Опциите за онлайн събрание по подразбиране са най-добри за малки конферентни разговори или вътрешни сесии на споделяне и сътрудничество. Ако насрочвате онлайн събрание с хора извън вашата организация или ако обикновено вашите събрания са големи, използвайте диалоговия прозорец Опции за онлайн събрание, който ви помага да определите следното:

  • Кой трябва да чака във фоайе, преди да бъде допуснат в събранието?

  • Кой трябва да има привилегии на представящ по време на събранието?

Какво искате да направите?

Задаване на опции за достъп и представящ

За да зададете опциите за достъп и представящ, изпълнете следните стъпки:

  1. Създайте онлайн покана за събрание в Microsoft Outlook. За подробности вж. Създаване на онлайн покана за събрание.

  2. В поканата за събрание, в групата Онлайн събрание щракнете върху Опции за събранието.

  3. В диалоговия прозорец Опции за онлайн събрание изберете Персонализирай достъпа и представящите за това събрание.

  4. Избере опциите Достъп и Представящи, подходящи за размера и типа на събранието, което планирате.

Опциите за достъп определят кои участници трябва да чакат във фоайе, преди да бъдат допуснати от представящ. Следващата таблица описва подробно всяка опция:

Важно:  Дори ако фоайето на събранието е разрешено, участниците, които влизат в събранието по телефона, ще заобикалят автоматично фоайето на събранието.

Опция за достъп

Кой чака във фоайето

Кога да се избира тази опция

Само организаторът (заключено)

Всички

Не искате хората да гледат вашите изложения или слайдове на Microsoft PowerPoint преди събранието.

Хора, поканени от моята фирма

Хора, които нямат акаунт във вашата мрежа, и хора, които не са поканени

Обсъждате нещо конфиденциално.

Хора от моята фирма

Хора, които нямат акаунт във вашата мрежа

Всички участници имат акаунт в мрежата на вашата организация.

Всички, включително хора извън моята фирма (няма ограничения)

Никой

Каните външни участници.

Опциите за представящи определят на кои участници се дават автоматично привилегии на представящ, когато планирате събранието. Следващата таблица описва подробно всяка опция.

Опция за представящ

Кой е представящ

Кога да се избира тази опция

Само организаторът

Само лицето, което насрочва събранията

Презентации, при които участниците не трябва да взаимодействат със съдържанието на събранието. Можете да определяте допълнителни представящи по време на събранието.

Хора от моята фирма

Всеки, когото поканите и има акаунт във вашата мрежа

Вътрешни сесии за групова работа, където всички участници могат да споделят и модифицират съдържание в събранието

Всички, включително хора извън моята фирма (няма ограничения)

Всеки, когото поканите

Групови работни сесии с хора, които нямат акаунт във вашата мрежа

Избрани от мен хора

Вие и участниците, които изберете

Презентации с повече от един представящ

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×