една или повече агрегатни функции. Например Сума и Средно .

 7. Изберете OK.

  Агрегиране 1

Резултат

Power Query разширява колоната Order_Details, замествайки колоната със сумата от единичната цена и средната стойност на единичната цена.

Агрегиране.2

Когато разгънете структурирана колона, като например Таблица,може да се чудите откъде идва. За да разберете, можете да визуализирате свързаната таблица във външния източник на данни.

 1. В екрана Заявка Настройки, под Приложени стъпкиизберете Източники след това изберете иконата Редактиране на Икона за настройкинастройки. Появява се диалоговият прозорец Източник на данни, който варира в зависимост от външния източник на данни. В този пример това е диалоговият прозорец Канал на OData. Обърнете внимание на този източник на данни.

 2. Изберете Начало > Последни източниции след това изберете източника на данни от списъка, който отговаря на този, на който сте за които сте забележете в стъпка 1. Показва се диалоговият прозорец Навигатор.

 3. По подразбиране списъкът с всички таблици от източника на данни се показва в левия екран. Изберете свързаната таблица, за да визуализирате данните в десния екран. Името на структурираната колона е името на свързаната таблица. В този пример изберете Order_Details.

  Визуализация на свързана таблица в навигатор

  По подразбиране можете да виждате и визуализирате всички таблици. Можете обаче да изберете Опции за показване, за да включите или изключите само избраните елементи и да разрешите визуализацията на данни, за да персонализирате дисплея по ваш вкус.

Вж. също

Помощ за Power Query Excel Power Query

Препратка към езика на формулата на Power Query M (docs.com)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×