Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.
Използване на екранен четец за работа с PDF файлове в приложението Microsoft 365

Тази статия е за хора с визуални или когнитивни увреждания, които използват програма за екранен четец, като например Windows „Разказвач“, JAWS или NVDA с Microsoft 365 продуктите. Тази статия е част от набора със съдържание за поддръжка на екранния четец Microsoft 365, където можете да намерите повече информация за достъпността в нашите приложения. За обща помощ посетете Поддръжка от Microsoft.

Използвайте Приложение Microsoft 365 с TalkBack – вградения екранен четец на Android, за да конвертирате документ или картина в PDF (преносим документен формат). Също така ще научите как да подпишете PDF файл.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец TalkBack на Android. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

В тази тема

Конвертиране на документ в PDF файл

Можете да конвертирате документ, съхранен на вашия телефон, в PDF файл, който лесно можете да споделяте с други хора.

 1. В Приложение Microsoft 365 плъзгайте един пръст около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете "Приложения, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто с приложения.

 2. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Документ в PDF", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Избор на файлове .

 3. Плъзгайте надясно, докато не намерите желания документ, след което докоснете двукратно екрана. Конвертирането започва. Ако документът не е в менюто Избор на файлове , плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Преглед, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Намерете желания файл и след това докоснете двукратно екрана, за да го изберете. Когато конвертирането завърши, PDF файлът се отваря и TalkBack започва да чете съдържанието на документа.

 4. За да излезете от PDF файла, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Назад", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Запиши".

 5. За да запишете PDF файла, докоснете двукратно екрана. Фокусът е в текстовото поле за име на файл. Ако искате да промените името на PDF файла, докоснете двукратно екрана и след това използвайте екранната клавиатура, за да промените името на файла. Когато сте готови, плъзгайте надясно, докато не чуете "Готово", след което докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте наляво, докато не намерите местоположението, където искате да запишете PDF файла, след което докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши", след което докоснете двукратно екрана. PDF файлът се записва и фокусът се връща върху раздела Начало .

Подписване на PDF файл

Имате имейл с PDF файл, който трябва да подпишете и да изпратите по имейла обратно? Вместо да отпечатвате документа, да го подписвате и след това да го сканирате отново преди изпращане, можете да вмъкнете електронен подпис в PDF файла, за да го подпишете бързо.

Можете да подпишете няколко страници или няколко места на страницата. Ако сте добавили подпис там, където не трябва, можете да изтриете подписите, които току-що сте вмъкнали. Записаният подпис остава непроменен. След като сте записали PDF файла, вече не можете да изтривате вмъкнатите подписи.

Можете също да изтриете записания подпис и да създадете нов.

Създаване и записване на вашия подпис

Създайте и запишете подписа си, за да подписвате бързо PDF файлове. За инструкции как да използвате записания подпис, отидете на Подписване на PDF файл със записан подпис.

 1. В Приложение Microsoft 365 плъзгайте един пръст около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете "Приложения, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто с приложения.

 2. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Подписване на PDF", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Избор на файлове .

 3. Плъзгайте надясно, докато не намерите желания документ, след което докоснете двукратно екрана. PDF файлът се отваря. Ако документът не е в менюто Избор на файлове , плъзгайте наляво, докато не чуете "Преглед, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Намерете желания файл и след това докоснете двукратно екрана, за да го изберете.

 4. В PDF файла плъзгайте надясно, докато не намерите местоположението, където искате да вмъкнете подписа си, след което докоснете екрана веднъж с два пръста.

 5. Отваря се прозорецът за създаване на вашия подпис. Чувате: "Пейзажна". Екранът се завърта в пейзажен режим. Задръжте телефона хоризонтално.

 6. За да създадете подпис, плъзгайте надясно, докато не чуете "Моля, подпишете тук", след което докоснете двукратно и задръжте екрана с един пръст. Без да повдигате пръста си от екрана, плъзнете го върху екрана, за да създадете подписа си.

 7. Когато сте готови, вдигнете пръста си от екрана. За да запишете подписа, плъзгайте наляво, докато не чуете "Запиши", след което докоснете двукратно екрана. Новият подпис се записва и вмъква в PDF файла. Чувате: "Изтриване".

 8. Екранът се завърта в портретен режим. Задръжте телефона вертикално.

 9. Ако трябва да изтриете подписа, който току-що вмъкнахте, докоснете двукратно екрана. Ако искате да запазите подписа, плъзнете надолу и след това наляво.

 10. За да вмъкнете новия подпис на друго място или на допълнителни места в PDF файла, плъзгайте надясно, докато не чуете "Влизане на допълнителни места", и след това докоснете двукратно екрана. Плъзгайте наляво или надясно в документа, докато не намерите местоположението, където искате да добавите друг подпис. Докоснете екрана веднъж с два пръста. Подписът се вмъква. След това повторете стъпка 9.

 11. Когато сте готови, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Готово, бутон". За да излезете от режима на подпис, докоснете двукратно екрана. PDF файлът се показва в режим на четене. За да се върнете към раздела Начало , плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Назад", след което докоснете двукратно екрана.

Подписване на PDF файл със записан подпис

Когато сте създали и записали подписа си, можете да вмъкнете следващите подписи за нула време.

 1. В Приложение Microsoft 365 плъзгайте един пръст около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете "Приложения, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто с приложения.

 2. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Подписване на PDF", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Избор на файлове .

 3. Плъзгайте надясно, докато не намерите желания документ, след което докоснете двукратно екрана. PDF файлът се отваря. Ако документът не е в менюто Избор на файлове , плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Преглед", след което докоснете двукратно екрана. Намерете желания файл и след това докоснете двукратно екрана, за да го изберете.

 4. В PDF файла плъзгайте надясно, докато не намерите местоположението, където искате да вмъкнете подписа си, след което докоснете екрана веднъж с два пръста. Чувате: "Вашият подпис, бутон". Докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете записания подпис. Чувате: "Изтриване".

 5. Ако трябва да изтриете подписа, който току-що вмъкнахте, докоснете двукратно екрана. Ако искате да запазите подписа, плъзнете надолу и след това наляво.

 6. За да вмъкнете подписа си някъде другаде или на допълнителни места в PDF файла, плъзгайте надясно, докато не чуете "Влизане в допълнителни места", докоснете двукратно екрана и след това повторете стъпки 4 и 5.

 7. Когато сте готови, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Готово, бутон". За да излезете от режима на подпис, докоснете двукратно екрана. PDF файлът се показва в режим на четене. За да се върнете към раздела Начало , плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Назад", след което докоснете двукратно екрана.

Изтриване на записан подпис

Можете да изтриете записан подпис и след това да създадете нов. Подписите, които вече са вмъкнати в PDF файл, няма да бъдат изтрити.

 1. Отворете PDF файла, който искате да подпишете, както е описано в Подписване на PDF файл със записан подпис.

 2. Докоснете екрана веднъж с два пръста някъде в PDF файла. Чувате: "Вашият подпис, бутон".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Получавате подкана да потвърдите изтриването. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Да", след което докоснете двукратно екрана.

 5. Отваря се прозорецът за създаване на вашия подпис. Сега можете да създадете нов подпис, както е указано в Създаване и записване на вашия подпис.

Сканиране на картина в PDF файл

Използвайте камерата на устройството си, за да направите снимка на документ и да конвертирате картината в PDF файл, който можете да споделите например по имейл. Можете да направите няколко снимки и да ги превърнете всички в един PDF файл. Можете също да използвате една или повече картини, които сте записали по-рано.

 1. В Приложение Microsoft 365 плъзгайте един пръст около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете "Приложения, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто с приложения.

 2. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Сканиране към PDF", след което докоснете двукратно екрана. Режимът на камерата се активира.

 3. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да заснемете снимка с камерата на устройството си, плъзгайте надясно, докато не чуете "Заснемане", след което докоснете двукратно екрана.

  • За да изберете записана картина, плъзгайте надясно, докато не чуете "Импортиране, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се приложението за записаните картини. Може да бъдете подканени да позволите на приложението достъп до картините ви. Придвижете се до картината и докоснете двукратно екрана, за да я изберете.

 4. Ако трябва да добавите други изображения, които да бъдат конвертирани в същия PDF файл, плъзгайте надясно, докато не чуете "Добавяне, бутон", докоснете двукратно екрана и след това повторете стъпка 3.

 5. Чувате: "Бутон Назад". Ако е необходимо, сега можете да изрежете картината, за да покажете само съдържанието, което искате. За да изрежете картината, трябва да изключите TalkBack, така че може да имате нужда някой да ви помогне с тази стъпка. За да регулирате границите на картината, издърпайте манипулаторите за изрязване. Когато сте готови, плъзгайте надясно, докато не чуете "Напред, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

 6. За да започнете да конвертирате изображенията в PDF файл, плъзгайте надясно, докато не чуете "Запиши", след което докоснете двукратно екрана. Приложение Microsoft 365 започва да обработва изображенията.

 7. Когато конвертирането завърши, се отваря PDF файлът. За да излезете от PDF файла, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Назад", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Запиши".

 8. За да запишете PDF файла, докоснете двукратно екрана. Фокусът е в текстовото поле за име на файл. Ако искате да промените името на PDF файла, докоснете двукратно екрана и след това използвайте екранната клавиатура, за да промените името на файла. Когато сте готови, плъзгайте надясно, докато не чуете "Готово", след което докоснете двукратно екрана.

 9. Плъзгайте наляво, докато не намерите местоположението, където искате да запишете PDF файла, след което докоснете двукратно екрана.

 10. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Запиши", след което докоснете двукратно екрана. PDF файлът се записва и фокусът се връща върху раздела Начало .

Конвертиране на селекция от записани картини в PDF файл

Можете да изберете картини, записани в приложение, като например "Снимки", "Мултимедия" или "Галерия", в зависимост от вашето устройство, и да ги конвертирате в PDF файл.

 1. В Приложение Microsoft 365 плъзгайте един пръст около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете "Приложения, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто с приложения.

 2. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Картини в PDF", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се приложението за записаните изображения. Може да бъдете подканени да позволите на приложението достъп до картините ви.

 3. Плъзгайте надясно, докато не намерите желаната картина, след което докоснете двукратно екрана, за да я изберете.

 4. За да добавите други изображения, които да бъдат конвертирани в същия PDF файл, плъзгайте надясно, докато не чуете "Добавяне, бутон", и след това докоснете двукратно екрана. Повтаряйте тази стъпка, докато изберете всички изображения, които искате.

 5. Когато сте готови, плъзгайте надясно, докато не чуете "Запиши, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Започва конвертирането на PDF файла.

 6. Когато конвертирането завърши, се отваря PDF файлът. За да излезете от PDF файла, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Назад", след което докоснете двукратно екрана. Ще бъдете подканени да решите какво да правите с PDF файла. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Запиши", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Запиши".

 7. За да запишете PDF файла, докоснете двукратно екрана. Фокусът е в текстовото поле за име на файл. Ако искате да промените името на PDF файла, докоснете двукратно екрана и използвайте екранната клавиатура, за да промените името на файла, плъзгайте надясно, докато не чуете "Готово", след което докоснете двукратно екрана.

 8. Плъзнете наляво, за да намерите местоположението, където искате да запишете PDF файла, и след това докоснете двукратно екрана.

 9. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Запиши", след което докоснете двукратно екрана. PDF файлът се записва и фокусът се връща върху раздела Начало .

Вж. също

Използване на екранен четец за работа с файлове в приложението Microsoft 365

Използване на екранен четец за конвертиране на изображения в текст в приложението Microsoft 365

Използване на екранен четец за конвертиране на изображения в таблици в приложението Microsoft 365

Настройване на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в приложението Microsoft 365

Видео: Въведение в приложението Microsoft 365

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към Центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от Центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с английски, испански, френски и американски език на знаците. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Намерете решения на често срещани проблеми или получете помощ от агент за поддръжка.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×