Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Можете да използвате падащото списъчно поле в шаблон за формуляр на Microsoft Office InfoPath, за да предоставите списък от взаимно изключващи се възможности за избор на потребителя. Списъкът е скрит, докато потребителят не щракне върху стрелката вдясно от падащия списък.

В тази статия

Кога да използвате падащо списъчно поле

Използвайте падащо списъчно поле, когато искате да:

 • Разрешите на потребителите да изберат една възможност в списък от предварително определени елементи.

 • Скриете елементите на списъка във формуляра по подразбиране.

 • Покажете стойности, извлечени от фиксиран списък, от източник на данни на шаблон за формуляр или от външен източник на данни, като например база данни или списък на Microsoft Windows SharePoint Services.

На следващата илюстрация потребителите категоризират разходи във формуляр за отчет на разходите, като избират предварително зададени стойности в отворено падащо списъчно поле.

Избран елемент в отворено падащо списъчно поле

След като вмъкнете падащото списъчно поле във вашия шаблон за формуляр, трябва да зададете стойностите, които искате да се показват в него. В противен случай потребителите ще виждат празен списък, когато щракнат върху стрелката до падащото списъчно поле. В диалоговия прозорец Свойства на падащото списъчно поле можете да въведете записите сами или да конфигурирате падащото списъчно поле така, че да извлича записи от база данни или друг източник на данни.

Свързани контроли

InfoPath включва контроли, които са подобни на падащи списъчни полета, но които служат за различни цели. За да решите кои от тези контроли вършат най-добра работа за вашия шаблон за формуляр, прегледайте списъка по-долу:

Списъчно поле    Както падащото списъчно поле, така и списъчното поле позволява на потребителите да избират стойност в списък. За разлика от падащото списъчно поле обаче списъчното поле показва целия списък във формуляра. Ако пространството не е проблем във вашия шаблон за формуляр, можете да помислите дали да не използвате списъчно поле, което може да улесни потребителите при преглеждането и избирането на елементи.

Разгъващ се списък    Както падащото списъчно поле, така и разгъващият се списък позволява на потребителите да избират стойност в списък. Списъкът е скрит, докато потребителите не изберат да го покажат. Обаче в разгъващ се списък потребителите могат да въведат своя собствена стойност в списъка като допълнение към избора от предварително дефинираните стойности.

Списъчно поле за множествен избор    Ако искате потребителите да могат да избират повече от един елемент в списък, можете да използвате списъчно поле за множествен избор вместо падащо списъчно поле. Списъчните полета за множествен избор са под формата на две или повече квадратчета за отметка в списък за превъртане.

Бутони за избор    Както падащото списъчно поле, така и групата от бутони за избор позволява на потребителите да избират от списък от взаимно изключващи се възможности. При бутоните за избор обаче потребителите щракват върху малко кръгче, за да направят избор, вместо да щракват върху елемент в списъчно поле.

Най-горе на страницата

Средата за работа на потребителите

Падащите полета изглеждат подобно на разгъващи се списъци. Ако въведете ръчно собствени елементи на списък в диалоговия прозорец Свойства на падащото списъчно поле, когато създавате падащото списъчно поле, InfoPath показва текста Изберете като запис по подразбиране в списъка. Това позволява на потребителите да разберат, че трябва да направят избор от падащия списък. Ако елементите от списъка идват от стойности от друго място във формуляра или от вторичен източник на данни, текстът Изберете липсва.

Когато потребителите отварят даден формуляр за първи път, елементите от списъка в падащото поле са скрити. За да изберат елемент от списъка, потребителите щракват върху стрелката от дясната страна на падащото списъчно поле и след това щракват върху елемента, който искат.

Най-горе на страницата

Вмъкване на падащо списъчно поле

Процедурата за вмъкване на падащо списъчно поле се различава малко в зависимост от това дали проектирате нов, празен шаблон за формуляр, или базирате модела на свой шаблон за формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда падащото списъчно поле, когато е избрано в режим на проектиране.

Падащо списъчно поле, избрано в режим на проектиране

Контролите могат да бъдат обвързани или необвързани. Когато дадена контрола е обвързана, тя се свързва към поле или група в източника на данни, така че данните, въведени в контролата, се записват в основния файл на формуляра (.xml). Когато една контрола е необвързана, тя не се свързва към поле или група и данните, които се въвеждат в контролата, не се записват. Когато изберете или преместите показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона за обвързване. Текстът указва групата или полето, към които е обвързана контролата в източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако нещо не е наред с обвързването, вместо това ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за шаблона за формуляр се състои от полета и групи, които се появяват в йерархичен изглед в прозореца на задачите Източник на данни. Падащите списъчни полета винаги са обвързани с полета. В следващия пример падащото списъчно поле Категория в шаблона за формуляр е обвързано с полето категория в прозореца на задачите източник на данни.

Зависимост между падащо списъчно поле в шаблон на формуляр и съответно поле в източник на данни

Когато проектирате нов, празен шаблон за формуляр, квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни в прозореца на задачите Контроли е избрано по подразбиране. Това позволява на InfoPath да създава автоматично полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи са представени от икони на папки и файлове в прозореца на задачите Източник на данни.

Ако базирате проектирането на своя шаблон за формуляр на съществуващ XML файл, база данни или уеб услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни.

Вмъкване на падащо списъчно поле

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. В прозореца на задачите Контроли направете едно от следните неща:

  • За да създадете автоматично поле в източника на данни, което е обвързано със списъчното поле, изберете квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни.

  • За да обвържете списъчното поле със съществуващо поле, изчистете квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни.

   Забележка: Ако квадратчето не е налично, източникът на данни е заключен. Ако например базирате проектирането на своя шаблон за формуляр на XML схема, е възможно да не можете да добавяте нови полета или групи към източника на данни в InfoPath. Това ограничение помага да се предотврати неволното извършване на промени в схемата, което може да я направи невалидна.

 4. Под Вмъкване на контроли щракнете върху Падащо списъчно поле.

 5. Ако сте изчистили отметката в квадратчето Създай автоматично източник на данни в стъпка 3, изберете поле в диалоговия прозорец Обвързване на падащото списъчно поле, към което искате да обвържете списъчното поле.

 6. За да добавите етикет към контролата, въведете текст над или отляво на контролата, последван от двоеточие (:).

 7. За да зададете стойностите, които искате да използвате като записи в списъка, щракнете двукратно върху падащото списъчно поле.

 8. Щракнете върху раздела Данни.

 9. Направете едно от следните неща, за да попълните списъчното поле:

  Въведете сами стойностите на списъчното поле

  Тази опция е полезна, когато имате предварително зададен и ограничен набор от стойности, като не очаквате тези стойности да се променят в бъдеще. Ако се случи стойностите да се променят, трябва да публикувате актуализирана версия на своя шаблон за формуляр, така че потребителите да могат да виждат и използват най-новите записи от списъка.

  1. Щракнете върху Добави.

  2. В полето Стойност въведете текста, който искате да съхранявате, ако потребител избере този запис.

  3. В полето Показвано име въведете текста, който искате да се показва за този запис, и след това щракнете върху OK.

  4. Повторете стъпки от 1 до 3 за всеки запис, която искате да добавите към списъчното поле.

  5. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

  Използвайте стойности от друга част на формуляра

  Тази опция е полезна, когато искате стойностите във вашия списък да се променят в зависимост от други стойности, които потребителите въвеждат във формуляра.

  1. Под Елементи на списъчно поле щракнете върху Търсене на стойности в източника на данни на формуляра.

   Записите в списъчното поле трябва да бъдат свързани с конкретна повтаряща се група или повтарящо се поле във вашия шаблон за формуляр.

  2. Щракнете върху Избиране на XPath Изображение на бутон до полето Записи и след това в диалоговия прозорец Избиране на поле или група щракнете върху повтарящото се поле или повтарящата се група, които съдържат полетата, предоставящи стойностите за списъчното поле, и след това щракнете върху OK.

  3. Щракнете върху Избиране на XPath Изображение на бутон до полето Стойност, щракнете върху полето, съдържащо възможните стойности за елементите в списъчното поле, и след това щракнете върху OK. Една от тези стойности ще се запише в основния XML, когато потребителят щракне върху елемент в списъчното поле.

  4. Щракнете върху Избиране на XPath Изображение на бутон до полето Показвано име, щракнете върху полето, съдържащо стойностите, които се показват в списъчното поле, и след това щракнете върху OK.

   Съвет: За да предотвратите многократното показване на стойностите за показвано име в списъчното поле, изберете квадратчето за отметка Показвай само елементи с уникални показвани имена.

  Използвайте стойности от база данни, уеб услуга, XML документ или сайт на SharePoint

  Тази опция е полезна, когато искате стойностите в списъчното поле да се актуализират или обновяват редовно. Стойностите обикновено се съхраняват в база данни или друг външен източник на данни и се извличат всеки път, когато формулярът бъде отворен.

  1. Щракнете върху Търсене на стойности от външен източник на данни.

  2. Направете едно от следните неща:

   • Ако вече сте добавили връзка за данни, щракнете върху нея в полето Връзка с данни.

   • За да добавите нова връзка за данни, щракнете върху Добави и след това следвайте инструкциите в съветника за връзка с данни.

    Записите в списъчното поле трябва да бъдат свързани с конкретна повтаряща се група или повтарящо се поле.

  3. Щракнете върху Избиране на XPath Изображение на бутон до полето Записи и след това в диалоговия прозорец Избиране на поле или група щракнете върху групата или полето, които съдържат полетата, предоставящи стойностите за списъчното поле, и след това щракнете върху OK.

  4. Щракнете върху Избиране на XPath Изображение на бутон до полето Стойност, щракнете върху полето, съдържащо възможните стойности за елементите в списъчното поле, и след това щракнете върху OK. Една от тези стойности ще се запише в основния XML, когато потребителят щракне върху елемент в списъчното поле.

  5. Щракнете върху Избиране на XPath Изображение на бутон до полето Показвано име, щракнете върху полето, съдържащо стойностите, които се показват в списъчното поле, и след това щракнете върху OK.

   Съвет: За да предотвратите многократното показване на стойностите за показвано име в списъчното поле, изберете квадратчето за отметка Показвай само елементи с уникални показвани имена.

Най-горе на страницата

Съвети за оформлението

Използвайте съветите по-долу, които ще ви помогнат да прецизирате облика, размера и други аспекти на падащото списъчно поле:

 • Помислете дали да не разширите падащото списъчно поле, така че да е с няколко интервала по-голямо от средната ширина на елементите в списъка. По този начин елементите от списъка не са частично скрити.

 • За да промените ширината на няколко падащи списъчни полета наведнъж, изберете падащите списъчни полета, чийто размер искате да промените, натиснете ALT+ENTER, щракнете върху раздела Размер и след това в Ширина въведете ново число.

 • За да промените фоновия цвят за няколко падащи списъчни полета наведнъж, изберете падащите списъчни полета, които искате да промените. В менюто Формат щракнете върху Граници и оцветяване и след това направете необходимите корекции в раздела Оцветяване.

 • За да персонализирате шрифта, който се появява в падащо списъчно поле, използвайте полетата Шрифт и Размер на шрифта на лентата с инструменти Форматиране. За да промените шрифта и неговия размер за всички падащи списъчни полета в своя шаблон за формуляр наведнъж, щракнете върху падащото списъчно поле, което съдържа желаното от вас форматиране, и след това в менюто Форматиране щракнете върху Приложи шрифта към всички контроли на падащото списъчно поле.

 • Ако искате да регулирате разредката между падащо списъчно поле и обектите, които го заобикалят в шаблона за формуляр, можете да регулирате настройките за полетата в диалоговия прозорец Свойства на падащото списъчно поле (раздел Размер). Използването на полета за увеличаване на разстоянието предлага по-добра степен на контрол от използването на знаци за нов абзац.

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×