Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Последна актуализация: февруари 2013 г.

Съдържание

Тази страница е допълнение към Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync. За да разберете практиките по събирането и използването на данни, свързани с конкретен продукт или услуга на Microsoft Lync, ви препоръчваме да прочетете Декларацията за поверителност за продукти на Microsoft Lync и това допълнение.

Това допълнение се отнася за разполагането и използването на комуникационния софтуер Microsoft Lync 2013, разположен във вашето предприятие. Ако вашата фирма използва Lync Server като част от онлайн решение или услуга (с други думи, ако трето лице (например Microsoft) хоства сървърите, на които работи софтуерът), информацията ще бъде прехвърляна до това трето лице. За да научите повече за използването на данните, които се предават до трето лице, консултирайте се с администратора в предприятието или доставчика на услуги.

Архивиране

Описание на тази функция: Архивирането предоставя на организации, които може да са обект на изисквания за съхранение на базата на индустриални или регулаторни изисквания или които може да имат собствени организационни изисквания за съхранение, начин за архивиране на определени Lync свързани комуникации и данни за използване в подкрепа на тези изисквания.

Събирана, обработвана или предавана информация: Архивирането съхранява съдържанието на незабавни съобщения с равноправен достъп и многостранни незабавни съобщения, конферентно съдържание, включително качено съдържание (например изложения) и свързано със събития съдържание (например присъединяване, напускане, качване, споделяне и промени във видимостта) в сървър, конфигуриран от администратора на предприятието. Не могат да бъдат архивирани прехвърлянията с равноправен достъп на файлове, аудио/видео разговорите с равноправен достъп, споделянето на приложения по време на разговор с равноправен достъп, анотациите на конференции и запитванията. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Позволява на организацията да архивира съдържание, за да отговори на отраслови, регулаторни или организационни изисквания за съхранение.

Избор/управление: За тази функция архивирането е изключено по подразбиране. Няма контроли на ниво потребител, а управлението се осъществява от администратора за организацията.

 • От страницата Настройки за мониторинг и архивиране актуализирайте Правила за архивиране и Конфигурация на архивирането.

За да разрешите интегрирането на Exchange:

 • От страницата Настройки за мониторинг и архивиране актуализирайте Конфигурация на архивирането.

Забележка:  След като интегрирането на Exchange е разрешено, потребителите с начална страница в Microsoft Exchange Server 2010 или по-нова версия трябва да бъдат управлявани от контролния панел на Exchange.

Информационен канал за активност

Описание на тази функция: Информационният канал за активност позволява на крайните потребители да видят "социалните актуализации" от контактите в списъците си с контакти. Той позволява на крайните потребители да показват на другите вашите най-нови лични бележки, промените в снимката ви и промените в длъжността или местоположението на офиса ви.

Събирана, обработвана или предавана информация: Крайните потребители ще публикуват чрез наличността си следната информация в Microsoft Lync 2013:

 • Часът на актуализиране на тяхната корпоративна снимка (от фирмения указател на вашето предприятие, като например Active Directory Domain Services)

 • Уеб снимка (която крайният потребител качва и иска другите да видят) с часа на актуализация

 • Час на промяна на тяхната длъжност във фирмата и самата длъжност (от указателя на фирмата)

 • Час на промяна на местоположението на офиса на фирмата и самото местоположение на офиса (от указателя на фирмата)

 • Хронология на последните няколко публикувани лични бележки

 • Тяхната бележка "Извън офиса" от Microsoft Exchange Server

Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Тази информация ще се споделя с контактите в списъка с контакти на крайния потребител, които разглеждат неговия информационен канал за активност и са в поверителна връзка "Приятели и семейство", "Работна група", "Колеги" или "Външни контакти".

Избор/управление: Администраторът на предприятието може да конфигурира вътрешната настройка PersonalNoteHistoryDepth, която ще контролира колко лични бележки да се пазят за крайния потребител. Ако бъде настроена на 0, няма да се пази хронология на бележките, а ще се съхранява само текущата бележка (както беше в досегашните издания). Всеки краен потребител също така ще има възможност да не публикува нищо в своя информационен канал за активност, като провери съответната настройка в диалоговия прозорец с опции на своя Lync клиент.

Услуга за адресна книга

Какво прави тази функция: Услугата за адресна книга позволява на клиентите на Lync Server, като например Lync 2010 и по-нови настолни клиенти, Lync за мобилни устройства и т.н., да търсят контакти.

Събирана, обработвана или предавана информация: Крайният потребител предоставя низ за търсене, който след това се използва за търсене на съвпадение в базата данни на адресната книга или файловете за изтегляне на адресната книга. Откритите съвпадащи записи за определен низ за търсене ще бъдат върнати отново на клиента.

Използване на информацията: Информацията в низа за търсене се използва за търсене на съвпадащи записи.

Избор/управление: По подразбиране услугата за адресна книга е разрешена. Няма опция за забраняване на тази услуга.

Контрола за приемане на повикване

Какво прави тази функция: Контролата за приемане на повикване позволява на администраторите на предприятието да контролират размера на аудио/видео трафика на Lync сървъра на WAN връзката.

Събирана, обработвана или предавана информация: Контролата за приемане на повикване събира, обработва и получава IP адресите на повикващия и този, до когото е повикването, информацията за местоположението на крайната точка (в мрежата на предприятието или извън нея) на двете страни, както и дали повикването е федерирано. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Администраторът на предприятието може да използва тази информация, за да администрира използването на определена WAN връзка за аудио-/видеоразговори Lync Server.

Избор/управление: Контролата за приемане на повикване е изключена по подразбиране и може да бъде включена от администратора на предприятието, като отиде на страницата за настройка на Lync Server Контролен панел мрежова конфигурация и актуализира глобалните правила, за да разреши управление на пропускателната способност.

Забележка:  Услугите за спешни повиквания могат да бъдат повлияни от правилата за управление на приемане на повикване (т. е. услугите за спешни повиквания могат да бъдат насочени към грешна линия). .

Събиране и съобщаване на данни за записване на подробности за разговори (CDR данни)

Какво прави тази функция: Събирането и съобщаването на данни за записи с подробни данни за повикване (CDR) събира и съобщава подробни данни за регистрации, комуникации и събрания с равноправен достъп, извършени с помощта на Lync Server.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако е разрешена, данните от всички регистрации, комуникации и събрания с равноправен достъп се записват в CDR базата данни. (Съдържанието не е записано.) CDR данните се съхраняват в базата данни на Monitoring Server, която е разположена в предприятието, и се отчитат в набор от стандартни отчети на Monitoring Server. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: CDR данните могат да се използват за преглеждане на хронологията на регистрациите, комуникациите с равноправен достъп и събранията, проведени в организацията.

Избор/управление: По подразбиране CDR е включено, но администраторът на предприятието трябва да инсталира сървър за наблюдение, свързан към сървърна база данни на Monitoring Server, за да събира CDR данните. Администраторът на предприятието може да разположи стандартните отчети на Monitoring Server или да създаде потребителски отчети, като направи заявки до базата данни на Monitoring Server.

Делегиране на повиквания

Описание на тази функция: Делегирането на повиквания позволява на потребителите да възлагат на едно или повече лица (представители) да извършват или да приемат повиквания и да настройват или да се присъединяват към онлайн събрания от тяхно име.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато назначавате представители, по време на процеса на конфигуриране от потребителя трябва да бъде предоставена информация за контактите на представителя. Потребителите, които са посочени като представители, ще получат известие, което ги информира, че някой в тяхната организация ги е посочил за представители. Когато представител отговори на повикване от името на лицето, което го е назначило за представител, това лице ще получи имейл известие, информиращо го за това събитие. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Lync използва информацията за връзка на представителя, за да му позволи да извършва или получава повиквания и да планира или да се присъединява към събрания от името на лицето, на което е представител.

Избор/управление: По подразбиране делегирането на повиквания е изключено. Администраторът на предприятието може да разрешава и забранява делегирането на повиквания за своята организация чрез настройка на EnableDelegation на "Истина".

Забележка:  Администраторите на предприятия могат да конфигурират синхронизиране на представител на Exchange Calendar с Lync Server 2010 или по-нова версия. Когато е разрешено, Exchange представители на календара с подходящи разрешения (равни на или по-големи от разрешения за авторство без редактиране) ще бъдат добавени автоматично като представители в Lync. Това обаче не променя настройките за пренасочване на повикванията.

ИД на повикващия

Описание на тази функция: ИД на повикващия управлява телефонния номер, който се показва на набраната страна. Администраторът на предприятието може да избере да замести ИД на повикващия, като предостави алтернативен номер, който ще бъде показан като ИД на повикващия за всички изходящи повиквания от неговата организация или за конкретен набор от номера. Например администраторът може да конфигурира ИД на повикващия, така че да се показва общият номер на фирмата вместо личния служебен номер на потребителя.

Събирана, обработвана или предавана информация: Телефонният номер на потребителя или алтернативно конфигурираният телефонен номер. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Когато се осъществява повикване, на получателя на повикването се показва телефонният номер на потребителя или алтернативен номер (ако е конфигуриран).

Избор/управление: Можете да отметнете или премахнете отметката от Потискане на ИД на повикващия, като отидете на страницата Lync Server Контролен панел Route. Ако Потискане на ИД на повикващия не е отметнато, ще бъде показан телефонният номер на повикващия. Ако Потискане на ИД на повикващия е отметнато, трябва да бъде предоставен алтернативен номер, който ще се показва на повиканото лице

Показване на името на повикващия

Какво прави тази функция: Това показвано име съдържа името на крайния потребител, както е съхранено в локалното хранилище на Lync сървър (услугата за адресна книга). За изходящи повиквания от крайни потребители на Lync Server към публичната комутируема телефонна мрежа (PSTN), тази функция изпраща информация за Показвано име до изходящия PSTN шлюз/IP-PBX/граничен контролер на сесия.

Събирана, обработвана или предавана информация: За изходящи повиквания от мрежата на Lync Server показваното име се изпраща до изходящия PSTN шлюз/IP-PBX/граничен контролер на сесия, ако няма ограничения на поверителността в Lync Сървър за предоставяне на тази информация. След това тази информация може да бъде показана на повикваната страна.

Използване на информацията: Информацията се използва, за да се покаже на повикваната страна името на повикващата страна заедно с телефонния номер. Това не следва да бъде считано за окончателно.

Избор/управление: Понастоящем в Lync Server няма контроли за задаване на ограничения на поверителността за предоставяне на информация за показвано име. Показваното име винаги се предава от сървъра. Някои PSTN шлюзове/IP-PBX/гранични контролери на сесия може да имат възможност да филтрират или заменят информацията в "Показвано име" според посоката на повикването (входящо, изходящо).

Регистриране на клиентската част

Описание на тази функция: Регистрирането на клиентската част събира информация, която екипът за поддръжка от второ ниво може да използва, за да определи причината за възникнал проблем. Регистрационните файлове на клиентската част се съхраняват локално в компютъра на потребителя.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато регистрирането на клиентската част е разрешено, конкретната информация за използване ще бъде регистрирана и съхранена в компютъра на потребителя. Тази информация може да включва теми на събрания и местоположения; съобщения по протокола за иницииране на сесия (SIP); отговори на Lync покани; информация за подателя и получателя на незабавните съобщения; маршрута, който съобщението е предприело; списъка с контакти на потребителите и информация за присъствие; имената на всички приложения, прикачени файлове, файлове на Microsoft PowerPoint, табла или анкети, които са споделени, за да се включат всички споделени въпроси от запитването и индекс на начина, по който са гласували, се регистрират в регистрационните файлове на клиентската част. Съдържанието на Lync разговори не се съхранява (незабавни съобщения, PowerPoint набори, съдържание на табла, бележки, подробни данни за запитването и т.н.) в регистрационните файлове на клиентската част. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, събрана в регистрационните файлове на клиентската част, може да се използва от поддръжката на клиенти или да бъде изпратена до Microsoft за отстраняване на Lync проблеми.

Избор/управление: Регистрирането на клиентската част е изключено по подразбиране. Администраторът на предприятието може да разреши или забрани тази функция за своето предприятие, като настрои UcEnableUserLogging на 1.

Услуги за спешни повиквания (112)

Описание на тази функция: Когато бъдат направени достъпни от администратора на предприятието, услугите за спешни повиквания позволяват на Lync да предават местоположение до доставчик на услуги за маршрутизиране на трето лице, избран от клиента. След това доставчикът на услуги за маршрутизиране на третото лице ще предаде местоположението на отговарящите при спешни случаи, когато се набере номер за спешни повиквания (например 911 в САЩ). Когато е разрешена, информацията за местоположението, предадена на персонала за спешни повиквания, е местоположението, което администраторът на предприятието е присвоил на всеки потребител (например сграда и номер на офис) и е въвел в базата данни за местоположение, или, ако такова местоположение не е налично, местоположението, което потребителите може би са въвели ръчно в полето "Местоположение". Ако потребителят набере номера за спешни повиквания, като използва Lync чрез безжична интернет връзка, докато е все още на работното си място, информацията за местоположението, предадена на отговарящите при спешни случаи, ще бъде приблизителното местоположение въз основа на местоположението, назначено за безжичната крайна точка, с която неговият компютър комуникира. Освен това информацията за местоположението на тази безжична крайна точка се въвежда ръчно от администратора на предприятието и следователно информацията за местоположението, предадена на персонала за спешни повиквания, може да не бъде действителното физическо местоположение на потребителя. За да бъде напълно работеща, тази функция изисква предприятието да поддържа услуга за маршрутизиране, предоставена от сертифицирани доставчици на решения, и услугата е достъпна само в САЩ.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията за местоположението, получена от Lync, се определя от автоматичната информация за местоположението, попълнена от сървъра за информация за местоположението или от информацията за местоположението, въведена ръчно в полето "Местоположение" от потребителя. Тази информация се записва в паметта на компютъра на потребителя, така че когато се въведе номер за спешни повиквания, тази информация за местоположение се предава с повикването за целите на маршрутизирането до подходящия доставчик на спешни повиквания и за предоставяне на неговото приблизително местоположение. Неговото местоположение може да бъде изпратено и с помощта на незабавно съобщение към локалния пулт за защита. При спешни повиквания подробният запис ще съдържа тяхната информация за местоположението. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Местоположението се използва за маршрутизиране на повикването до подходящия доставчик на спешни услуги и за разпределяне към отговарящите при спешни случаи. Тази информация може да бъде изпратена и до пулта за защита на предприятието като известие с местоположението на повикващия и информация за обратно повикване.

Избор/управление: Тази функция е изключена по подразбиране. Администраторът на предприятието я разрешава.

Забранена:

По подразбиране услугите за спешни повиквания са забранени. Ако бъдат разрешени от администратора на предприятието, правилата на местоположението могат да бъдат променени или премахнати от подмрежите и/или потребителите, а маршрутизиращата услуга може да бъде преустановена от доставчика на услугата.

Разрешена:

За да се осигури подмрежа, където клиенти на UC (единни комуникации) да се регистрират от и/или към потребителите, се изисква да бъдат дефинирани и присвоени правила за местоположение, които разрешават услугите за спешни повиквания. Маршрутизиращата услуга на услугите за спешни повиквания трябва да бъде получена от доставчика на услуги и да бъде установена маршрутизираща връзка към доставчика на услуги.

Забележка:  Администраторът на предприятието може да ограничава възможността за повиквания за спешни случаи на работното място на потребителя, затова потребителят трябва да провери при него до каква степен са достъпни спешните повиквания.

Инфраструктура на местоположението

Описание на тази функция: Информацията за местоположението и часовата зона на крайния потребител се изчислява и споделя с други, като се използва функцията за наличност.

Събирана, обработвана или предавана информация: Данните за географското местоположение на крайния потребител се събират по един от двата начина: потребителят ръчно въвежда данните или автоматично се попълва от сървъра за информация за местоположение на предприятието ("LIS"). Освен това часовата зона на крайния потребител се извлича от операционната система Windows на компютъра на крайния потребител. Събираните данни за местоположение се състоят от описателен низ и форматирана информация за адрес. Описанието е всеки низ, който би ви помогнал да информирате другите за местоположението на крайния потребител (като например "Начало" или "Служебен"), докато форматираната информация за адреса е граждански адрес (като например "5678 Main St, Buffalo, NY, 98052"). Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Описанието на местоположението и данните за часовата зона се споделят с други хора чрез Lync наличност въз основа на това как е конфигурирана тяхната поверителност за наличност. Информацията се показва във визитката на потребителя. Обърнете внимание, че форматираният адрес, или гражданският адрес, не се споделя чрез визитката, но може да бъде предаден на персонала за спешни повиквания, ако крайният потребител се обади за спешни случаи (например 911). (Вижте описанието на "Служби за спешна помощ".)

Избор/управление: Администраторът на предприятието има следните възможности за управление:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: Ако е настроено на "Истина", записът за името на местоположението в полето за местоположение и един пълен диалогов прозорец "Местоположение" ще са налични при използване на елемента "Задаване на местоположение" в менюто за област на местоположение. Ако е настроено на "Неистина", за името на местоположението в полето за местоположение ще е наличен ограничен запис за местоположение. Освен това, когато контролата е настроена на "Истина", данните за местоположението ще бъдат споделяни за повиквания до службите за спешни повиквания. Ако е настроена на "Неистина", те няма да се споделят при повиквания до службите за спешни повиквания. Това не може да бъде заместено от крайните потребители. Имайте предвид, че описанието на местоположението (извлечено от LIS или въведено от крайния потребител) все пак ще се споделя чрез наличността, независимо как е настроена тази контрола.

 • UseLocationForE911Only: Ако е настроено на "Истина", данните за местоположението в LIS няма да се споделят автоматично чрез наличността. Ако е настроено на "Неистина" данните за местоположението в LIS ще се споделят автоматично чрез наличността.

 • PublishLocationDataDefault: Тази контрола конфигурира поведението по подразбиране за всички потребители, които не са избрали изрично да споделят или да не споделят своето описание на местоположението, като използват наличността. Ако е настроено на "Истина", местоположението ще се споделя по подразбиране. Ако е настроено на "Неистина", местоположението няма да се споделя.

 • LocationRequired:Тази настройка контролира дали крайните потребители да бъдат подканяни да въвеждат своето местоположение. Има три възможни стойности: "Да", "Отказ от отговорност" и "Не".

  • Да – Показва "Задаване на вашето местоположение" в червено, ако няма данни за местоположение.

  • Отказ от отговорност – Показва "Задаване на вашето местоположение" в червено със знак "X" до него, ако няма данни за местоположение. Крайните потребители могат да щракнат върху знака "X", за да видят отказа от отговорност. Забележка: ако администратор на предприятието избере тази стойност, той ще трябва да попълни текста на отказа от отговорност.

  • Не – Показва "Задаване на вашето местоположение" в черно, ако няма данни за местоположение.

Lync Web App Server

Описание на тази функция: Уеб компонентът на Microsoft Lync Web App трябва да бъде разположен, за да се използва Lync Web App, което е базирана на добавка за браузър Microsoft Silverlight програма, която предоставя възможности за събрания.

Събирана, обработвана или предавана информация: Адресът за влизане, паролата и информацията за събрание на крайния потребител ще се използват за удостоверяване на потребителя, преди да бъде свързан към събрание. Информацията за споделяне на програма или на работен плот ще бъде споделяна с всички потребители в това събрание. Всички участници в събранието ще могат да виждат присъствието и информацията за контакт на крайния потребител.

Използване на информацията: Адресът за влизане, паролата и информацията за събрание на потребителя ще се използват за удостоверяване на потребителя преди свързването му към събрание.

Избор/управление: Уеб компонентът Lync Web App е разрешен по подразбиране.

Аспекти на местоположение на заобикаляне на мултимедия

Описание на тази функция: Заобикаляне на мултимедия определя местоположението на IP адресите за прекратяване на локална мултимедия по подразбиране на потребител на Lync Server и PSTN шлюза/IP-PBX/граничен контролер на сесия, който да се използва в PSTN или PBX повикване, свързано с този потребител. Ако двата елемента са разположени така, че да са добре свързани, без ограничения на пропускателната способност и заобикалянето на мултимедия е разрешено, мултимедията ще тече директно между потребителя на Lync Server и PSTN шлюза/IP-PBX/граничния контролер на сесия, заобикаляйки Lync Server Mediation Server. Сигнализирането за повикването ще продължи да излиза от потребителя на Lync Server към сървъра за Lync Server Mediation Server и към PSTN шлюза/IP-PBX/граничен контролер на сесия.

Събирана, обработвана или предавана информация: Местоположението на IP адреса за прекратяване на локална мултимедия по подразбиране за крайния потребител и PSTN шлюза/IP-PBX/граничния контролер на сесия се определя от съпоставянето на всеки локален IP адрес на мултимедия по подразбиране на всеки с ИД за заобикаляне, съхранен в хранилището за конфигурация на Lync сървър. ИД на заобикаляне е GUID и не се филтрира от прокси сървъра за достъп, така че се предлага на външни потребители, както и на вътрешни потребители. При тази функция не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Ако потребителят на Lync сървър и PSTN шлюзът/IP-PBX/граничният контролер на сесията са в една и съща езикова променлива, ИД на заобикаляне, свързан с локалния IP адрес на мултимедия по подразбиране на всеки елемент, ще бъде един и същ. Страната, получаваща ИД на заобикаляне от своя колега, ще вижда, че нейният ИД на заобикаляне съвпада. В този случай мултимедията за повикването може да преминава директно между потребителя на Lync Server и PSTN шлюза/IP-PBX/граничния контролер на сесията, като заобикаля Mediation Server.

Избор/управление: По подразбиране заобикалянето на мултимедия е забранено както глобално, така и за всяка линия до определен PSTN шлюз/IP-PBX/граничен контролер на сесия. Администраторът на предприятието може да го разреши както глобално, така и за определена линия, като използва двата метода по-долу.

Използване на Контролен панел на Lync server

 • Глобалното заобикаляне се разрешава, като щракнете върху Мрежова конфигурация, щракнете двукратно върху Глобална конфигурация в списъка и след това в страницата Редактиране на глобална настройка щракнете върху Включване на мултимедийно заобикаляне и изберете нивото.

 • Заобикалянето за определена линия се разрешава, като щракнете върху Гласово маршрутизиране, щракнете върху раздела Конфигурация на линия, щракнете двукратно върху съществуваща линия и след това щракнете върху Разреши мултимедийното заобикаляне.

Използване на обвивката на Microsoft Lync Server 2013 за управление

 • Кратките команди New-CsTrunkConfiguration или Set-CsTrunkConfiguration могат да се използват за разрешаване на заобикаляне на мултимедия за дадена линия.

 • Кратките команди New-CsNetworkMediaBypassConfiguration и Set-CsNetworkConfiguration могат да се използват за разрешаване на глобално заобикаляне на мултимедия.

Прикачени файлове за събрание

Описание на тази функция: Прикачените файлове за събрание позволяват на организаторите на събрания да качват и споделят файлове с участници в събрание, като ги показват в събранието или ги изтеглят по-късно.

Събирана, обработвана или предавана информация: Прикачените файлове за събранието се качват от организатора на събранието и се съхраняват на Lync Server. Времето, за което прикачените файлове ще стоят на сървъра, се конфигурира от администратора на предприятието. Те са достъпни за изтегляне от организатора и участниците на събранието, докато организаторът на събранието не ги изтрие или не завърши периодът за съхранение, конфигуриран от администратора. Тогава прикаченият файл на събранието ще бъде изтрит. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Качените прикачени файлове за събранието се споделят с участниците в събранието и могат да бъдат изтегляни от тях. Достъпността на прикачените файлове може да бъде ограничена до конкретни роли на участниците ("организатор", "представящи", "всеки"). Ако достъпът на някой прикачен файл е ограничен за някоя конкретна роля, той няма да бъде видим в техния списък на прикачени файлове.

Избор/управление: По подразбиране прикачените файлове за събрание са разрешени. Администраторът на предприятието може да разрешава или забранява тази функция за някои или за всички потребители чрез правилата AllowFileTransfer.

Прехвърляне на файлове при равноправен достъп

Какво прави тази функция: Прехвърлянето на файлове при равноправен достъп позволява на потребителите на Lync да прехвърлят файлове помежду си в разговори с незабавни съобщения с равноправен достъп (двустранно).

Събирана, обработвана или предавана информация: Файлът се прехвърля директно между собственика на файла и другото лице в разговора. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Потребителите избират да инициират прехвърлянето на файл и избират файла, който да бъде прехвърлен. Получателят на файла трябва явно да се съгласи да получи файла. Файлове, споделени чрез прехвърляне на файлове с равноправен достъп, не се съхраняват на Lync сървър.

Избор/управление: Прехвърлянето на файлове при равноправен достъп е разрешено по подразбиране. Администраторът на предприятието може да разреши или забрани тази функция за отделни или за всички потребители чрез правилото EnableP2PFileTransfer.

Постоянен групов чат

Описание на тази функция: Постоянният чат позволява на потребителите да си сътрудничат чрез публикуване на съобщения в постоянни стаи за чат. Данните се съхраняват на сървъра и членове на стаята имат достъп до данните, включително данните за хронологията. Постоянният групов чат позволява на потребителите да провеждат групови разговори, да търсят, да се присъединяват и да участват в разговори в групов чат, да търсят съдържание в стаите и да създават филтри за проследяване на разговори по конкретни теми.

Събирана, обработвана или предавана информация: Постоянният групов чат съхранява съдържанието на разговорите в групата в сървър, конфигуриран от администратора на предприятието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Постоянният групов чат много прилича на "стая за чат", където разговорът практически никога не завършва, тъй като членовете на чата се присъединят към разговора и го напускат. За да може това да се случва, чатът не трябва да се прекратява.

Избор/управление: Постоянният групов чат трябва да бъде разрешен от администратора на предприятието. Ако е разрешен, администраторът може да управлява периода на съхранение, сървъра, в който тази информация се записва, дали хронологията на чата се архивира по някакви причини, както и да управлява/модифицира свойствата в стаята. Потребителите с различни роли имат различен достъп до съхранените данни, както е показано в следващия списък.

 • Администраторите могат да изтриват по-старото съдържание (например съдържание, публикувано преди определена дата) от всяка стая за чат, за да предпазят базата данни от прекомерно нарастване. Те могат също така да премахват или заместват съобщения, смятани за неподходящи за дадена стая за чат. (или да се помисли за неподходящо)

 • Крайните потребители, включително авторите на съобщения, не могат да изтриват съдържание от никоя стая за чат.

 • Диспечерите на стаите за чат могат да забраняват стаи, но не могат да изтриват стаи. Само администраторите могат да изтрият стая за чат, след като е създадена.

Лична снимка

Описание на тази функция: Личната снимка позволява на потребителите да показват във визитката своя лична снимка на другите хора от тяхната организация. Ако потребителят избере да показва личната си снимка във визитката си, другите Lync потребители ще могат да преглеждат снимката в списъка си с Lync контакти, като използват опцията "Показване на снимки на контакти". Ако потребител избере да показват своя лична снимка на останалите, може да избере да показва снимката по подразбиране, използвана от неговата организация, ако тази възможност е разрешена за предприятието, или може да качи снимка от своя компютър.

Събирана, обработвана или предавана информация: Предпочитания за споделяне на лична снимка и всякакви снимки по избор, които са качени. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията се съхранява на Lync сървър и се използва за персонализиране на работата на потребителя и споделяне с други хора.

Избор/управление: Администраторът на предприятието определя:

•Дали по подразбиране потребителите първоначално споделят снимките. Това може да се променя.

•Максималния размер на снимката, която може да бъде качена от потребителя.

•Какви видове снимки са разрешени.

Удостоверяване с ПИН

Описание на тази функция: Удостоверяването с ПИН е механизъм, използван за удостоверяване на потребители, които се присъединяват към събрания на автоматичния помощник за конферентни разговори, както и за удостоверяване на потребители, разполагащи За първи път Microsoft Lync Телефон Edition. Потребителят въвежда телефонния номер или разширението и ПИН кода, който Lync Server използва, за да провери идентификационните данни на потребителя. ПИН може да е зададен от потребителя или да е предоставен от администратора на предприятието.

Събирана, обработвана или предавана информация: По време на удостоверяване се събират телефонният номер или вътрешният номер и ПИН кодът на потребителя. Lync Сървърът проверява тази информация спрямо своята сървърна база данни. ПИН кодът се съхранява в сървърната база данни като еднопосочно хеширане за целите на защитата. След като бъде зададен, ПИН кодът не е видим за никого. ПИН кодът може да бъде зададен или сменен от потребителя или от администратор или от потребител на поддръжката.

Когато администратор или потребител на поддръжката зададе или нулира ПИН, новият ПИН се показва и по избор може да бъде изпратен в имейл до потребителя. Предоставеният шаблон за имейла може да бъде персонализиран и включва текст, който информира потребителя, че ПИН кодът може да е бил видян от администратора или потребител на поддръжката и затова се препоръчва потребителят да зададе ПИН кода отново.

Използване на информацията: ПИН кодът се използва от Lync Server за удостоверяване на потребителя към събранието или за разполагане на телефона, работещ с Lync Телефон Edition.

Избор/управление: По подразбиране това е разрешено. Администраторът на предприятието може да забрани удостоверяването с ПИН от страницата Lync Server Контролен панел Security Настройки, като отметне квадратчето за удостоверяване с ПИН.

Запитване

Описание на тази функция: Запитването позволява на организатора на събрание бързо да събере информация или да обедини предпочитанията на участниците в събрание и разговор. Тази информация може да бъде записана и анализирана след събранието.

Събирана, обработвана или предавана информация: Отделните мнения са анонимни. Събраните резултати от запитването се виждат от всички представящи и могат да бъдат показани от представящите на всички участници. Запитванията се съхраняват в Lync Server съгласно правилата за изтичане на срока на съдържанието на събранието, както са дефинирани от администратора на предприятието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Функцията за запитване подобрява сътрудничеството, като разрешава на представящите бързо да определят предпочитанията на участниците.

Избор/управление: Администраторът на предприятието има на разположение следните правила

 • EnableDataCollaboration: Тези правила позволяват на администратора на предприятието да ограничава всички функции за сътрудничество с данни – сътрудничество в Microsoft PowerPoint, споделяне на файлове, запитвания, сътрудничество с табло и прикачени файлове. Ако тези правила бъдат настроени на "Неистина", правилата за ниво на функция за тези функции са без значение.

 • AllowPolling: Тези правила позволяват на администраторите на предприятието да разрешават или забраняват функцията за запитвания. По подразбиране тази функция е разрешена.

Сътрудничество с PowerPoint

Описание на тази функция: Сътрудничеството с PowerPoint позволява на потребителите да показват, преглеждат и анотират презентации на PowerPoint по време на онлайн разговор или събрание.

Събирана, обработвана или предавана информация: Действията на крайните потребители управляват всички употреби на тази функция – независимо дали те качват, навигират, или анотират PowerPoint презентация. Всеки файл, представен в разговор или събрание, ще бъде предаден на всички участници в събранието и те ще могат да го извличат директно от папка на компютрите си. Собственикът на файла или представящият може да ограничи записването на файла от други хора, но това не им позволява да го извличат или виждат. PowerPoint файлове се съхраняват на Lync Server съгласно правилата за изтичане на срока на съдържанието на събранието, определени от администратора на предприятието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Сътрудничеството с PowerPoint помага на участниците в разговор правят ефективни презентации и да получават обратна информация.

Избор/управление: Администраторът на предприятието има на разположение следните правила:

 • EnableDataCollaboration: Тези правила позволяват на администратора на предприятието да ограничава или разрешава всички функции за сътрудничество с данни – PowerPoint сътрудничество, споделяне на файлове, запитвания, сътрудничество с табло и прикачени файлове. Ако тези правила бъдат настроени на "Неистина", правилата за ниво на функция за тези функции са без значение.

 • AllowAnnotations: Тези правила позволяват на администратора на предприятието да ограничава възможностите за анотиране на съдържание на PowerPoint за участниците в събранието.

Освен това представящите могат да ограничат анотирането на презентации на PowerPoint по роля на участника ("Няма", "Само за представящи", "Всеки") от диалоговия прозорец Опции за събранието. Тази настройка е налична за всяко отделно събрание.

Информация за наличност и контакти

Описание на тази функция: Информацията за наличност и контакти позволява на потребителя да преглежда информацията за наличност и контакти за други потребители (вътре в организацията и извън нея) и да споделя своята собствена публикувана информация, например за наличност, състояние, заглавие, телефонен номер, местоположение и бележки. Администраторът на предприятието може освен това да конфигурира интегриране с Microsoft Outlook и Microsoft Exchange Server, така че да се показват съобщенията "Извън офиса" на потребителя и друга информация за състоянието (например кога потребителят е планирал събрание в своя календар на Outlook).

Събирана, обработвана или предавана информация: Адресът за влизане и паролата на потребителя за целите на влизането и удостоверяването. Всички допълнителни телефонни номера, които той иска да направи достъпни, информация, например съобщения "извън офиса" и друга информация за състоянието, ако интегрирането с Microsoft Outlook и Microsoft Exchange Server е конфигурирано от администратора и разрешено в Outlook; включително бележки или достъпност, които може да са направени ръчно от потребителя, са достъпни във визитката. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Адресът за влизане и паролата се използват за влизане в Lync и свързване с Lync Server. Въз основа на това как потребителят е конфигурирал своите настройки за поверителност, други Lync потребителите и програмите ще имат достъп до информацията за наличност, контакти и състояние, ако е публикувана, така че потребителите да могат по-добре да комуникират помежду си.

Избор/управление: Потребителите могат да избират каква информация да се публикува за тях или техният администратор на предприятието може да конфигурира публикуваната информация вместо тях. Администраторът на предприятието може да забрани възможността на крайните потребители да управляват публикуваната от тях информация, като отиде на страниците Lync Настройки Контролен панел на Контролен панел потребителии незабавни съобщения и наличност.

Режим на поверителност

Описание на тази функция: Режимът на поверителност е настройка, която позволява на потребителите да определят колко от тяхната информация за присъствие (например достъпен, зает, не ме безпокойте и т. н.) ще споделят с контактите в техния списък с контакти.

Събирана, обработвана или предавана информация: Разрешаването на режима на поверителност кара Lync да влезе в режим, в който потребителят може да регулира потребителските настройки, така че неговата информация за наличност да се споделя само с контакти в неговия списък с контакти. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Настройката позволява на потребителя да определя как да се споделят неговите данни за наличност.

Избор/управление:

 • Администраторът на предприятието може на ниво набор да избира да разрешава режима на поверителност (като използва вътрешната настройка EnablePrivacyMode). След като е разрешено, по подразбиране всички крайни потребители на Lync ще превключват в режим на поверителност веднага щом влязат.

 • Когато режимът на поверителност е разрешен на сървъра чрез администраторската настройка, крайните потребители могат да изберат или всеки да вижда тяхното присъствие (стандартен режим), или само техните контакти да могат да виждат тяхното присъствие (режим на поверителност).

 • Ако на сървъра е разрешен стандартен режим чрез административните настройки, крайните потребители не могат да превключват към режим на поверителност. Те могат да работят само в стандартен режим. Те обаче могат "предварително да се отпишат" от режима на поверителност, така че ако администраторът по-късно превключи на режим на поверителност, те няма да бъдат превключени при влизане в Lync.

Частна линия

Описание на тази функция: "Частна линия" е функция, която предоставя непубликуван допълнителен телефонен номер за крайния потребител. Крайният потребител може да избере да даде допълнителния телефонен номер на други.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията от функцията "Частна линия" се събира така, както се третират повикванията до обикновен номер, който не е частен, т. е. записите с подробни данни ще се съхраняват точно така, както и за всяко друго повикване.

Има случаи, когато частният номер се изпраща до трето лице по невнимание, например когато повикващият частния номер прехвърли повикването до друго лице.

Използване на информацията: Тази информация се използва за предоставяне на хронология на повторението на повикването. Вижте раздела "Събиране и съобщаване на данни за запис на подробни данни за повикването" за повече информация.

Избор/управление: За тази функция няма контроли на крайния потребител или администратора.

Събиране и съобщаване на данни за качество на работата (QoE)

Какво прави тази функция: Функцията за събиране и съобщаване на данни (QoE) за качество на работата събира и съобщава качеството на мултимедията на комуникации и събрания с равноправен достъп, използвайки Lync. Тези статистики включват IP адреси, коефициент на загуби, използвани устройства, събития със слабо качество, настъпили в повикването, и т. н.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако администраторът в предприятието разреши QoE, данните за качеството на мултимедията от комуникации с равноправен достъп Lync и събрания се записват в базата данни на QoE. Тази възможност не записва съдържанието на Lync. Данните на QoE се съхраняват в сървърната база данни на Monitoring Server, разположена в предприятието, и се отчитат в набор от стандартни отчети на Monitoring Server. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Администраторът в предприятието има достъп до тази информация и може да я използва, за да събира обратна информация за качеството на мултимедията, предавана в системата. Това включва IP адреси на потребители.

Избор/управление: По подразбиране QoE е включено, но администраторът в предприятието трябва да инсталира Monitoring Server, свързан към сървърна база данни на Monitoring Server, за да събира QoE данните. Администраторът в предприятието може да разположи стандартните отчети на Monitoring Server или да създаде потребителски отчети, като пуска заявки до базата данни на Monitoring Server.

Администраторите на предприятия могат да изключат отчетите на QoE с помощта на следната кратка команда на Windows PowerShell за Lync Server:

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Управление на достъпа, базирано на роли

Описание на тази функция: Функцията "Управление на достъпа, базирано на роли" (RBAC) позволява делегиране на административни права за сценарии на администратора на предприятието. Взаимодействието на администратора на предприятието с интерфейсите на ръководството може да бъде ограничено до конкретно разрешени операции и такива, с които могат да бъдат променяни обекти.

Събирана, обработвана или предавана информация: Възможностите на администратора на предприятието се оценяват по време на изпълнение на базата на членството в потребителска група, особено групите за защита в Active Directory. Възможностите на дадена роля в системата се конфигурират и задават в централния сървър за управление.

Използване на информацията: Администраторът на предприятието може да конфигурира допълнителни роли на администратор в RBAC за определено разполагане. Един администратор на предприятието може да преглежда всички роли, на които друг администратор е член.

Избор/управление: Това е механизмът за защита/удостоверяване за задачи на ИТ управлението. Функцията не се отразява на крайните потребители и не е видима за тях.

Записване

Описание на тази функция: Записването позволява на участниците в събрание да събират аудио, видео, незабавни съобщения (IM), да споделят приложения, презентации на Microsoft PowerPoint, табло и запитвания, които възникват по време на събрание, за архивиране или възпроизвеждане.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако участниците в събрание изберат да запишат сесия, записът ще се съхрани локално в техния компютър. Ако участниците споделят съдържание по време на събрание, което се записва, това съдържание ще бъде включено в записа на събранието. Когато участник започва записване, до всички участници със съвместими клиенти и устройства ще се изпрати известие, че е започнало записване. Участниците в записаната сесия, които използват несъвместими клиенти или устройства, ще бъдат записани, но няма да получат предупреждението за записване. По-долу можете да намерите списък с несъвместими клиенти и устройства. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Несъвместимите клиенти включват:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (издание 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (издание 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Несъвместимите устройства включват:

 • Издание за телефон на Microsoft Lync 2010

 • Издание за телефон на Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Издание за телефон на Microsoft Office Communicator 2007

Забележка:  Независимо от използваното устройство, участник, използващ видео в режим на цял екран по време на събрание или разговор, няма да бъде известяван, че записването е стартирало, докато не се върне в прозореца на разговора.

Използване на информацията: Записът се записва локално на компютъра на потребителя и може да се използва или споделя от собственика, точно както би споделил всеки друг тип файл. Ако има грешки по време на фазата на публикуване на записа, е възможно данните, заснети по време на състояние на пауза, да бъдат непреднамерено включени в записа. Ако някоя част от фазата на публикуване е неуспешна (вж. Диспечер за запис за "Предупреждение..." състояние), записите не трябва да се разпространяват до други дори ако могат да се възпроизвеждат в някаква форма.

Избор/управление: Администраторът на предприятието има следните възможности за управление:

 • AllowConferenceRecording: Настройката на правилата по подразбиране е "Неистина".

  • Ако правилата за потребител, който преминава от повикване с равноправен достъп към събрание, са настроени на "Истина", всички представящи ще могат да записват.

  • Ако правилата за потребител, който стартира непланирано събрание, са настроени на "Истина", всички представящи ще могат да записват.

  • Ако правилата за потребител, който планира събрание, са настроени на "Истина" към момента на присъединяване на първия човек към събранието, всички представящи ще могат да записват.

  • Ако за тези три сценария потребителят, който е преминал, стартирал или планирал, правилата на събранието са настроени на "Неистина", записването няма да е достъпно за представящи или участници.

  • Ако правилата бъдат променени, докато събранието тече, те може да нямат ефект, докато всички участници не излязат и отново влязат в събранието

 • EnableP2PRecording: По подразбиране е False и се задава в момента, в който потребителят влезе в Lync.

  • Ако е настроено на "Истина", потребителят, който стартира разговор с някого, за когото тези правила също са настроени на "Истина", ще може да записва.

  • Потребителите могат да записват само ако и двете страни на комуникацията с равноправен достъп имат разрешение за записване.

 • AllowExternalToRecord: По подразбиране е "Неистина". Външните потребители включват както федерирани, така и анонимни потребители.

  • Събрание: Правилата AllowExternalToRecordсе прилагат в момента, когато първият човек влезе в събранието и само когато AllowConferenceRecordingе настроено на "Истина".

   • Ако е настроено на "Истина", то в събрание, където е разрешено записването, представящите, които не са от предприятието, също ще могат да записват. Ако правилата бъдат променени, докато събранието тече, новите правила няма да имат ефект, докато всички участници не излязат и отново влязат в събранието.

   • Ако е настроено на "Неистина", то в събрание, където е разрешено записването, представящите, които не са от предприятието, няма да могат да записват. Ако правилата бъдат променени, докато събранието тече, новите правила може да нямат ефект, докато всички участници не излязат и отново влязат в събранието.

  • Равнопоставен достъп (P2P): Правилата AllowExternalToRecordсе прилагат при разговори с равнопоставен достъп само когато правилата EnableP2PRecording са настроени на "Истина".

   • Ако са настроени на "Истина", потребителят, който не е от предприятието, ще може да записва.

   • Ако са настроени на "Неистина", потребителят, който не е от предприятието, няма да може да записва, докато потребителят, който пречи на записването извън предприятието, ще може да записва.

Услуга за група за отговор – анонимизиране на агент

Описание на тази функция: Услугата за група за отговор (RGS) позволява на администраторите на предприятието да създават и конфигурират една или повече малки групи за отговор за целите на маршрутизирането и поставянето в опашка на входящите телефонни повиквания до един или повече назначени агенти или крайни потребители. Тази функция позволява на RGS агент да отговаря на повиквания, без автоматично да разкрива самоличността си на другата страна.

Събирана, обработвана или предавана информация: Самоличността на агента не се показва по визуален начин, ако другата страна използва клиент на Microsoft Communications или PSTN телефон, но се предава в пакети на протокол за описание на сесия (SDP), когато към анонимно гласово повикване бъде добавена модалност на незабавни съобщения. Затова самоличността може да бъде извлечена от проследяването на клиентите. Не се изпраща никаква информация на Microsoftt.

Използване на информацията: Клиент, който не е на Microsoft Communications, може да покаже информацията за агента в потребителския интерфейс и по този начин да разкрие самоличността на агента. Това може да позволи на другата страна да направи повикване до агент директно, без да използва RGS.

Избор/управление: За тази функция няма контроли на крайния потребител или администратора.

Водене на регистър при сървъра

Какво прави тази функция: регистрирането на Server-Side позволява на администратора на предприятието да събира различни типове трафик, към и от който и да е домейн или еднозначен идентификатор на ресурс (URI).

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако администраторът на предприятието разреши регистриране за Lync, тогава трафикът, който пътува към и от указания домейн или URI, се включва в регистрационните файлове. В зависимост от конфигурацията тази събрана информация може да се използва за отстраняване на грешки. Информация за крайните потребители, като например следното, се записва във файл, зададен от администратора: тема на събранието, местоположение, SIP съобщения, отговори на Lync покани, информация за подателя и получателя на всяко Lync съобщение, маршрута, който е предприело съобщението, списък с контакти, информация за наличност, незабавни съобщения), съдържание на разговор, както и имената на споделени програми, прикачени файлове, файлове на Microsoft PowerPoint, табла, анкети и въпроси за запитвания и индекс на опциите за запитване, за които те са гласували. Не се изпраща автоматично информация на Microsoft, но администраторът може да избере информацията да се изпрати ръчно.

Използване на информацията: Регистрационните файлове от страната на сървъра могат да се използват за отстраняване на неизправности при Lync проблеми, т.е. за да се определи какви проблеми се срещат в кой сървър или домейн.

Избор/управление: По подразбиране воденето на регистър при сървъра е изключено и трябва да бъде включено от администратора на предприятието. Администраторът може да използва следните Windows PowerShell кратки команди на интерфейса на командния ред, за да включи или изключи тази функция за всеки сайт, услуга или сървър: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration и Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. За да се регистрира съдържанието на разговорите с незабавни съобщения, някои настройки трябва да се зададат с помощта на поддръжката на Microsoft.

Отчитане на грешки при влизане

Описание на тази функция: Функцията за съобщаване за грешки при влизане генерира автоматично отчет за грешка, когато потребител направи неуспешен опит за влизане в Lync. След това на потребителя ще бъде предоставена опцията да изпрати отчета за грешка на Microsoft.

Събирана, обработвана или предавана информация: Събраната в отчета за грешки информация съдържа данни за качеството на интернет връзката на потребителя и за всякакви кодове на грешки или изключения, генерирани в резултат на неуспешните опити за влизане. Отчетът може също да съдържа лично идентифициращи данни, като например IP адреса на потребителя и еднозначния идентификатор на ресурс по протокола SIP (SIP URI). Тази информация може да бъде изпратена на Microsoft.

Използване на информацията: Данните, които се съдържат в отчета за грешки при влизане, се използват от Microsoft, за да помогнат при отстраняването и разрешаването на проблеми с влизането. Също така ще се използва от Microsoft за идентифициране на често срещани проблеми и тенденции при влизането с цел подобряване на Lync влизане.

Избор/управление: Тази функция е изключена по подразбиране и може да бъде управлявана от администратора в предприятието. Администраторът може да избере дали отчетът за грешки при влизане да се изпраща винаги, или никога на Microsoft, както и да позволи на потребителите да решат това сами.

Търсене на умения

Какво прави тази функция: Търсенето на умения позволява на потребителите да търсят хора в предприятието си, като използват всяко свойство, посочено в услугите на Microsoft SharePoint (например име, имейл, умения, област на компетентност и др.) Тази функция е налична само ако администраторът на предприятието е разположил SharePoint и е включил Lync и SharePoint интеграция.

Събирана, обработвана или предавана информация: Заявката за търсене, въведена в Lync, ще бъде изпратена на сървъра за SharePoint на предприятието. Отговорът от SharePoint се обработва от Lync и се показват резултатите от търсенето и свързаната информация. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, въведена от потребителя, се изпраща до SharePoint, за да се получат резултати от търсенето, които се показват в Lync.

Избор/управление: Тази функция може да бъде разрешена или забранена от администраторите на предприятието чрез 4 вътрешни настройки.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Умно изрязване

Описание на тази функция: когато потребител споделя видео по време на видео конференция, умното изрязване ще определи местоположението на главата на потребителя в полето на изгледа на неговата уеб камера с помощта на откриване на лице. След като местоположението на главата на потребителя е определено, клиентът на Lync 2013 преобразува това в координати и добавя координатите към потока от битове за видео, който изпраща. Приемащият клиент на Lync 2013 използва тази информация, за да изреже входящия поток от битове за видео от неговата основна (пейзажна) пропорция в зависимост от правоъгълните координати, за да центрира главата на потребителя в изрязаното видео. Умното изрязване е функция в реално време, която непрекъснато наблюдава движенията на потребителя, като регулира координатите, поставени в потока от битове за видео, което позволява на приемащия клиент на Lync 2013 да настрои изрязването на видеото, като запазва главата на потребителя да остане центъра на изгледа на видеото.

Събирана, обработвана или предавана информация: Координатите на главата на потребителя в полето на наблюдение на неговата камера се добавят към потока от битове за видео. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Координатите ще се използват за изрязване на правилната част от входящото видео.

Избор/управление: Тази функция не може да бъде дезактивирана.

Забележка:  Потребителите на стари Lync клиенти и Lync за мобилни устройства ще виждат пълната пропорция на видеото, което се изпраща.

Унифицирано хранилище за контакти

Описание на тази функция: Унифицираното хранилище за контакти се състои от три основни функции:

 • Обединяване на търсене – Тази функция обединява вашия глобален адресен списък (GAL) с вашите лични контакти на Outlook, така че когато търсите контакт, в резултатите от търсенето ще има само един запис.

 • Обединяване на контакти – Тази функция обединява информацията за контакти между записите на Outlook и GAL, като използва съвпадащ имейл и/или идентификатори за влизане. След като бъде определено съвпадение, Lync агрегира данните от три източника на данни (Outlook, GAL и наличност). Тези обединени данни се показват в различни компоненти на потребителския интерфейс, включително резултатите от търсене, вашия списък с контакти и визитката.

 • Създаване на Outlook контакти за Lync контакти (синхронизиране на контакти) – Lync ще създаде Outlook контакти за всички контакти на потребителя в папката с контакти по подразбиране, ако потребителят има пощенска кутия в Microsoft Exchange Server 2010 или по-нова версия. Като има Outlook контакт за всеки Lync контакт, потребителят има достъп до Lync информация за връзка от Outlook, Outlook Web Access и мобилни устройства, които синхронизират контактите с Exchange.

Събирана, обработвана или предавана информация: Lync обобщава информацията за контакти от присъствието, Active Directory и Outlook. Тази информация се използва вътрешно от Lync. Когато създавате Outlook контакти, Lync ще записват в Exchange информацията за контакти от присъствието, Active Directory и Outlook. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията за контакти от присъствието, Active Directory и Outlook се показва в Lync потребителски интерфейс (списък с контакти, визитка, резултати от търсене и т.жа). Тази информация може също да бъде записана в Exchange чрез синхронизиране на контакти (третия елемент в списъка по-горе)

Избор/управление: Тази функция се разрешава или забранява от администратора на предприятието чрез вътрешната настройка EnableExchangeContactSync.

Подобрения в качеството на гласа

Какво прави тази функция: Lync предоставя известия на потребителя, за да му помогне да подобри качеството на повикването си, ако открие проблеми с устройството, мрежата или компютъра по време на разговора.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информация за настройката на аудиоустройството, мрежовата настройка и други мултимедийни връзки на крайния потребител ще бъде събирана от Lync, за да се определи качеството на аудиото. Ако Lync прецени, че нещо влияе неблагоприятно върху качеството на звука по време на гласовата комуникация, крайният потребител ще бъде информиран, че има проблем с качеството на гласа. На другите участници в повикването се показва само известие, че крайните потребители използват устройство, което влошава качеството на звука. Те не знаят какво устройство използва крайният потребител. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, която се изпраща на другите участници в повикването, се използва за подобряване на качеството на повикването.

Избор/управление: Администраторът на предприятието може да изключи уведомлението за качество на гласа за устройствата, като следва командата в PowerShell, както е описано по-долу.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Сътрудничество с табло

Описание на тази функция: Сътрудничеството с табло позволява на потребителите да създават и споделят виртуално табло, където участниците в сесията могат да правят бележки и чертежи и да импортират изображения, за да работят съвместно по време на събрания и разговори.

Събирана, обработвана или предавана информация: Анотациите, направени в таблата, ще се виждат от всички участници. Когато записвате табло, таблото и всички анотации ще се съхраняват на Lync Server. Те ще останат на сървъра съгласно правилата за изтичане на срока на съдържанието на събранието, зададени от администратора. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Функцията "Табло" подобрява сътрудничеството, като позволява на участниците в събранието да обсъждат идеи, да правят мозъчна атака, да си водят бележки и т. н.

Избор/управление: Администраторът на предприятието има на разположение следните правила:

 • Администраторски правила EnableDataCollaboration – Тези правила позволяват на администратора на предприятието да ограничава всички функции за сътрудничество с данни – PowerPoint сътрудничество, споделяне на файлове, запитвания, сътрудничество с табло и прикачени файлове. Ако тези правила бъдат настроени на "Неистина", правилата за ниво на функция за тези функции са без значение.

 • Администраторски правила AllowAnnotations – Тези правила позволяват на администратора на предприятието да ограничава възможностите за анотиране за всички участници в събранието. Ако тази настройка е изключена, крайните потребители няма да виждат входна точка за създаване на табло в Lync потребителски интерфейс.

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×