Използване на екранен четец за извличане или вкарване на файлове в библиотека с документи в SharePoint Online

Използване на екранен четец за извличане или вкарване на файлове в библиотека с документи в SharePoint Online

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте SharePoint в Microsoft 365 с клавиатурата си и екранен четец за извличане и вкарване на файлове в библиотека с документи. Тествахме го с разказвача и JAWS, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност. Когато извлечете файл, може да го редактирате онлайн или офлайн и да го запишете толкова пъти, колкото ви е нужно, но други хора не могат да го редактират. Когато вкарате файла обратно, направените от вас промени стават видими за екипа и файлът е достъпен за други хора да го извличат и да го редактират, доколкото техните разрешения позволяват това.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате SharePoint в Microsoft 365, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като SharePoint в Microsoft 365 се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Трябва например да използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в команден режим и излизане от него. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за SharePoint в Microsoft 365.

В тази тема

Извличане на файл от библиотеката с документи

 1. Влезте в акаунта за Microsoft 365 на вашата организация, пуснете приложението SharePoint и отворете библиотеката с документи.

  Съвет: Библиотеките с документи в SharePoint Online имат два различни изгледа: класическа среда и среда на SharePoint в Microsoft 365. За повечето хора средата на SharePoint в Microsoft 365 е настройката по подразбиране. Въпреки това, ако чуете "Бутон "Прегледайте", когато навигирате в библиотеката с документи, значи използвате класическа среда. За да видите библиотеките с документи в SharePoint в Microsoft 365, когато чуете "Бутон "Прегледайте", натиснете Enter. След като изгледът на вашата библиотека за документи се промени на среда на SharePoint в Microsoft 365 и фокусът се премести от бутона Прегледайте към връзката Създай, чувате името на библиотеката с документи, последван от "Създай".

 2. За да преминете към списъка с папки и файлове, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "таблица, списък с папки, файлове или елементи".

 3. За да се придвижите в списъка и да изберете файла, който искате да извлечете и редактирате, използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу. Ако файлът, който ви трябва, е в подпапка, изберете папката и след това натиснете клавиша ENTER. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете "таблица, списък с папки, файлове или елементи", след което, за да изберете файла, използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу.

 4. За да се придвижите до лентата с менюта, натискайте SHIFT + TAB, докато не чуете: "командна лента".

 5. Натискайте клавиша със стрелка надясно или наляво, докато не чуете "други неща, които можете да правите с избрания елемент", и след това натиснете клавиша ENTER.

 6. За да извлечете файла, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "извличане", и след това натиснете клавиша ENTER. Избраният файл е извлечен при вас и файлът е маркиран по съответния начин.

Забележка: Ако други хора от екипа се опитат да редактират или да извлекат файла, те получават известие, че този файл е извлечен при вас. Те все още могат да преглеждат файла, но промените, които правите, не са видими за тях, докато не вкарате файла обратно.

Отваряне на извлечения файл за редактиране

Когато извличате файл, той се маркира като извлечен и е заключен за редактиране от други хора. Сега можете да отворите файла или да го изтеглите и след това да го редактирате.

 1. След като извлечете файл, фокусът е върху лентата с менюта. За да преминете към извлечения файл, натискайте клавиша TAB, докато не чуете името на файла.

 2. Ако фокусът не е върху правилния файл, натискайте клавиша TAB, докато не чуете името на файла, след което натиснете клавишите със стрелка нагоре и надолу, докато не чуете правилния файл. За да отворите файла, натиснете клавиша Enter. Файлът се отваря в отделен раздел на браузъра и сега можете да правите промени. Ако това е документ за Microsoft 365, файлът се отваря в подходящото приложение (например Word за уеб или Excel за уеб ).

  Съвет: Ако предпочитате да отворите файла в настолното приложение, натискайте SHIFT + TAB, докато не чуете: "командна лента". Натискайте клавиша със стрелка надясно или наляво, докато не чуете "отвори", след което натиснете клавиша ENTER. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете приложението, с което искате да отворите файла, след което натиснете клавиша ENTER.

Вкарване на файл обратно в библиотека с документи

 1. В SharePoint в Microsoft 365, отидете до библиотеката с документи.

 2. За да преминете към списъка с папки и файлове, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "таблица, списък с папки, файлове или елементи".

 3. За да се придвижите в списъка и да изберете файла, който искате да вкарате, използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу. Ако файлът е в подпапка, изберете папката и след това натиснете клавиша ENTER. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете "таблица, списък с папки, файлове или елементи", след което, за да изберете файла, използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу.

 4. За да се придвижите до лентата с менюта, натискайте SHIFT + TAB, докато не чуете: "командна лента".

 5. Натискайте клавиша със стрелка надясно или наляво, докато не чуете "други неща, които можете да правите с избрания елемент", и след това натиснете клавиша ENTER.

 6. За да вкарате файла, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "вкарване", след което натиснете клавиша ENTER.

  Появява се диалоговият прозорец Вкарване .

 7. В диалоговия прозорец Вкарване въведете коментар, обобщаващ направените от вас промени. Коментарите при вкарване са особено полезни, когато върху файла работят няколко души. Тези коментари стават част от хронологията на версиите на документа, което може да бъде важно, ако някога се наложи да възстановите документа в по-стара версия.

 8. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете "вкарване", след което натиснете клавиша ENTER. Версията на файла, който сте редактирали, се вкарва в библиотеката с документи и замества предишната версия в нея. Сега другите хора могат да видят промените, които сте направили, и ако имат разрешение за това, могат да извлекат файла и да го редактират сами.

Отхвърляне на направените от вас промени в извлечения документ

Ако решите да не правите или да запазите каквито и да е промени във файла, можете да отхвърлите извличането, което не засяга хронологията на версиите.

 1. В SharePoint в Microsoft 365, отидете до библиотеката с документи.

 2. За да преминете към списъка с папки и файлове, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "таблица, списък с папки, файлове или елементи".

 3. За да се придвижите в списъка и да изберете файла, от който искате да отхвърлите извличането, използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу. Ако файлът е в подпапка, изберете папката и след това натиснете клавиша ENTER. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете "таблица, списък с папки, файлове или елементи", след което, за да изберете файла, използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу.

 4. За да се придвижите до лентата с менюта, натискайте SHIFT + TAB, докато не чуете: "командна лента".

 5. Натискайте клавиша със стрелка надясно или наляво, докато не чуете "други неща, които можете да правите с избрания елемент", и след това натиснете клавиша ENTER.

 6. За да отхвърлите извличането, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "отхвърляне на извличането", и след това натиснете клавиша ENTER.

  Появява се диалогов прозорец за потвърждение.

 7. Ако сте сигурни, че искате да отхвърлите промените, които сте направили във файла, натискайте клавиша TAB, докато не чуете "да", и след това натиснете клавиша ENTER. Направените от вас промени в документа се отхвърлят, а файлът остава същият, какъвто е бил, когато сте го извлекли. Други хора сега могат да проверят файла и сами да го редактират, ако имат разрешение да го направят.

Вж. също

Използване на екранен четец за качване на файлове в библиотека с документи в SharePoint Online

Използване на екранен четец за създаване на нов документ в библиотека с документи в SharePoint Online

Клавишни комбинации в SharePoint Online

Основни задачи с използване на екранен четец с SharePoint Online

Използване на екранен четец за преглед и навигиране в SharePoint online

Използвайте SharePoint в Microsoft 365 с клавиатурата си и екранен четец за извличане и вкарване на файлове в библиотека с документи. Тествахме го с разказвача и JAWS, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност. Ще научите също как да отворите извлечения файл за редактиране или да отхвърлите направените от вас промени в извлечен файл.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате SharePoint в Microsoft 365, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като SharePoint в Microsoft 365 се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Трябва например да използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в команден режим и излизане от него. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за SharePoint в Microsoft 365.

В тази тема

Извличане на файл от библиотеката с документи

Когато извлечете файл, той е маркиран като извлечен и е заключен от редактиране на други хора.

Ако други се опитат да редактират или преразгледат файла, те ще бъдат уведомени, че файлът е извлечен при вас. Те все още могат да виждат файла, но направените от вас промени не могат да бъдат видими за тях, докато не вкарате файла.

 1. Отворете SharePoint в Microsoft 365 библиотеката с документи, от която искате да извлечете файл.

 2. За да преминете към списъка с папки и файлове, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "превключване на селекцията за всички елементи".

 3. Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете името на файла, който искате да извлечете.

 4. След като сте в правилния документ, натиснете SHIFT + F10, за да отворите контекстното меню.

 5. Натискайте клавиша със стрелка нагоре, докато не чуете "още, елемент от меню", и натиснете клавиша със стрелка надясно, за да разгънете менюто.

 6. За да извлечете файла, натискайте клавиша със стрелка нагоре, докато не чуете "извличане", след което натиснете клавиша ENTER.

Отваряне на извлечения файл за редактиране

След като сте извлекли файл, можете да го редактирате онлайн или офлайн и да го запишете толкова пъти, колкото е необходимо, но други не могат да го редактират.

 1. Отворете SharePoint в Microsoft 365 библиотеката с документи, където се намира Извлеченият файл.

 2. За да преминете към списъка с папки и файлове, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "превключване на селекцията за всички елементи".

 3. Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете името на извлечения файл.

 4. След като сте върху правилния файл, направете едно от следните неща:

  • За да отворите файла в отделен раздел на браузъра, натиснете клавиша ENTER. Ако това е документ за Microsoft 365, файлът се отваря в подходящото приложение, като например Word за уеб или Excel за уеб.

  • За да отворите файла в настолното приложение, натиснете SHIFT + F10. Чувате: "отваряне, елемент от меню". Натиснете клавиша със стрелка надясно, за да разгънете менюто. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Отваряне в приложението", след което натиснете клавиша ENTER.

Вкарване на файл обратно в библиотека с документи

Когато вкарате файла обратно, направените от вас промени стават видими за екипа и файлът е достъпен за други хора да го извличат и да го редактират, доколкото техните разрешения позволяват това. Версията на файла, която сте редактирали и отметнали, заменя версията в библиотеката с документи.

Съвети: 

 • Ако отворите и редактирате файла в Office за уеб файл, като например Word за уеб файл, промените ви ще бъдат записани автоматично. Ако сте отворили файла в настолното приложение, се уверете, че сте записали работата си преди вкарването на файла.

 • Можете също да добавите коментари за вкарване, които могат да бъдат полезни, когато няколко души работят по даден файл. Тези коментари стават част от хронологията на версиите на документа, което може да бъде важно, ако някога се наложи да възстановите документа в по-стара версия.

 1. Отворете SharePoint в Microsoft 365 библиотеката с документи, където се намира Извлеченият файл.

 2. За да преминете към списъка с папки и файлове, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "превключване на селекцията за всички елементи".

 3. Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете името на извлечения файл.

 4. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10.

 5. Натискайте клавиша със стрелка нагоре, докато не чуете "още, елемент от меню", и натиснете клавиша със стрелка надясно, за да разгънете менюто.

 6. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "вкарване", след което натиснете клавиша ENTER. Отваря се диалоговият прозорец Вкарване . Фокусът е върху бутона Затвори.

 7. За да добавите незадължително Резюме на направените от вас промени или бележка, че вашите колеги могат да намерят полезни, натискайте клавиша TAB, докато не чуете "коментар, редактиране", и след това въведете своя текст.

 8. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете "вкарване", след което натиснете клавиша ENTER.

  Файлът е вкаран обратно. Сега другите хора могат да видят промените, които сте направили, и ако имат разрешение за това, могат да извлекат файла и да го редактират сами.

Отхвърляне на вашите извлечени промени

Ако решите да не правите или да запазите каквито и да е промени във файла, който сте извлекли, можете да отхвърлите извличането, което не засяга хронологията на версиите.

Забележка: След като сте проверили файла, вече не можете да отхвърляте промените.

 1. Отворете SharePoint в Microsoft 365 библиотеката с документи, в която се намира Извлеченият файл, чиито промени искате да отхвърлите.

 2. За да преминете към списъка с папки и файлове, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "превключване на селекцията за всички елементи".

 3. Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете името на извлечения файл.

 4. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10.

 5. Натискайте клавиша със стрелка нагоре, докато не чуете "още, елемент от меню", и натиснете клавиша със стрелка надясно, за да разгънете менюто.

 6. За да отхвърлите извличането и да премахнете промените, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "отхвърляне на извличането", след което натиснете клавиша ENTER. Показва се диалогов прозорец за потвърждение.

 7. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете "да", след което натиснете клавиша ENTER.

  Направените от вас промени в документа се отхвърлят, а файлът остава същият, какъвто е бил, когато сте го извлекли. Други хора сега могат да проверят файла и сами да го редактират, ако имат разрешение да го направят.

Вж. също

Използване на екранен четец за качване на файлове в библиотека с документи в SharePoint Online

Използване на екранен четец за създаване на нов документ в библиотека с документи в SharePoint Online

Клавишни комбинации в SharePoint Online

Основни задачи с използване на екранен четец с SharePoint Online

Използване на екранен четец за преглед и навигиране в SharePoint online

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×