Можете да нулирате опциите за пренасочване на повиквания по всяко време, като щракнете върху менюто "Пренасочване на повикванията" в долния ляв ъгъл на основния прозорец на Lync. Опциите за пренасочване на повиквания са достъпни само ако вашата организация е конфигурирана да ги поддържа. Ако не сте сигурни кои опции на Microsoft Lync 2010 са разрешени, обърнете се към екипа за поддръжка във вашата организация. За спешни повиквания правилата за пренасочване на повикванията се изключват за 120 минути, за да може отговорният персонал да отговори на повикването ви.

Важно:  Ако конфигурирате пренасочването на повиквания в Lync 2010, когато повикването установи връзка, номерът, към който сте задали да се пренасочват вашите повиквания, ще бъде показан на лицето, което ви е повикало. Това става само при повиквания от Lync към Lync.

Какво искате да направите?

Отваряне на опциите за пренасочване на повиквания

За да отворите опциите за пренасочване на повиквания, направете следното:

 • Отворете Lync 2010 и в основния прозорец на Lync направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху бутона Опции Бутонът ''Опции'' на Lync и след това щракнете върху Пренасочване на повикванията.

  • В долния ляв ъгъл щракнете върху менюто "Пренасочване на повикванията" и след това щракнете върху Настройки за пренасочване на повиквания.

Най-горе на страницата

Настройване на повикванията да звънят само на вашите служебни телефони

За да звънят повикванията само на вашия служебен телефон, направете следното:

 • Отворете "Опции за пренасочване на повикванията" и изберете Изключване на пренасочване на повикванията сега.

Най-горе на страницата

Задаване на пренасочване на повиквания

За да зададете пренасочване на повикванията, направете следното:

 • Покажете опциите за пренасочване на повиквания, щракнете върху Пренасочване на повикванията към (по подразбиране) и след това направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху Гласова поща.

  • Щракнете върху Нов номер или контакт и след това потърсете или щракнете върху контакт. За да видите настройването на телефонни номера, вж. Задаване на опции и номера за телефони.

  • Щракнете върху Моите представители и след това в диалоговия прозорец Представители добавете контактите, които искате да отговарят на вашите повиквания. Можете също да зададете да им се звъни само след определено време. Lync създава група Представители във вашия списък с контакти, съдържаща вашите представители.

За да промените работното време в клиент за съобщения и сътрудничество на Microsoft Outlook, вж. Работно време в Outlook.

Най-горе на страницата

Настройване на повикванията да звънят едновременно на повече от един телефон

За да настроите повикванията да звънят едновременно на повече от един телефон, направете следното:

 • Покажете опциите "Пренасочване на повикванията" и след това щракнете върху Едновременно позвъняване.

  • Покажете опциите "Телефони" и след това въведе желаните телефонния номер в полето Други. Този номер трябва да се показва в падащия списък Едновременно позвъняване.

  • Щракнете върху стрелката надолу, щракнете върху Моята група за повикване на екип и след това в диалоговия прозорец Група за повикване на екип добавете контактите, които искате да получават вашите повиквания едновременно с вас. Можете също да зададете да им се звъни само след определен период. Lync създава група Повикване към екипа във вашия списък с контакти, съдържаща тези контакти за повикване на екип.

  • Щракнете върху стрелката надолу, щракнете върху Моите представители и след това в диалоговия прозорец Представители добавете лицето, което искате да получава вашите повиквания. Можете по всяко време да изберете лицето от вашия списък с контакти, на което искате да делегирате права да отговаря на вашия телефон, както и да премахнете от списъка това лице и да добавите някое друго. Вж. Редактиране на представители по-нататък в тази тема.

Най-горе на страницата

Задаване след колко време да се пренасочват повикванията

За да зададете след колко време да се пренасочват повикванията, направете следното:

 1. Покажете опции за пренасочване на повикванията и след това щракнете върху Неотговорените повиквания ще отиват към в областта, наречена "Текущите ви настройки за пренасочване на повикванията".

 2. В диалоговия прозорец Неотговорени повиквания изберете местоположението, където трябва да отиде повикването, например Гласова поща, и отлагането (в секунди) преди пренасочването на повикването.

Най-горе на страницата

Редактиране на членовете на екип за повикване

Екипът за повикване е набор от хора, които могат да отговарят на вашите служебни повиквания, стига вашият екип за поддръжка да разрешава на тези потребители единни комуникации (UC). След като сте установили екипа за повикване (вж. Настройване на повикванията да звънят едновременно на повече от един телефон по-горе в тази тема), можете да добавяте и премахвате членове, както и да избирате кои от тях могат да приемат повиквания от ваше име.

 • Покажете опциите "Пренасочване на повикванията", щракнете върху Редактиране на членовете на моята група за повикване на екип и след това направете някои от следните неща:

  • За да добавите друг член, щракнете върху Добави, щракнете двукратно върху записа за контакта и след това щракнете върху OK.

  • За да изтриете член, изберете контакта и след това щракнете върху Премахни.

  • За да зададете отлагането преди позвъняване на телефоните на групата, щракнете върху стойност в падащия списък.

Най-горе на страницата

Редактиране на представители

След като сте установили представителите (вж. Настройване на повикванията да звънят едновременно на повече от един телефон по-горе в тази тема), можете да добавяте и премахвате лица и да избирате кои представители могат да получават повиквания от ваше име. Lync създава група Представители във вашия списък с контакти.

За да редактирате или премахнете представители, Пренасочване на повикванията трябва да бъде включено. За да сте уверени, че телефон на Lync или на представител звъни на представителя при двата сценария за пренасочване на повикванията (изберете Едновременно позвъняване или Пренасочване на повикванията към), в квадратчето Приемане на повиквания в диалоговия прозорец Представители трябва да има отметка.

 • Покажете опциите за пренасочване на повикванията и след това щракнете върху Редактиране на моите делегирани членове.

  • За да добавите друг член, щракнете върху Добави, щракнете двукратно върху записа за контакта и след това щракнете върху OK.

  • За да изтриете един от няколко представители, изберете контакта от списъка с контактите, щракнете върху Премахни и след това щракнете върху OK.

  • За да изтриете единствен представител, избере контакта, щракнете върху Премахни и след това щракнете върху OK.

  • За да зададете отлагането преди позвъняване на телефоните на групата, щракнете върху стойност в падащия списък.

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×