Включване на линийката

Ако не виждате линийката в горната част на документа, отидете на Изглед на >линийка, за да я покажете.

Настройката на линийката в раздела "Изглед"

Задаване на табулатор с помощта на линийката

 1. Изберете Ляв раздел Изображение на табулатор в левия край на хоризонталната линийка, за да го промените на типа на табулатора, който искате.

  Ляв бутон на раздела на линийката

 2. Изберете един от следните типове:

  • Изображение на табулатор A Left tab stop задава левия край на текстовия ред. Докато въвеждате, текстът се запълва надясно.

  • Бутон за центриран табулатор A Center tab задава позицията в средата на текстовия ред. Докато въвеждате, текстът центрии на тази позиция.

  • Изображение на табулатор A Right tab stop задава десния край на текстовия ред. Докато въвеждате, текстът се запълва наляво.

  • Изображение на табулатор A Decimal tab stop подравнява числата около десетична точка. Без да се взема предвид броят на цифрите, десетичният знак остава в същата позиция. Вижте Използване на десетични табулатора за подравнени числа с десетични точки.

  • Бутон ''Табулатор с черта'' табулатор на лента не позиционира текста. Тя вмъква вертикална лента в позицията на раздела. За разлика от другите раздели, разделът на лентата се добавя към текста веднага щом щракнете върху линийката. Ако не изчистите табулатора на лентата, преди да отпечатате документа, се отпечатва вертикалната линия.

 3. Щракнете върху или докоснете долната част на хоризонталната линийка, където искате да зададете табулатора.

Плъзнете табулатора надолу от линийката, за да го премахнете.

Левият отстъп задава позицията на лявата страна на абзац. Когато преместите левия отстъп, отстъпът на първия ред или висящия отстъп се преместват в синхронизиране.

 1. Изберете текста, в който искате да зададете левия отстъп.

 2. На линийката плъзнете квадратния маркер в долната лява страна на линийката до мястото, където искате да е левият ръб на абзаца.

  Маркер за ляв отстъп на линийката

Маркерът за десния отстъп определя позицията на дясната страна на абзаца.

 1. Изберете текста, в който искате да зададете правилния отстъп.

 2. На линийката плъзнете триъгълния маркер от долната дясна страна на линийката до мястото, където искате да е десният край на абзаца.

  Маркер за десния отстъп на линийката

При отстъп от първия ред първият ред на абзаца се отстъпва и следващите редове на абзаца не са.

 1. Изберете текста, в който искате да добавите отстъп от първия ред.

 2. На линийката плъзнете триъгълния маркер в горния ляв ъгъл на линийката до мястото, където искате да започне отстъпът, например до знака 1".

  Маркер за отстъп на първия ред

При висящия отстъп вторият и всички следващи редове на абзаца са отместени по-навътре от първия ред.

 1. Изберете текста, където искате да добавите висящ отстъп.

 2. На линийката плъзнете горната триъгълна част на долния маркер до мястото, където искате да започне отстъпът, например до знака 1".

  Висящ маркер за отстъп

Включване на линийката

Ако не виждате линийката в горната част на документа, отидете на Изглед на >линийка, за да я покажете.

Изглед на раздела > настройка на линийката

Задаване на табулатор с помощта на линийката

 1. Изберете Ляв раздел Бутон ''Ляв раздел'' в левия край на хоризонталната линийка, за да го промените на типа на табулатора, който искате.

  Бутон за левия раздел на Mac на линийката

 2. Изберете един от следните типове:

  • Бутон ''Ляв раздел'' A Left tab stop задава левия край на текстовия ред. Докато въвеждате, текстът се запълва надясно.

  • Бутон "Центри", раздел "Център" A Center tab задава позицията в средата на текстовия ред. Докато въвеждате, текстът центрии на тази позиция.

  • Бутон ''Десен раздел'' A Right tab stop задава десния край на текстовия ред. Докато въвеждате, текстът се запълва наляво.

  • Преди да извъртите секторите на диаграмата A Decimal tab stop подравнява числата около десетична точка. Без да се взема предвид броят на цифрите, десетичният знак остава в същата позиция. Вижте Използване на десетични табулатора за подравнени числа с десетични точки.

  • Бутон за раздел "Вертикална лента" A Bar tab не позиционира текста, той вмъква вертикална лента в позицията на раздела. За разлика от другите раздели, разделът на лентата се добавя към текста веднага щом щракнете върху линийката. Ако не изчистите табулатора на лентата, преди да отпечатате документа, се отпечатва вертикалната линия.

 3. Щракнете върху или докоснете долната част на хоризонталната линийка, където искате да зададете табулатора.

Плъзнете табулатора надолу от линийката, за да го премахнете.

Левият отстъп задава позицията на лявата страна на абзац. Когато преместите левия отстъп, отстъпът на първия ред или висящия отстъп се преместват в синхронизиране.

 1. Изберете текста, в който искате да зададете левия отстъп.

 2. На линийката плъзнете квадратния маркер в долната лява страна на линийката до мястото, където искате да е левият ръб на абзаца.

  Маркер за ляв отстъп

Маркерът за десния отстъп определя позицията на дясната страна на абзаца.

 1. Изберете текста, в който искате да зададете правилния отстъп.

 2. На линийката плъзнете триъгълния маркер от долната дясна страна на линийката до мястото, където искате да е десният край на абзаца.

  Маркер за отстъп отдясно на Mac

При отстъп от първия ред първият ред на абзаца се отстъпва и следващите редове на абзаца не са.

 1. Изберете текста, в който искате да добавите отстъп от първия ред.

 2. На линийката плъзнете триъгълния маркер в горния ляв ъгъл на линийката до мястото, където искате да започне отстъпът, например до знака 1".

  Mac маркер за първа линия

При висящия отстъп вторият и всички следващи редове на абзаца са отместени по-навътре от първия ред.

 1. Изберете текста, където искате да добавите висящ отстъп.

 2. На линийката плъзнете горната триъгълна част на долния маркер до мястото, където искате да започне отстъпът, например до знака 1".

  Маркер за отстъп на линия за висяща линия на Mac

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×