Записване на работна книга в друг файлов формат

През повечето време вероятно ще искате да записвате работните си книги в текущия файлов формат (.xlsx). Но понякога може да ви се наложи да запишете работна книга в друг файлов формат, например файловия формат на по-стара версия на Excel, текстов файл или PDF или XPS файл. Просто помнете, че всеки път, когато записвате работна книга в друг файлов формат, част от форматирането, данните и функциите й може да не се запишат.

За списък на файловите формати (наречени също файлови типове), които можете (и не можете) да отваряте или записвате в Excel 2013 вижте Поддържани в Excel файлови формати в края на тази статия.

 1. Отворете работната книга, която искате да запишете.

 2. Щракнете върху Файл > Запиши като.

  Опцията "Запиши като" в раздела "Файл"

 3. Под Места изберете мястото, където искате да запишете работната книга. Изберете например OneDrive, за да я запишете във вашето местоположение в уеб, или Компютър, за да я запишете в локална папка, като например Документи.

  Избиране на опцията "Местоположение"

 4. В диалоговия прозорец Запиши като преминете на желаното местоположение.

  Диалогов прозорец "Запиши като"

 5. В списъка Запиши като тип щракнете върху желания файлов формат. Щракайте върху стрелките, за да превъртите до файловите формати, които не са видими в списъка.

  Забележка: Файловите формати, които виждате, се различават в зависимост от типа на активния лист в работната книга (работен лист, лист с диаграма или друг тип).

 6. В полето Име на файла приемете предложеното име или въведете ново име за работната книга.

Ако сте отворили работна книга на Excel 97-2003, но не ви е нужно да я записвате в този файлов формат; просто я преобразувайте в текущия файлов формат (.xlsx).

 1. Щракнете върху Файл > Информация.

 2. Щракнете върху Преобразуване.

Бутон "Преобразуване"

В Excel 2013 можете да отворите и запишете файлове в следните файлови формати:

Файлови формати на Excel

Формат

Разширение

Описание

Работна книга на Excel

.xlsx

Подразбиращият се базиран на XML файлов формат за Excel 2007-2013. Не може да съхранява код на макроси на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) или листове с макроси на Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Стриктна електронна таблица на Open XML

.xlsx

Стриктна версия по ISO на файловия формат на работна книга на Excel (.xlsx).

Работна книга на Excel (код)

.xlsm

XML базираният файлов формат за Excel 2007-2013 с разрешени макроси. Съхранява VBA код на макроси или листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

Двоична работна книга на Excel

.xlsb

Двоичният файлов формат (BIFF12) за Excel 2007-2013.

Шаблон

.xltx

Файловият формат за шаблони на Excel по подразбиране за Excel 2007-2013. Не може да съхранява VBA код на макроси или листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

Шаблон (код)

.xltm

Файловият формат за шаблони на Excel с разрешени макроси за Excel 2007-2013. Съхранява VBA код на макроси или листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

Работна книга на Excel 97 – Excel 2003

.xls

Двоичният файлов формат на Excel 97 – Excel 2003 (BIFF8).

Шаблон на Excel 97– Excel 2003

.xlt

Двоичният файлов формат на Excel 97 – Excel 2003 (BIFF8) за шаблони на Excel.

Работна книга на Microsoft Excel 5,0/95

.xls

Двоичният файлов формат на Excel 5.0/95 (BIFF5).

XML електронна таблица 2003

.xml

Файлов формат на XML електронна таблица 2003 (XMLSS).

XML данни

.xml

Формат на XML данни.

Добавка на Excel

.xlam

Форматът за XML базираната добавка с разрешени макроси за Excel 2007-2013. Добавката е допълнителна програма, която е предназначена да изпълнява добавъчен код. Поддържа използването на VBA проекти и листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

Добавка за Excel 97-2003

.xla

Добавката за Excel 97-2003 е добавъчна програма, която е предназначена за изпълняване на допълнителен код. Поддържа използването на VBA проекти.

Работна книга на Excel 4.0

.xlw

Файловият формат на Excel 4.0, който записва само работни листове, листове с диаграми и листове с макроси. В Excel 2013 можете да отворите работна книга в този файлов формат, но не можете да запишете файл на Excel в този файлов формат.

Формати за текстови файлове

Формат

Разширение

Описание

Форматиран текст (разделен с интервали)

.prn

Разделен с интервали формат на Lotus. Записва само активния лист

Текст (разделен с табулатори)

.txt

Записва работна книга като текстов файл с разделители табулатори, за използване в друга Microsoft Windows операционна система, и гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

Текст (Macintosh)

.txt

Записва работна книга като текстов файл с разделители табулатори за използване в операционната система Macintosh, като гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

Текст (MS-DOS)

.txt

Записва работна книга като текстов файл с разделители табулатори за използване в операционната система MS-DOS, като гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

Unicode текст

.txt

Записва работна книга като Unicode текст – стандарт за кодиране на символи, който е разработен от консорциума Unicode.

CSV (с разделители запетаи)

.csv

Записва работна книга като текстов файл с разделители запетаи, за използване в друга Windows операционна система, и гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

CSV (Macintosh)

.csv

Записва работна книга като текстов файл с разделители запетаи за използване в операционната система на Macintosh, като гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

CSV (MS-DOS)

.csv

Записва работна книга като текстов файл с разделители запетаи, за използване в операционната система MS-DOS, и гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

DIF

.dif

Формат за обмен на данни. Записва само активния лист.

SYLK

.slk

Формат за символна връзка. Записва само активния лист.

Забележка: Ако запишете работна книга в какъв да е текстов формат, цялото форматиране се загубва.

Други файлови формати

Формат

Разширение

Описание

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III и IV. Можете да отваряте тези файлови формати в Excel, но не можете да записвате файл на Excel в dBase формат.

Електронна таблица във формат OpenDocument

.ods

Електронна таблица в OpenDocument формат. Можете да записвате файлове на Excel 2010 така, че да могат да бъдат отваряни в приложения за електронни таблици, които използват формата OpenDocument за електронни таблици, като например Google Docs и OpenOffice.org Calc. Освен това можете да отваряте електронни таблици в .ods формат в Excel 2010. Възможно е загубване на форматирането при записване и отваряне на .ods файлове.

PDF

.pdf

Преносим формат на документ (PDF). Този файлов формат запазва форматирането на документа и разрешава споделянето на файла. Когато PDF файл се преглежда онлайн или се отпечатва, той запазва предвидения от вас формат. Данните във файла не могат лесно да се променят. PDF форматът е полезен и за документи, които ще се възпроизвеждат с помощта на методи за печат в търговски вид.

XPS документ

.xps

XPS формат. Този файлов формат запазва форматирането на документа и разрешава споделянето на файла. Когато XPS файлът се разглежда онлайн или се отпечатва, той запазва точно формата, който очаквате, и данните във файла не могат да се променят лесно.

Файлови формати, които използват клипборда

Ако сте копирали в клипборда данни в един от следващите файлови формати, можете да ги поставите в Excel, като използвате командата Поставяне или Специално поставяне (Начало > Клипборд > Поставяне).

Формат

Разширение

Идентификатори на типа на клипборда

Картина

.wmf или .emf

Картини във формат Windows метафайл (WMF) или във формат Windows разширен метафайл (EMF).

Забележка: Ако копирате картина с формат на Windows метафайл от друга програма, Excel поставя картината като разширен метафайл.

Растерна графика

.bmp

Картини, съхранени във формат на растерно изображение (BMP).

Файлови формати на Microsoft Excel

.xls

Двоични файлови формати за Excel версии 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) и Excel 2013 (BIFF12).

SYLK

.slk

Формат за символна връзка.

DIF

.dif

Формат за обмен на данни.

Текст (разделен с табулатори)

.txt

Текстов формат с разделители табулатори.

CSV (разделен със запетаи)

.csv

Формат за стойности с разделители запетаи

Форматиран текст (разделен с интервали)

.rtf

Обогатен текстов формат (RTF). Само от Excel.

Вграден обект

.gif, .jpg, .doc, .xls или .bmp

Обекти на Microsoft Excel, обекти от правилно регистрирани програми, поддържащи OLE 2.0 (OwnerLink) и картинен, или други формати за презентация.

Свързан обект

.gif, .jpg, .doc, .xls или .bmp

OwnerLink, ObjectLink, връзка, картинен или друг формат.

Рисуван обект на Office

.emf

Формат на Office за графичен обект или картина (формат на Windows разширен метафайл, EMF).

Текст

.txt

Показване на текст, OEM текст.

Уеб страница от един файл

.mht, .mhtml

Уеб страница от един файл (MHT или MHTML). Този файлов формат обединява вградени графики, аплети, свързани документи и други поддържани елементи, адресирани в документа.

Уеб страница

.htm, .html

Език HTML (HTML формат).

Забележка: Когато копирате текст от друга програма, Excel поставя текста в HTML формат, независимо от формата на първоначалния текст.

Файлови формати, които не се поддържат в Excel 2013

Следните файлови формати вече не се поддържат, така че не можете да отваряте или записвате файлове в тези файлови формати.

За да работите с данните на работната книга в програма, която не се поддържа повече, пробвайте следното:

 • Потърсете в интернет фирма, която прави конвертори на файлови формати за файловите формати, които не се поддържат в Excel.

 • Запишете работната книга в друг файлов формат, който може да се отваря в другата програма. Запишете например електронна таблица във формат XML или във формат на текстов файл, който другата програма може също да поддържа.

Формат

Разширение

Идентификатори на типа на клипборда

Диаграма на Excel

.xlc

Файлови формати на Excel 2.0, 3.0 и 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

Файлови формати на Lotus 1-2-3 (всички версии)

Microsoft Works

.wks

Файлов формат на Microsoft Works (всички версии)

DBF 2

.dbf

Файлов формат на DBASE II

WQ1

.wq1

Файлов формат на Quattro Pro за MS-DOS

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 и 7.0 за Windows

Можете да запишете работна книга Excel 2007 или по-нова версия във файловия формат на по-стара версия на Excel, в текстов файлов формат и в други файлови формати, като например PDF или XPS. По подразбиране файловете се записват във .xlsx файлов формат, но можете да промените файловия формат по подразбиране за записване. Ако често използвате командата Запиши като, може да искате да я добавите към лентата с инструменти за бърз достъп.

Важно: Ако запишете работна книга във файлов формат, различен от текущия Excel файлов формат, форматите и функциите, които са уникални за Excel 2007 и по-нова версия, няма да бъдат запазени. За повече информация вижте Използване на Excel с по-стари версии на Excel.

 1. В Excel отворете работната книга, която искате да запишете за използване в друга програма.

 2. В раздела Файл щракнете върху Запиши като.

 3. За да запишете работната книга на друго място, задайте устройството и местоположението в полетата път и папки на файла.

 4. В полето Име на файла приемете предложеното име или въведете ново име за работната книга.

 5. В списъка Запиши като тип щракнете върху формата, който знаете, че можете да отворите в другата програма.

Ако е необходимо, щракнете върху стрелките, за да превъртите до файлови формати, които не са видими в списъка.

Забележка: Наличните файлови формати се различават в зависимост от типа на активния лист (работен лист, лист с диаграма или друг тип лист).

Съвет: За повече информация как да запишете работна книга във файлови формати на PDF (.pdf) или XPS (.xps), вижте Запиши като PDF или XPS.

Можете да запишете всеки файлов формат, който можете да отворите в Excel 2007 и по-нова версия в текущия файлов формат Excel работна книга (.xlsx). По този начин можете да използвате нови функции, които не се поддържат от други файлови формати.

Забележка: Когато записвате работна книга, която е създадена в по-стара версия на Excel като работна книга Excel 2007 и по-нова, някои формати и функции може да не бъдат запазени. За информация относно неподдържаните функции Excel 97-2003 вижте Използване на Excel с по-стари версии на Excel.

 1. Отворете файла, който искате да запишете в текущия файлов формат.

 2. В раздела Файл щракнете върху Запиши като.

 3. За да запишете файла на друго място, задайте устройството и местоположението в полетата път и папки на файла.

 4. В полето Име на файла приемете предложеното име или въведете ново име за работната книга.

 5. В списъка на Запиши като тип направете някое от следващите:

  • Ако записвате работна книга, която е създадена в по-стара версия на Excel, а работната книга съдържа макроси, които искате да запазите, щракнете върху Excel Macro-Enabled Работна книга (*.xlsm).

  • Ако искате да запишете работната книга като шаблон, щракнете върху Excel шаблон (*.xltx).

  • Ако записвате работна книга, която е създадена в по-стара версия на Excel, работната книга съдържа макроси, които искате да запазите, и искате да запишете работната книга като шаблон, щракнете върху Excel Macro-Enabled Template.xltm.

  • Ако искате да запишете работната книга в текущия файлов формат Excel работна книга, щракнете върху Excel работна книга (*.xlsx).

  • Ако искате да запишете файла в новия двоичен файлов формат, щракнете върху Excel двоична работна книга (*.xslb).

 6. Щракнете върху Запиши.

Можете да промените типа на файла, който се използва по подразбиране, когато записвате работна книга.

 1. В раздела Файл щракнете върху Опции.

 2. В категорията Запиши,под Записванена работни книги , в полето Запиши файловете в този формат щракнете върху файловия формат, който искате да използвате по подразбиране.

Командата Запиши като не е налична като бутон на лентата. Можете обаче да добавите командата към лентата с инструменти за бърз достъп.

 1. Щракнете върху стрелката за падащо меню в лентата с инструменти за бърз достъп и след това щракнете върху Още команди.

  Quick Access Toolbar arrow

 2. В полето Избор на команди от се уверете, че е избрано Популярни команди.

 3. В спис поле превъртете до бутона Запиши като и след това го изберете.

 4. Щракнете върху Добави.

Можете да запишете Microsoft Office Excel 2007 работна книга в друг файлов формат. Можете да запишете работна книга във файлов формат с по-стара версия, в текстов файлов формат и в други файлови формати, като например PDF или XPS. Можете също да запишете всеки файлов формат, който можете да отворите в Office Excel 2007 като Excel 2007 работна книга. По подразбиране Excel 2007 файлове във файловия формат на .xlsx, но можете да промените файловия формат по подразбиране за записване.

Ако често използвате командата Запиши като, може да искате да я добавите към лентата с инструменти за бърз достъп.

Можете да запишете всеки файлов формат, който можете да отворите в Excel 2007 в текущия файлов формат Excel работна книга (.xlsx). По този начин можете да използвате новите функции на Excel 2007, като например по-голямата мрежа, които не се поддържат от други файлови формати.

Забележка: Когато записвате работна книга, която е създадена в по-стара версия на Excel като работна Excel 2007, някои формати и функции може да не се запазят.

 1. Отворете работната книга, която искате да запишете като Excel 2007 работна книга.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Запиши като.

 3. В полето Име на файла приемете предложеното име или въведете ново име за работната книга.

 4. В списъка на Запиши като тип направете някое от следващите:

  • Ако записвате работна книга, която е създадена в по-стара версия на Excel, а работната книга съдържа макроси, които искате да запазите, щракнете върху .xlsm.

  • Ако искате да запишете работната книга като шаблон, щракнете върху .xltx.

  • Ако записвате работна книга, която е създадена в по-стара версия на Excel, работната книга съдържа макроси, които искате да запазите, и искате да запишете работната книга като шаблон, щракнете върху .xltm.

  • Ако искате да запишете работната книга в текущия файлов формат Excel работна книга, щракнете върху .xlsx.

  • Ако искате да запишете файла в новия двоичен файлов формат, щракнете върху .xslb.

  • За повече информация относно файловите формати вижте Файлови формати, които се поддържат в Excel.

 5. Щракнете върху Запиши.

Можете да промените типа на файла, който се използва по подразбиране, когато записвате работна книга.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office, а после върху Опции на Excel.

 2. В категорията Запиши,под Записванена работни книги , в полето Запиши файловете в този формат щракнете върху файловия формат, който искате да използвате по подразбиране.

Командата Запиши като не е налична като бутон на Потребителски интерфейс с функционални елементи за Microsoft Office лентата. Можете обаче да добавите командата към лентата с инструменти за бърз достъп.

Лента с инструменти за бърз достъп

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office.

 2. Щракнете с десния бутон върху Запиши катои след това щракнете върху Добави към лентата с инструменти за бърз достъп.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×