Администриране на ODBC източници на данни

Open Database Connectivity (ODBC) е протокол, който можете да използвате за свързване на база данни на Microsoft Access с външен източник на данни, като например Microsoft SQL Server. Тази статия съдържа основна информация за ODBC източници на данни, как да ги създавате и как да се свържете с тях с помощта на Microsoft Access. Стъпките на процедурата могат да се различават в зависимост от конкретните продукти за бази данни и използваните ODBC драйвери.

В тази статия

За ODBC източниците на данни

Източник на данни е място за съхранение на данни, комбинирано с информацията за връзка, която се изисква за достъп до тези данни. Примери за източници на данни са SQL Server, СУРБД Oracle, електронна таблица и текстов файл. Примери за информация за връзка са местоположението на сървъра, името на базата данни, ИД за влизане, паролата и различните опции на ODBC драйвера, описващи как да се свържете с източника на данни. Тази информация може да се получи от администратора на базата данни, към която искате да се свържете.

В архитектурата на ODBC дадено приложение, например Access, се свързва към диспечера на ODBC драйвери, който на свой ред използва конкретен ODBC драйвер (например драйвер за Microsoft SQL ODBC), за да се свърже с източник на данни. В Access използвате ODBC източници на данни, за да се свържете към външни за Access източници на данни, за които няма вградени драйвери.

За да свържете с тези източници на данни, трябва да направите следното:

 • Да инсталирате подходящия ODBC драйвер на компютъра, съдържащ източника на данни.

 • Да дефинирате име на източник на данни (DSN), като използвате Администратор на източници на данни за ODBC за съхраняване на информация за връзка в системния регистър на Microsoft Windows или DSN файл или низ за свързване под формата на код на Visual Basic, за да предадете информацията за връзка директно към диспечера на ODBC драйвери.

Машинни източници на данни

Машинните източници на данни съхраняват информацията за връзка в системния регистър на Windows на даден компютър. Можете да използвате машинни източници на данни само на компютър, в който те са дефинирани. Има два типа машинни източници на данни – потребителски и системни. Потребителските източници на данни могат да се използват само от текущия потребител и са видими само за този потребител. Системните източници на данни могат да се използват от всички потребители на компютъра и са видими за всички потребители на компютъра и за услугите на цялата система. Машинният източник на данни е особено полезен, когато искате да предоставите допълнителна защита, тъй като само потребители, които са влезли, могат да виждат даден машинен източник на данни и той не може да се копира от отдалечен потребител на друг компютър.

Файлови източници на данни

Файловите източници на данни (наричани също DSN файлове) съхраняват информацията за връзка в текстов файл, а не в системния регистър на Windows, като по принцип са по-гъвкави за използване от машинните източници на данни. Например можете да копирате файлов източник на данни на всеки компютър, който има правилния ODBC драйвер, така че вашето приложение да разчита на изчерпателна и точна информация за връзка с всички компютри, които то използва. Или можете да поставите файловия източник на данни на един сървър, да го споделите между много компютри в мрежата и лесно да поддържате на едно място информацията за връзката.

Файловият източник на данни може да бъде и несподелим. Несподелимият файлов източник на данни се намира на един компютър и сочи към машинен източник на данни. Можете да използвате несподелими файлови източници на данни за достъп от файлови източници на данни до съществуващи машинни източници на данни.

Низове за връзка

В модул, можете да дефинирате форматиран низ за връзка, който задава информация за свързване. Даден низ за връзка предава информацията за свързване директно на диспечера на ODBC драйвери и това опростява вашето приложение чрез премахване на изискването, че преди да използвате базата данни, трябва системен администратор или потребител първо да създаде DSN.

За повече информация за интерфейса на ODBC, вж. раздел Справочна информация за програмиста относно ODBC на MSDN.

Най-горе на страницата

Добавяне на ODBC източник на данни

Преди да продължите, получете и инсталирайте подходящия ODBC драйвер за източника на данни, към който искате да се свържете.

Забележка:  Трябва да сте член на групата на администраторите на вашия локален компютър, за да добавите или да конфигурирате ODBC източник на данни.

 1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.

 2. В контролния панел щракнете двукратно върху Административни инструменти.

 3. В диалоговия прозорец за административни инструменти, щракнете двукратно върху Източници на данни (ODBC).

  Появява се диалоговият прозорец Администратор на ODBC източник на данни.

 4. Щракнете върху потребителски DSN, системен DSNили файлов DSNв зависимост от типа на източника на данни, който искате да добавите. За повече информация вижте раздела за ODBC източниците на данни.

 5. Щракнете върху Добави.

 6. Изберете драйвера, който искате да използвате, и след това щракнете върху Готово или Напред.

  Ако драйверът, който искате, не е в списъка, обърнете се към администратора на базата данни, с която се свързвате, за информация как да получите правилния драйвер.

 7. Следвайте инструкциите и въведете необходимата информация за свързване в диалоговите прозорци, които следват.

Щракнете върху Помощ в диалоговите прозорци на ODBC за повече информация относно индивидуалните настройки.

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×