Ако създавате документ с няколко глави, като например книга, която включва фигури, може да предпочетете пред надписите на фигурите да бъде изписан номерът на главата, в която се намира фигурата. Например третата фигура в глава пет може да бъде с етикет "фигура 5-3". За щастие, не е трудно да добавите номера на глави към своите надписи и те да бъдат актуализирани, ако преместите фигура от една глава в друга в процеса на редактиране.

Стъпка 1: Прилагане на номериране към заглавията на главите във вашия документ

Забележка: За да включите номера на глави в заглавията, трябва да използвате уникален стил на заглавие за заглавията на главите. Например ако използвате стил "Заглавие 1" за заглавията на главите, не използвайте стила "Заглавие 1" за никакъв друг текст в документа.

 1. Изберете първото заглавие на глава във вашия документ.

 2. В раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху стрелката до Списък с много нива.

  Бутон "Списък с много нива"

 3. Изберете описание на списък за номериране на глави (такъв, който включва текста Заглавие 1 или Глава 1).

  Използвайте списъка с много нива "Заглавия на главите", за да форматирате заглавията на главите, които да бъдат включени в надписите.

  Описанието на списъка за номериране на глави се прилага автоматично към всички заглавия във вашия документ, които използват този стил (т.е. "Заглавие 1" в този пример).

Стъпка 2: Добавяне на номера на глави към надписи

 1. Изберете обекта (таблица, уравнение, фигура или друг обект), към който искате да добавите надпис.

 2. В раздела Препратки, в групата Надписи щракнете върху Вмъкване на надпис.

  Лента на Office 14

 3. В списъка Етикет изберете етикета, който най-добре описва обекта, като например фигура или уравнение. Ако списъкът не предоставя етикета, който искате, щракнете върху Нов етикет, въведете новия етикет в полето Етикет и след това щракнете върху OK.

  Използвайте диалоговия прозорец за надписи, за да зададете опции за надписите на фигурата, таблица или уравненията.
 4. Въведете текста, включително препинателните знаци, който искате да се показва след етикета.

  Въведете произволен незадължителен текст за вашите надписи в полето за етикет.
 5. В диалоговия прозорец Надпис, щракнете върху Номериране.

 6. Изберете квадратчето за отметка Включи номер на глава

  Използвайте диалоговия прозорец за номериране на надписи, за да добавите номерата на главите към надписите.
 7. В списъка Главата започва със стил изберете стила на заглавие, който е приложен към заглавията на главите.

 8. От списъка Разделител изберете пунктуационен знак за отделяне на номера на главата от номера на надписа. В този пример е избрано тире, така че надписът на първото изображение в глава 2 ще бъде "фигура 2-1".

 9. Щракнете върху OK.

Съвет: Ако вашите номера не се показват правилно, особено след като сте добавили или преместили фигури, опитайте да актуализирате надписите си, като натиснете CTRL+A (за да маркирате целия документ) и натиснете F9, за да актуализирате всички надписи.

Вж. също

Имате ли въпрос за надписите в Word, на който не сме отговорили тук?

Публикувайте въпрос във форума с отговори за Word

Помогнете ни да подобрим Word

Имате предложения как можем да подобрим Word? Ако е така, уведомете ни, като ни предоставите обратна връзка. Вижте Как да дам обратна връзка за Microsoft Office? за повече информация.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×