Добавяне на достъпни картини и мултимедия в сайт на SharePoint Online

SharePoint в Microsoft 365 ви позволява лесно да добавяте алтернативен текст за цялото си мултимедийно съдържание. Алтернативният текст е една от първите стъпки към достъпност на целия документ. Той помага на потребителите със зрителни увреждания да се запознаят със съдържанието на изображения, екранни снимки, графики, видеоклипове и др. Глухите потребители разчитат на текстовите транскрипции за достъп до съдържанието във видео- или аудиофайлове.

В тази тема

Добавяне на картина с алтернативен текст

Когато използвате снимки, изображения, графична колекция или аудио, носите отговорност за спазването на авторските права. За изображенията може да ви помогне филтърът за лицензи в Bing.

 1. За да отворите лентата Редактиране и да влезете в режим Редактиране, на страницата, която искате да редактирате, изберете връзката Редактиране.

 2. Поставете фокуса там, където искате да се показва картината.

 3. За да отворите диалоговия прозорец Качване на изображение, от раздела Вмъкване отворете групата Картина и изберете От компютър.

  Екранна снимка на лентата на SharePoint Online. Изберете раздела "Вмъкване" и след това "Картина", за да изберете дали да качите файл от вашия компютър, уеб адрес, или местоположение в SharePoint.

  Съвет: За да вмъкнете картина от интернет чрез поставяне на нейния URL адрес, изберете От адрес. За да вмъкнете изображение от вашия сайт на SharePoint в Microsoft 365, изберете От SharePoint.

 4. Изберете файла, изберете папка местоназначение във вашия сайт на SharePoint в Microsoft 365 (изборът по подразбиране е папката Активи на сайта) и включете всички бележки за различните версии на изображението.

 5. За да вмъкнете картината и да активирате раздела Изображение, изберете OK.

  Екранна снимка показва част от лентата на SharePoint Online с избран раздел "Изображение" и възможностите за избор в групите "Избор", "Свойства", "Стилове", "Подреди", "Размер" и "Разредка".

  Съвет: Разделът Изображение се вижда само когато е избрано изображение.

 6. Отидете в полето Алтернативен текст в раздела Изображение и въведете алтернативен текст за изображението.

 7. Когато приключите, щракнете върху Запиши.

Съвети за достъпност   

 • Алтернативният текст трябва да в кратък, но описателен.

 • Добрият алтернативен текст казва на слушателя защо картината е важна.

За повече информация за алтернативния текст, включително примери и връзки към повече информация, посетете страницата WebAIM Alternative Text (WebAIM – Алтернативен текст).

Добавяне на видео в мултимедийна уеб част

Когато добавяте видео към страница, не забравяйте да включите надписи и аудиото за съдържанието. Надписите позволяват на хората с увреден слух да научат повече за съдържанието, и помагат на хората, за които това не е майчин език, да гледат видеото.

За да направите даден аудиозапис достъпен за глухи потребители, създайте текстова транскрипция и я направете достъпна заедно с аудиофайла.

 1. За да отворите лентата Редактиране и да влезете в режим Редактиране, на страницата, в която искате да покажете видеото, изберете връзката Редактиране.

 2. Поставете фокуса там, където искате да се показва видеото.

 3. За да отворите диалоговия прозорец Качване на мултимедия, от раздела Вмъкване отворете групата Видео и аудио и изберете От компютър.

  Екранна снимка на лентата на SharePoint Online. Изберете раздела "Вмъкване" и след това "Видео и аудио", за да посочите дали да добавите файл от вашия компютър, местоположение в SharePoint, уеб адрес, или чрез код за вграждане.

  Съвет: За да вмъкнете файл от интернет, изберете От адрес и поставете URL адрес. За да вмъкнете аудио или видео от вашия сайт на SharePoint в Microsoft 365, изберете От SharePoint. За да добавите код за вграждане от сайтове, като например YouTube или Vimeo, изберете Вграждане.

 4. Изберете файла, изберете папка местоназначение във вашия сайт на SharePoint в Microsoft 365 (изборът по подразбиране е папката Активи на сайта) и включете всички бележки относно различните версии на изображението.

 5. За да вмъкнете видеото в компонент Мултимедийна част и да активирате разделите Мултимедия и Уеб част, изберете OK.

  Съвет: Разделът Мултимедия се вижда само когато е избран мултимедиен файл.

 6. Отворете раздела Уеб част и изберете Свойства на уеб част. Отваря се екранът със свойства за Мултимедийна уеб част.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец "Мултимедийна уеб част" в SharePoint Online за задаване на настройки, свързани с облик, оформление, разширени опции и поведение за мултимедийни файлове. Показани са опциите за облик, включително заглавие, височина, ширина, както и състояние и тип на хром.
 7. В полето Заглавие въведете заглавието.

 8. Превъртете надолу и отворете екрана Разширени.

 9. В полето Описание въведете кратко описание на аудио- или видеофайла.

 10. За да приложите промените към мултимедийната уеб част, превъртете до края и изберете Приложи.

 11. Когато сте готови, за да запишете промените в тази страница, изберете Запиши.

Вграждане на аудиофайл в страница

Тези инструкции обясняват как да поставите в уеб страницата много по-малка и тънка лента за управление. Тази лента за управление е най-подходяща за аудиофайлове, като например подкастове, за които пълната мултимедийна уеб част ще е прекалено голяма.

 1. Качете аудиофайла и файла с текстовата транскрипция във вашата папка Активи на сайта.

  1. За да отворите менюто Настройки, в горния десен ъгъл изберете иконата Настройки.

  2. Изберете връзката Съдържание на сайта.

  3. Отидете в папката Активи на сайта.

  4. Плъзнете аудиофайла и файла с текстовата транскрипция в папката.

   Страница "Съдържание на сайта" на опростен сайт в SharePoint Online с осветена плочка "Активи на сайт"

  5. Получете URL адресите за файловете. За да отворите менюто "Действия с файлове", изберете многоточието до името на файла. Копирайте и поставете връзката от менюто с действия в друг файл. Тази връзка ще ви трябва по-късно в кода за вграждане на аудио.

 2. За да отворите лентата Редактиране и да влезете в режим Редактиране, на страницата, в която искате да покажете видеото, изберете връзката Редактиране.

 3. Поставете фокуса там, където искате да се показва видеото.

 4. За да отворите диалоговия прозорец Вграждане, от раздела Вмъкване отворете групата Видео и аудио и изберете Вграждане.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец "Вграждане" в SharePoint Online за поставяне на скрипт или вграждане на код за видео- или аудиофайлове и след това вмъкване на кода.
 5. Поставете кода за вграждане в полето – с URL адреса на аудиофайла след "src=" и в кавички.

  <audio src="your-audio-file-URL-here.mp3"controls="controls"></audio>

  Този код поставя лентата за управление на мултимедия в страницата. Лентата позволява на потребителите да започват и спират възпроизвеждането.

  Съвет: Ако вашият код за вграждане не е форматиран правилно или сочи към местоположение на файл, който не съществува, бутонът "Вмъкване" няма да е активен.

 6. Когато сте готови, изберете Вмъкване, за да сложите контролата за аудио на страницата. Вградената контрола за аудио изглежда така:

  Екранна снимка на SharePoint Online с лентата за управление на фрагмент от аудио, показваща общата продължителност на аудиофайл и предоставяща контрола за пускане и спиране на изпълнението на файла.
 7. Поставете фокуса в края на фрагмента от код за контролата за аудио и натиснете Enter, за да отидете на следващия ред.

 8. Вмъкнете връзка във файла с текстовата транскрипция на аудиото.

  1. За да отворите диалоговия прозорец Избор на актив, от раздела Вмъкване изберете Връзка и От SharePoint.

  2. Изберете файла с текстовата транскрипция и натиснете Вмъкване. Това вмъква хипервръзка с името на файла като текст на връзката.

  3. Поставете фокуса във връзката, точно преди последния знак от името на файла. Натискайте бавно клавиша Backspace, за да премахнете всички знаци в името на файла с изключение на първия и последния.

   Съвет: Това запазва целостта на връзката и курсорът остава точно там, където трябва да бъде, за да можете да промените текста на връзката.

  4. Напишете желания текст за връзката. Например за текстова транскрипция на аудио въведете Преглед на текстова транскрипция на аудио.

  5. Изтрийте останалите знаци от името на файла.

 9. Когато сте готови, за да запишете всички промени, в горния край на страницата щракнете върху Запиши.

Свързана информация

Ресурси за създаване на достъпни сайтове в SharePoint Online

Клавишни комбинации в SharePoint Online

SharePoint ви позволява лесно да добавяте алтернативен текст за цялото си мултимедийно съдържание. Алтернативният текст е една от първите стъпки към достъпност на целия документ. Той помага на потребителите със зрителни увреждания да се запознаят със съдържанието на изображения, екранни снимки, графики, видеоклипове и др. Глухите потребители разчитат на текстовите транскрипции за достъп до съдържанието във видео- или аудиофайлове.

В тази тема

Добавяне на картина с алтернативен текст

Когато използвате снимки, изображения, графична колекция или аудио, носите отговорност за спазването на авторските права. За изображенията може да ви помогне филтърът за лицензи в Bing.

За страниците на сайт на SharePoint изпълнете следните стъпки:

 1. За да позволите добавяне на съдържание към страницата, която искате да редактирате, изберете връзката Редактиране.

 2. Изберете бутона Добавяне на нова уеб част.

  Екранна снимка на бутона за добавяне на нова уеб част в SharePoint.
 3. Изберете уеб частта Изображение от менюто за избор.

  Екранна снимка на избирането на уеб част за изображение в SharePoint.
 4. Изберете местоположението на файла от списъка с местоположения на файлове.

  Екранна снимка на избирането на местоположение на файл в SharePoint.
 5. Изберете файла и след това изберете Отваряне.

 6. За да добавите алтернативен текст към изображението, изберете връзката Редактиране на уеб част.

  Екранна снимка на бутона за редактиране на уеб част в SharePoint.
 7. Въведете алтернативния текст в полето Алтернативен текст.

 8. Изберете X, за да запишете алтернативния текст.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец за алтернативен текст на изображение в SharePoint.

Съвети за достъпност

 • Алтернативният текст трябва да в кратък, но описателен.

 • Добрият алтернативен текст казва на слушателя защо картината е важна.

За повече информация за алтернативния текст, включително примери и връзки към повече информация, посетете страницата WebAIM Alternative Text (WebAIM – Алтернативен текст).

Добавяне на видео в страница на SharePoint

Когато добавяте видео към страница, не забравяйте да включите надписи и аудиото за съдържанието. Надписите позволяват на хората с увреден слух да научат повече за съдържанието, и помагат на хората, за които това не е майчин език, да гледат видеото.

 1. За да позволите добавяне на съдържание към страницата, която искате да редактирате, изберете връзката Редактиране.

 2. Изберете бутона Добавяне на нова уеб част.

  Екранна снимка на бутона за добавяне на нова уеб част в SharePoint.
 3. Изберете "Вграждане".

  Екранна снимка на менюто за вграждане на съдържание в SharePoint.
 4. Въведете URL адреса или кода за вграждане на видеото, което искате да покажете.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец за вграждане на код в SharePoint.

  Забележка: За видеоклипове от YouTube, включете този ред в кода за вграждане непосредствено след информацията за адреса на видеото: &cc_load_policy=1 (for example, <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7XocqGYt4J4&cc_load_policy=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>).

 5. Изберете X, за да запишете вграденото видео.

 6. За да добавите видео от вашата колекция от активи на сайта в модерната среда за работа на SharePoint, изберете Office 365 Video от менюто Уеб част.

  Екранна снимка на бутона за меню Office 365 Video в SharePoint.
 7. Изберете Добавяне на видео.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец на Office 365 за добавяне на видео в SharePoint.
 8. Въведете URL адреса на Office 365 Video, за да се покаже на страницата.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец на Office 365 за адрес на видео в SharePoint.
 9. След като въведете адреса, изберете X, за да запишете видеото на страницата.

  Забележка: Тук могат да се избират само видеоклипове от вашата колекция от сайтове на SharePoint. Външни елементи, като например видеоклипове от YouTube или Vimeo, трябва да бъдат вградени.

 10. Когато сте готови, за да запишете промените в тази страница, изберете Запиши и затвори или Публикуване.

Вж. също

Ресурси за създаване на достъпни сайтове в SharePoint Online

Клавишни комбинации в SharePoint Online

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×