Когато искате да персонализирате формуляр, изглед или отчет на Access, най-често използваната задача е да добавяте или модифицирате контроли. Това са текстовите полета, бутоните, разгъващите се списъци и други инструменти, които използвате за добавяне, редактиране и показване на данните.

Типични контроли на Access.

Независимо дали работите в уеб приложение на Access, или настолна база данни на Access, можете да добавяте контроли по два начина:

  • За да създадете контрола, която е обвързана с поле (което означава, че контролата ще се показва и ще ви позволява да редактира данни от таблица), отворете списъка на полетата (Alt+F8) и плъзнете полето от списъка във формуляра, изгледа или отчета. Access добавя контрола, която съответства на типа на данните, съхранени в полето.

    Плъзгане на поле от списък с полета в изглед.

    Съвет:  Ако създавате формуляр с помощта на инструмента "Формуляри" в настолна база данни на Access, Access автоматично създава обвързани контроли за всички полета в източника на записи.

  • За да създадете необвързана контрола, щракнете върху контрола върху раздела Структура на лентата. В уеб приложение на Access контролата се появява в изгледа веднага. В настолна база данни ще трябва да щракнете върху формуляра, изгледа или отчета, където искате да поставите контролата.

    Галерията "Контроли" в лентата.

    Ако искате, можете да конвертирате необвързана контрола в обвързана контрола, като редактирате свойствата за контролата. Натиснете F4, ако използвате настолна база данни, за да видите свойствата, след което изберете име на поле от падащия списък Източник за контролата.

Как да избера между обвързана и необвързана?

Обвързани контроли са тези, които използвате за преглед или работа с данни във вашите таблици или заявки. Тъй като те са свързани с базовия източник на данни, всяка промяна, която направите в обвързаните контроли, се отразява в източника на данни (ако вашият източник на данни е редактируем).

Необвързаните контроли са полезни за показване на изчисляеми стойности или за въвеждане на стойности, които не е необходимо да се съхраняват в таблици. Например можете да поставите необвързани контроли във формуляр, за да въведете начална и крайна дата, а след това да използвате макрос, прикачен към контрола за команден бутон, за да четете датите и да покажете отчет за въведения интервал от дати. Тъй като няма нужда да съхранявате тези дати за бъдеща справка, контролите не трябва да бъдат обвързани с нещо.

Какво още мога да правя с контролите?

Най-често използваният тип контрола е текстовото поле; то може да показва много различни типове данни, например текст, числа и дати. Други контроли имат по-специализирани функции. Например има контрола за вмъкване на знак за нова страница в отчет, за добавяне на уеб съдържание към формуляр в настолна база данни и за добавяне на подформуляр към формуляр в настолна база данни. Можете да създадете контрола, която препраща към контрола в друг формуляр, а в настолна база данни можете да промените реда за обхождане на контролите с табулация.

За повече информация за добавяне на контроли към отчети вж. Въведение в отчетите в Access.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×