Блещукащите линии са миниатюрни диаграми в отделни клетки на работен лист, които могат да се използват за визуално представяне и показване на тенденция във вашите данни. Блещукащите линии могат да привлекат вниманието към важни елементи, като сезонни промени или икономически цикли, и да подчертаят максималните и минималните стойности с различен цвят. Показването на тенденции в данните в работния лист може да бъде полезно, особено когато споделяте данните си с други хора.

Работен лист с блещукащи линии

 1. Изберете празна клетка в близост до данните, които искате да представите с блещукаща линия.

 2. В раздела Вмъкване , в групата Блещукащи линии щракнете върху Линия, Колона или Печалба/загуба.

  Командите ''Блещукащи линии'' в раздела ''Вмъкване''

 3. В полето Диапазон на данните въведете диапазона от клетки, съдържащи данните, които искате да представите чрез блещукащата линия.

  Например ако данните ви се намират в клетки A, B, C и D на ред 2, въведете A2:D2.

  Диалогов прозорец ''Създаване на блещукащи линии''

  Ако предпочитате да изберете диапазона от клетки директно в работния лист, щракнете върху Изображение на бутон, за да свиете временно диалоговия прозорец, изберете клетките в работния лист, след което щракнете върху Изображение на бутон, за да покажете отново целия диалогов прозорец.

 4. Щракнете върху OK.

  Инструменти за блещукаща линия се показва в лентата. Използвайте раздела Стил, за да персонализирате блещукащите линии.

Съвети

 • Тъй като блещукащите линии са вградени в клетката, всеки текст, който въведете в нея, ще използва блещукащата линия като фон, както е показано в следващия пример.

  Клетка, съдържаща блещукаща линия и текст

 • Ако изберете клетка, винаги можете да копирате блещукаща линия в други клетки от колона или ред по-късно чрез плъзгане или използване на Запълни надолу (Ctrl+D).

Персонализиране на блещукащи линии

След като създадете блещукащи линии, можете да промените техния тип, стил и форматиране по всяко време.

 1. Изберете блещукащите линии, които искате да персонализирате, за да покажете Инструменти за блещукаща линия в лентата.

 2. В раздела Стил изберете желаните опции. Можете:

  • Да покажете маркери, за да осветите индивидуални стойности в блещукащите линии от тип линия.

   Група ''Показване'' в раздела ''Проектиране'' на ''Инструменти за блещукаща линия''

  • Да промените стила или форматирането на блещукащите линии

   Стилове в раздела ''Проектиране'' на ''Инструменти за блещукаща линия''

  • Да покажете и промените настройките на оста.

   Бутон ''Ос'' в раздела ''Проектиране'' на ''Инструменти за блещукаща линия''

   Ако щракнете върху опцията Тип на оста на данните в този падащ списък, Excel отваря диалоговия прозорец Диапазон от дати на блещукащата линия . Оттук можете да изберете диапазона във вашата работна книга, който съдържа желаните стойности за дата за данните на блещукащата линия.

   Изберете диапазона, съдържащ стойностите на датите за данните на блещукащата линия в диалоговия прозорец Диапазон от дати на блещукащата линия.

   Ако щракнете върху опциите Стойност по избор в този падащ списък, Excel отваря диалоговия прозорец Настройка на вертикална ос на блещукащата линия . Оттук можете да въведете или минималната, или максималната стойност (в зависимост от избраната опция) за вертикалната ос за данните на блещукащата линия. По подразбиране Excel определя как да показва данните за блещукащата линия, така че с тези опции можете да контролирате минималните и максималните стойности.

   Въведете минимална стойност за вертикалната ос в диалоговия прозорец Настройка на вертикална ос на блещукащата линия.

  • Да промените начина на показване на данните.

   Бутон ''Редактиране на данни'' в групата ''Блещукаща линия''

   Ако щракнете върху опцията Редактиране на данни на единична блещукаща линия в този падащ списък, Excel отваря диалоговия прозорец Редактиране на данни за блещукаща линия . Оттук можете да изберете диапазона във вашата работна книга, съдържащ желаните данни за данните от блещукащата линия. Използвайте тази опция, ако искате да промените само една блещукаща линия.

   Въведете диапазон от данни източник в диалоговия прозорец Редактиране на данни за блещукаща линия.

   Ако щракнете върху опцията Скрити & Празни клетки в този падащ списък, Excel отваря диалоговия прозорец Настройки на скрити и празни клетки . Използвайте тази опция, за да промените начина, по който Excel третира скритите и празните стойности за данните на блещукащата линия.

   Можете да изберете да показвате празни клетки като Междини, Нула или Свързване на точки от данни с линия.

   Изберете опцията Показвай данните в скрити редове и колони , за да накарате Excel да включи данните в скритите редове и колони в данните на блещукащата линия. Изчистете отметката от тази опция, за да накарате Excel да игнорира данните в скритите редове и колони.

   Решете как искате Excel да обработва скрити или празни клетки с блещукащи линии в диалоговия прозорец Настройки за скрити и празни клетки.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×