Използване на "Почистване на разговор" за изтриване на излишните съобщения

Функцията "Почистване на разговор" в Outlook може да намали броя на съобщенията във вашите пощенски папки. Излишните съобщения в рамките на разговор се преместват в папката Изтрити.

Какво е разговор?

Възможно е да познавате термина "разговор" под термина "имейл нишка". Разговор е цялостният набор от имейл съобщения от първото съобщение до всички отговори. Съобщенията в един разговор имат една и съща тема.

Когато например изпратите съобщение на някого и получите отговор, това вече е разговор. В много разговори е възможно да има много отговори в едната и другата посока. Възможно е много хора да отговарят на различни съобщения в разговора.

Какво прави функцията "Почистване на разговори"?

Функцията "Почистване на разговори" оценява съдържанието на всяко съобщение в разговора. Ако съобщението се съдържа изцяло в някой от отговорите, предишното съобщение се изтрива. Да разгледаме следния пример.

Мартин изпраща съобщение на Илияна и Петър. Илияна отговаря на Мартин и Петър и в основния текст на нейното съобщение в Outlook е включено цялото първоначално съобщение на Мартин. Сега Петър вижда съобщението на Илияна и отговаря както на Мартин, така и на Илияна. Отговорът на Петър включва всички предишни съобщения в разговора. Функцията "Почистване на разговор" може да изтрие всички съобщения с изключение на последното от Петър, тъй като в него има копие на всички предишни съобщения.

Функцията "Почистване на разговор" е най-полезна за разговори с много отговори в едната и другата посока, особено при много получатели.

Премахване на излишните съобщения

 1. В раздела Начало, в групата Изтриване щракнете върху Почисти.

 2. Щракнете върху едно от следните неща:

  • Почистване на разговор    Преглежда се текущият разговор и излишните съобщения се изтриват.

  • Почистване на папка    Всички разговори в избраната папка се преглеждат и излишните съобщения се изтриват.

  • Почистване на папки & подпапки    Всички разговори в избраната папка и всички нейни подпапки се преглеждат и излишните съобщения се изтриват.

Най-горе на страницата

Промяна на опциите за почистване на съобщение

Можете да зададете кои съобщения да не се включват в почистването и къде да се преместват съобщенията, когато се изтриват.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Поща.

 4. В Почистване на разговори направете някое от следните неща:

  • За да промените мястото, където се преместват елементите, за Почистените елементи ще отидат в тази папка щракнете върху Преглед и след това изберете папка на Outlook. По подразбиране съобщенията се преместват в папка Изтрити. Ако имате няколко имейл акаунта във вашия профил на Outlook, всеки акаунт има собствена папка Изтрити. Съобщенията се преместват в папката Изтрити, която отговаря на имейл профила.

  • За да дублирате структурата на папките за елементите, изтрити от функцията Почисти (когато използвате командата Почистване на папка и подпапки), изберете При изчистване на подпапки създайте отново йерархия на папките в папката местоназначение.

   Забележка:  Тази опция не е налична, ако местоназначението е папката Изтрити.

  • За да се запази всяко съобщение, което не сте прочели, отметнете квадратчето Не премествай непрочетените съобщения. Препоръчваме ви да не избирате тази опция. Оставащите съобщения в разговора ще съдържат всички съобщения, които са изтрити, като например тези, които може да не сте прочели.

  • За да се запази всяко съобщение, което е категоризирано, отметнете или изчистете отметката от квадратчето Не премествай категоризираните съобщения. Препоръчваме ви да изберете тази опция. Категории се прилагат към определени съобщения и изтриването на категоризирано съобщение би довело до загубата му.

  • За да се запази всяко съобщение, което е обозначено с флаг, отметнет квадратчето Не премествай съобщенията с флаг. Препоръчваме ви да изберете тази опция. Флагове се прилагат към определени съобщения и изтриването на съобщение с флаг би довело до загубата му.

  • За да се запази всяко съобщение, което е подписано с цифров подпис, отметнете квадратчето Не премествай съобщенията с цифров подпис. Препоръчваме ви да изберете тази опция.

  • За да се запази всяко съобщение, ако някой промени съобщението, когато то е включено в отговори, отметнете квадратчето Когато даден отговор променя едно съобщение, не премествай оригинала. Препоръчваме ви да изберете тази опция. Така се гарантира, че имате пълен запис на цялото съдържание в разговора, в случай че някой промени дадено съобщение, което се съдържа в отговор.

Най-горе на страницата

Вж. също

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×