Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Да речем, че искате да закръглите число до най-близкото цяло число, тъй като цифрите след десетичния знак не са важни за вас. Или искате да закръглите число до кратно на 10, за да опростите приближение на суми. Има няколко начина за закръгляване на число.

Променяне на броя на показаните десетични позиции, без да се променя числото

В работен лист

 1. Изберете клетките, които искате да форматирате.

 2. За да покажете повече или по-малко цифри след десетичната точка, в раздела Начало, в групата Число щракнете върху Увеличи порядъка Изображение на бутонили Намали порядъка Изображение на бутон.

Във вграден числов формат

 1. В раздела Начало, в групата Число щракнете върху стрелката до списъка с числови формати и след това щракнете върху Още числови формати.

  списъкът "числови формати" в групата "число" на раздела "начало"

 2. В списъка Категория, в зависимост от типа на данните на числата, щракнете върху Валута, Счетоводство, Процент или Научен.

 3. В полето Цифри след десетичния знак въведете броя на цифрите след десетичния знак, които искате да покажете.

Закръгляване на число нагоре

Използвайте функцията ROUNDUP. В някои случаи може да поискате да използвате функциите EVEN и ODD, за да закръглите до най-близкото четно или нечетно число.

Закръгляване на число надолу

Използвайте функцията ROUNDDOWN.

Закръгляване на число до най-близкото число

Използвайте функцията ROUND.

Закръгляване на число до близка дроб

Използвайте функцията ROUND.

Закръгляване на число до значеща цифра

Значещите цифри са цифрите, които допринасят за точността на дадено число.

Примерите в този раздел използват функциите ROUND, ROUNDUP и ROUNDDOWN. Те обхващат методите на закръгляване за положителни, отрицателни, цели и дробни числа, но показаните примери представят съвсем малка част от възможните сценарии.

Следващият списък съдържа някои общи правила, които да помните, когато закръглявате числа до значещи цифри. Можете да експериментирате с функциите за закръгляване и да замествате ваши собствени числа и параметри, за да се върне желаният от вас брой значещи цифри.

 • При закръгляване на отрицателно число това число първо се преобразува до абсолютната си стойност (стойността му без отрицателния знак). След това настъпва операцията за закръгляване, а после отрицателният знак се добавя отново. Макар че може да изглежда нелогично, това е начинът, по който се извършва закръгляването. Например използването на функцията ROUNDDOWN за закръгляване на -889 до две значещи цифри връща резултат -880. -889 първо се преобразува в абсолютната си стойност, 889. След това се закръглява надолу до две значещи цифри (880). И накрая се добавя отново отрицателният знак, за да се получи резултат -880.

 • Използването на функцията ROUNDDOWN за положителни числа винаги закръглява числото надолу, а ROUNDUP винаги закръглява числото нагоре.

 • Функцията ROUND закръглява число с дробна част по следния начин: Ако дробната част е 0,5 или по-голяма, числото се закръглява нагоре. Ако дробната част е по-малка от 0,5, числото се закръглява надолу.

 • Функцията ROUND закръглява цяло число нагоре или надолу, като следва правило, подобно на това за дробните числа; 0,5 се замества с кратни на 5.

 • Като общо правило, когато закръглявате число без дробна част (цяло число), вие изваждате дължината от броя на значещите цифри, до които искате да закръглите. Например, за да закръглите 2345678 надолу до 3 значещи цифри, използвате функцията ROUNDDOWN с параметъра -4, ето така: = ROUNDDOWN(2345678,-4). Това закръглява числото надолу до 2340000, с частта "234" като значещи цифри.

Закръгляване на число до определено кратно

В някои случаи може да поискате да закръглявате до кратно на число, което задавате. Да предположим например, че фирмата ви товари продукт в щайги с по 18 места. Можете да използвате функцията MROUND, за да намерите колко щайги ви трябват, за да натоварите 204 бройки. В този случай отговорът е 12, понеже 204 делено на 18 е 11,333, а вие трябва да закръглите нагоре. Дванайсетата щайга ще съдържа само 6 бройки.

В някои случаи може да ви се наложи да закръглявате отрицателно число до отрицателно кратно или число, което съдържа цифри след десетичния знак до кратно, което съдържа цифри след десетичния знак. Можете да използвате функцията MROUND и в тези случаи.

ROUND

MROUND

ROUNDUP

ROUNDDOWN

EVEN

ODD

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×