OneNote за Windows 8 поддържа няколко движения с докосване и клавишни комбинации, които имат за цел да подпомогнат вашата навигация из интерфейса и да облекчат използването на командите му.

Движения с докосване

 Радиални менюта

 • За да разширите едно радиално меню, активирате командите му и прегледате неговите налични подменюта, докоснете иконата му, когато тя се покаже на екрана.

 • За да покажете допълнителни команди, които са свързани с конкретна команда в радиалното меню, докоснете стрелката до командата или плъзнете от центъра към края по посока на стрелката.

 • За бързо активиране на някоя от командите от най-горно ниво на дадено радиално меню, плъзнете около иконата ѝ на екрана, без да я разгъвате. Докато плъзгате около иконата, пояснение потвърждава командата, която ще бъде приложена, когато вдигнете пръста си от екрана.

Вж. Използване на радиалните менюта за показване на командите в OneNote за повече информация.

Навигация

 • За да покажете навигацията, поставете пръст върху платното и плъзнете надясно.

 • За да покажете опциите в OneNote, отидете на коя да е страница в бележника си, плъзнете от десния към левия край на екрана, след което докоснете Настройки.

 • За да пренаредите или преместите страници и секции в бележника, плъзнете страницата или секцията хоризонтално, докато стане свободна, след което я плъзнете на желаното място.

 • За да избирате или променяте бележници, секции или страници, докоснете желания раздел на бележника, на секцията или на страницата.

 • За да изберете бързо бележник, секция или страница и да покажете лентата на приложенията, плъзнете хоризонтално през раздела на бележника, раздела на секцията или раздела на страницата, които желаете.

Платно на страницата

 • За бързо придвижване през страницата, докоснете и задръжте върху празна част на страницата, след което плъзнете в желаната посока на придвижване.

 • За да изберете дума, докоснете текста, след това плъзнете кръглия манипулатор, който ще се покаже, за да направите избор.

Търсене и настройки

 • За да покажете лентата с препратки на Windows 8 плъзнете от десния край на екрана към левия.

Лента с приложения

 • За да покажете лентата с приложения в OneNote за Windows 8, плъзнете нагоре от долния край на екрана.

Най-горе на страницата

Клавишни комбинации

Ако използвате физическа клавиатура с OneNote за Windows 8, можете да си спестите време, като използвате следните поддържани клавишни комбинации за популярните команди и задачи.

Въвеждане, редактиране и навигация из бележки

За да направите това

Натиснете

Изрязване

CTRL+X

Копиране

CTRL+C или CTRL+INSERT

Поставяне

CTRL+V или SHIFT+INSERT

Отмяна

CTRL+Z или ALT+BACKSPACE

Повтаряне

CTRL+Y или SHIFT+ALT+BACKSPACE

Отмяна на текущото ниво на интерфейсна контрола

ESC

Избор на текст и обекти на страница

CTRL+A

Създаване на нова страница

CTRL+N

Създаване на нова страница след текущата страница

CTRL+ALT+N

Създаване на нова подстраница

CTRL+SHIFT+ALT+N

Повишаване на подстраница до страница

CTRL+ALT+{ (отваряща фигурна скоба)

Понижаване на страница до подстраница

CTRL+ALT+} (затваряща фигурна скоба)

Създаване на нова секция

CTRL+T

Маркиране на страница като прочетена или непрочетена

CTRL+Q

Връщане на предишната страница в списъка

CTRL+PAGE UP

Отиване на следващата страница в списъка

CTRL+PAGE DOWN

Придвижване до първата страница в текущата секция

ALT+HOME

Придвижване до последната страница в текущата секция

ALT+END

Придвижване по последната разглеждана страница

ALT+стрелка наляво

Придвижване по предпоследната разглеждана страница

ALT+стрелка надясно

Включване/изключване на списъка на бележника

ALT+F1

Навигиране до заглавието на текущата страница

CTRL+SHIFT+T

Навигиране до местоназначението на връзката

CTRL+ENTER (когато курсорът е върху текста на връзката)

Обхождане през елементите на потребителския интерфейс
(навигация, радиално меню, платно, лента с инструменти и т.н.)

F6 (натиснете веднъж или няколко пъти)

Увеличаване на текущата страница

CTRL+ЗНАК ПЛЮС (само на цифровата клавиатура)

Намаляване на текущата страница

CTRL+ЗНАК МИНУС (само на цифровата клавиатура)

Вмъкване на текущата дата

ALT+SHIFT+D

Вмъкване на текущия час

ALT+SHIFT+T

Вмъкване на текущата дата и час

ALT+SHIFT+F

Форматиране на текст

За да направите това

Натиснете

Правене на избрания текст получер

CTRL+B

Правене на избрания текст курсивен

CTRL+I

Подчертаване на избрания текст

CTRL+U

Правене на избрания текст горен индекс

CTRL+SHIFT+= (знака за равенство)

Осветяване на избрания текст

CTRL+SHIFT+H

Включване/изключване на осветяването на текст

CTRL+ALT+H

Копиране на форматиране на текст

CTRL+SHIFT+C

Поставяне на форматирането на текста

CTRL+SHIFT+V

Прилагане на етикет "За изпълнение" към текущия ред от текста

CTRL+1

Прилагане на етикет "Важно" към текущия ред от текста

CTRL+2

Прилагане на етикет "Въпрос" към текущия ред от текста

CTRL+3

Премахване на етикетите на бележка от текущия ред на текста

CTRL+0

Увеличаване на размера на шрифта с 1 пункт

CTRL+SHIFT+. (точка)

Намаляване на размера на шрифта с 1 пункт

CTRL+SHIFT+, (запетая)

Подравняване на текущия абзац отляво

SHIFT+ALT+лява стрелка

Подравняване на текущия абзац отдясно

SHIFT+ALT+стрелка надясно

Започване или завършване на елемент в списък с водещи символи

CTRL+. (точка) или CTRL+SHIFT+L

Започване или завършване на елемент в номериран списък

CTRL+? или CTRL+SHIFT+O

Търсене, споделяне и синхронизиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Търсене на бележки

CTRL+E

Споделяне на текущата страница

КЛАВИШ WINDOWS+H

Ръчно синхронизиране на текущия бележник

SHIFT+F9

Ръчно синхронизиране на всички бележници

F9

Работа с таблици

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на нов ред отдолу

CTRL+ENTER

Вмъкване на нова колона отдясно

CTRL+ALT+R

Вмъкване на нова колона отляво

CTRL+ALT+E

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×