За да наблегнете допълнително или да покажете информацията си на етапи, можете да добавите анимация към вашата графика SmartArt или към отделна фигура във вашата графика SmartArt. Например може да направите фигурата да прелита бързо от едната страна на екрана или бавно да избледнява в него.

Добавяне на анимация

За да анимирате графика SmartArt, отидете на графиката SmartArt, която искате да анимирате, щракнетевърху Анимации и в групата Анимация щракнете върху типа анимация, който искате. Щракнете върху Още Бутон "Още" , за да видите още възможности за избор. (За да премахнете анимацията, просто щракнете върху Няма.)

Бутонът ''Още'' в раздела ''Анимация''

След като сте добавили анимацията, можете да анимирате отделни фигури.

 1. В раздела Анимации, в групата Анимация щракнете върху Опции за ефектии след това щракнете върху Един по един.

  Бутон "Опции за ефекти" в групата "Анимации"

 2. В групата Разширена анимация щракнете върху Екран с анимации.

  Екран за анимации

 3. В списъка Екран с анимации щракнете върху стрелката за разгъване V-образна стрелка за разгъване , за да покажете всички фигури във вашата графика SmartArt.

 4. Изберете всички фигури, които не искате да анимирате ( задръжте натиснат клавиша CTRL и след това щракнете върху всяка фигура на свой ред), след което щракнете върху Нямав групата Анимация. (Това премахва анимационния ефект от фигурата. Тя не премахва фигурата от вашата графика SmartArt.)

  Опция за липса на анимация ("Няма") в групата "Анимации"

 5. За всяка оставаща фигура щракнете с десния бутон върху фигурата в екрана с анимациии след това изберете желаната от вас опция за анимация.

Съвет: Използвайте анимацията Painter (в раздела Анимации в групата Разширена анимация), за да копирате бързо анимации от една графика SmartArt в друга.

 1. Отидете на графиката SmartArt с анимацията, която искате да обърнете.

 2. В раздела Анимации, в групата Анимация щракнете върху иконата за стартиране на Бутон на иконата за стартиране на диалоговия прозорец на лентата.

  Икона за стартиране на диалогов прозорец в раздела ''Анимации''

 3. Щракнете върху раздела Анимация на SmartArt и след това поставете отметка в квадратчето Обратен ред.

  Част от раздела "SmartArt анимация", показващ квадратчето за отметка "Обратен ред"

Можете да промените анимацията с помощта на опциите за ефекти.

Важно: Някои анимационни ефекти, които не са налични за графики SmartArt, са налични за фигури. За да приложите тези ефекти към SmartArt, щракнете с десния бутон върху него и след това щракнете върху Преобразуване във фигури.

 1. Отидете на графиката SmartArt с анимацията, която искате да настроите.

 2. В раздела Анимации, в групата Разширена анимация щракнете върху Екран за анимации.

  Екран за анимации

 3. В списъка Екран с анимации щракнете върху стрелката отдясно на анимацията, която искате да промените, и след това щракнете върху Опции за ефекти.

  Падащо меню, показващо "Опции за ефекти"

 4. В диалоговия прозорец, в раздела Анимация на SmartArt, в списъка Групова графика изберете една от следните опции:

  Опция

  Описание

  Като един обект

  Анимирани цялата графика SmartArt като една голяма картина или обект.

  Всички наведнъж

  Анимиране на всяка фигура поотделно едновременно. Разликата между тази анимация и "Като един обект" е най-забележима в анимации, където фигурите се завъртат или растат. С Всички наведнъжвсяка фигура се завърта или расте поотделно. С Един обект цялатаграфика SmartArt се завърта или расте.

  Един по един

  Анимирани всяка фигура поотделно, една след друга.

  Ниво наведнъж

  Анимиране на всички фигури на едно и също ниво едновременно. Ако например имате три фигури с текст от ниво 1 и три фигури с текст от ниво 2, фигурите от ниво 1 първо се анимирани заедно и след това фигурите от ниво 2 се анимирани заедно.

  Ниво едно по едно

  Анимиране на всяка фигура в рамките на всяко ниво едно след друго, преди да се стигне до фигурите на следващото ниво. Ако например имате четири фигури с текст от ниво 1 и три фигури с текст от ниво 2, всяка от фигурите от ниво 1 се анимирани една след друга, преди всяка от трите фигури от ниво 2 да бъде анимирана една след друга.

Забележки: 

 • Анимацията "Всички наведнъж" се държи по различен начин от анимацията "Като един обект". Например ако изберете опцията Всички наведнъж и анимацията Fly In, фигурите, които имат по-далече да летят, ще летят с по-бърза скорост, така че всички фигури да пристигат едновременно в местоназначения. Ако изберете същата анимация и опцията Като един обект, всички фигури летят с една и съща скорост.

 • Ако изберете анимация, освен Като един обект,фонът на графиката SmartArt ще се покаже на слайда ви. Не можете да анимирате фона, така че ако това обърква слайда ви, опитайте да зададете запълване и линиите на вашата графика SmartArt на Няма.

 1. Отидете на графиката SmartArt с анимацията, която искате да премахнете.

 2. В раздела Анимации, в групата Разширена анимация щракнете върху Екран за анимации.

  Екран за анимации

 3. В списъка Екран с анимации щракнете върху стрелката отдясно на анимацията, която искате да промените, и след това щракнете върху Премахни.

За да решите коя анимация работи най-добре, погледнете информацията в текстовия екран smartArt графика, тъй като повечето анимации започват с най-горния водещ символ в текстовия екран и се преместват надолу оттам. Като алтернатива, можете да възпроизведете анимация в обратен ред (вижте раздела "Обръщане на реда на анимация" по-горе). Ако не можете да видите текстовия екран, щракнете върху Текстов екран в групата Създаване на графика в раздела Проектиране на инструменти за SmartArt.

Наличните анимации зависят от оформлението на вашата графика SmartArt, но винаги можете да анимирате всички фигури едновременно или по една фигура.

Анимациите, които прилагате към графика SmartArt, се различават от анимации, които можете да приложите към фигури, текст или WordArt по следните начини:

 • Свързващите линии между фигурите винаги са свързани с втората фигура и не се анимирани поотделно.

 • Ако приложите анимация към фигури в графика SmartArt, анимацията се изпълнява в реда, в който се показват фигурите. Поръчката може да бъде обърната само като цяло.

  Пример:     Ако имате шест фигури и всяка от тях съдържа една буква от A до F, можете да възпроизведете анимацията от A до F или F до A. Не можете да възпроизвеждате анимацията извън реда, като например от A до C и след това от F до D. Но можете да създадете няколко слайда, за да имитирате тази поръчка. В този пример можете да създадете един слайд, който анимирате фигури от A до C, и втори слайд, който анимирате фигури от F до D.

 • Когато превключвате оформленията на smartArt графика, всяка анимация, която сте добавили, се прехвърля към новото оформление.

Добавяне на анимация

Важно: Допълнителни анимационни ефекти, като например ефектът Влизане на цветова пишеща машина или ефектът Flip Exit, са налични само за фигури. Ефектите, които не са налични за графики SmartArt, ще изглеждат недостъпни. Ако искате да използвате анимационни ефекти, които не са налични за графики SmartArt, преобразувайте графиката SmartArtв отделни фигури и след това добавете анимацията.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да анимирате.

 2. В раздела Анимации, в групата Анимации изберете анимацията, която искате, от списъка Анимиране.

  Изображение на раздела "Анимации"

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да анимирате.

 2. В раздела Анимации, в групата Анимации изберете По разклонение един по единили По ниво един по един.

  Изображение на раздела "Анимации"

 3. В раздела Анимации, в групата Анимации щракнете върху Анимация по избор.

  Изображение на групата ''Анимации''

 4. В Списък с анимации по избор щракнете върху стрелката за разгъване V-образна стрелка за разгъване , за да покажете всички фигури във вашата графика SmartArt.

 5. В списъка Анимация по избор изберете всички фигури, които не искате да анимирате, като задържите натиснат клавиша CTRL и щракнете върху всяка фигура на свой ред.

 6. Щракнете върху Премахни. Това премахва анимационния ефект от фигурата. Тя не премахва самата фигура от вашата графика SmartArt.

 7. За всяка останала фигура изберете точните опции за анимация, които искате, като изберете фигурата в списъка Анимация по избор и след това щракнете с десния бутон върху фигурата или щракнете върху Промяна.

 8. Когато приключите с избирането на опциите за анимация, които искате, затворете екрана Анимация по избор.

Забележка: Ефектите, които не са налични за графики SmartArt, ще изглеждат недостъпни. Ако искате да използвате анимационни ефекти, които не са налични за графики SmartArt, преобразувайте графиката SmartArt в отделни фигури и след това добавете анимацията.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt с анимацията, която искате да обърнете.

 2. В раздела Анимации, в групата Анимации щракнете върху Анимация по избор.

  Изображение на групата ''Анимации''

 3. Щракнете с десния бутон върху анимацията по избор в списъка Анимация по избор и след това щракнете върху Опции за ефекти.

 4. Щракнете върху раздела Анимация на SmartArt и след това поставете отметка в квадратчето Обратен ред.

Когато анимирате вашата графика SmartArt, в зависимост от оформлението, което използвате, можете да промените анимацията с помощта на следните опции:

Звуци в

Описание

Като един обект

Анимацията се прилага все едно цялата графика SmartArt е една голяма картина или обект.

Всички наведнъж

Всички фигури в графиката SmartArt се анимирани едновременно. Разликата между тази анимация и "Като един обект" е най-забележима в анимации, където фигурите се завъртат или растат. С Всички наведнъжвсяка фигура се завърта или расте поотделно. С Един обект цялатаграфика SmartArt се завърта или расте.

Един по един

Всяка фигура е анимирана поотделно, една след друга.

По клон един по един

Всички фигури в един и същ клон се анимирани едновременно. Тази анимация работи добре с клонове на организационна диаграма или оформление на йерархия и е подобна на "Един по един".

По ниво наведнъж

Всички фигури на едно и също ниво се анимирани едновременно. Ако например имате оформление с три фигури, които съдържат текст от ниво 1 и три фигури, които съдържат текст от ниво 2, трите фигури, които съдържат текст от ниво 1, първо се анимирани заедно, а след това трите фигури, които съдържат текст от ниво 2, се анимирани заедно.

Изображение на текстовия екран, показващо текст от ниво 1 и ниво 2

По ниво един по един

Фигурите в графиката SmartArt се анимирани първо по ниво и след това поотделно в рамките на това ниво. Ако например имате оформление с четири фигури, които съдържат текст от ниво 1 и три фигури, които съдържат текст от ниво 2, всяка от четирите фигури, които съдържат текст от ниво 1, първо се анимирани поотделно, а след това всяка от трите фигури, които съдържат текст от ниво 2, се анимирани поотделно.

Забележки: 

 • Когато приложите всички наведнъж,някои анимации се държат по различен начин от тях, когато приложите Като един обект. Например с опцията Всички наведнъж, приложена към анимацията Fly In, фигурите, които трябва да летят по-далеч, ще летят с по-бърза скорост, така че всички фигури да пристигат в местоназначения едновременно. Когато е приложен един обект, всички части на графиката SmartArt се анимирани по един и същ начин (в случая на примера Fly In, със същата скорост).

 • Ако приложите анимация към вашата графика SmartArt, различна от "Като един обект", тогава всички други анимации, които прилагате към същата smartArt графика, не могат да бъдат като един обект. Множество анимации, приложени към графики SmartArt, трябва да са всички Като един обект или всички не като един обект.

 • Ако приложите анимация (с изключение на единобект) към графика SmartArt, фонът на графиката SmartArt винаги се вижда в слайда. Не е възможно да анимирате фона, въпреки че фонът може да не е видим за вас, ако към него няма приложено запълване или линии.

 • Ако приложите анимация, като например Fly In, към вашата графика SmartArt и след това изтриете анимацията за определена фигура, фигурата, от която сте изтрили анимацията, ще започне да се вижда в слайда.

 • Ако копирате графика SmartArt, която има анимация, приложена към нея, в друг слайд, анимацията също се копира.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt с анимацията, която искате да премахнете.

 2. В раздела Анимации, в групата Анимации, в списъка Анимиране щракнете върху Без анимация.

  Изображение на групата ''Анимации''

За да решите коя анимация работи най-добре с оформлението за вашата графика SmartArt, прегледайте информацията си в текстовия екран smartArt графика, тъй като повечето анимации започват в горната част на текстовия екран и се преместват надолу. Като алтернатива, можете да възпроизведете анимация в обратен ред (вижте раздела "Обръщане на реда на анимация" по-горе). Ако текстовият екран не се вижда, можете да го покажете.

Достъпните анимации зависят от оформлението, което сте избрали за вашата графика SmartArt, но вие можете винаги да анимирате всички фигури наведнъж или по една фигура в даден момент.

Най-добрият начин да анимирате вашата графика SmartArt е да използвате изборите в списъка Анимиране. Ако е необходимо, можете да персонализирате анимация в прозореца Анимация по изборпрозорец на задачите.

Анимираните елементи се отбелязват в слайда чрез непечатаеми номерирани етикети. Тези етикети съответстват на анимациите в списъка Анимация по избор, се показват отстрани на вашата графика SmartArt и се показват само в нормален изглед с показан прозорец на задачите Анимация по избор.

Анимациите, които прилагате към графика SmartArt, се различават от анимации, които можете да приложите към фигури, текст или WordArt по следните начини:

 • Свързващите линии между фигурите винаги са свързани с втората фигура и не се анимирани поотделно.

 • Ако приложите анимация към фигури в графика SmartArt, анимацията се изпълнява в реда, в който се показват фигурите. Поръчката може да бъде обърната само като цяло. Ако например имате шест фигури и всяка от тях съдържа една буква от A до F, можете да възпроизведете анимацията от A до F или F до A. Не можете да възпроизвеждате анимацията извън реда, като например от A до C и след това от F до D. Можете обаче да създадете няколко слайда, за да имитирате тази поръчка. В този пример можете да създадете един слайд, който анимирате фигури от A до C, и втори слайд, който анимирате фигури от F до D.

 • Когато превключите към друго оформление, всяка анимация, която сте добавили, се прехвърля към новото оформление.

Забележка: Прилагайте анимацията неотслабващо, за да предотвратите затлъстяване на съобщението или да преточите аудиторията си.

Вж. също

Създаване на графика SmartArt

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×