Таблото е празна страница, която можете да използвате, за да работите с другите участници в събранието, като можете да пишете бележки, да чертаете и да импортирате изображения.

Когато събранието ви приключи, можете да запишете таблото с данните от сътрудничеството между участниците.

Забележки:  За да научите за другите опции за представяне и за функциите на стаята за събрание на Lync, включително вашите опции за аудио, видео, презентации, участници и оформления, направете едно от следните неща:

 • Потребители на Office 365 (Lync Online) – щракнете тук.

 • Потребители на Lync Basic 2013 – щракнете тук (дори ако използвате Office 365).

 • Всички други потребители на Lync 2013 – щракнете тук.

Отваряне на ново табло

 1. Задръжте показалеца над иконата за презентация (монитор) и след това щракнете върху Табло под раздела Представяне.

 2. Отваря се празно табло в сцената на събранието на екрана на всички участници.

 3. Наборът инструменти за анотация се отварят автоматично в дясната страна на таблото.

 4. Щракнете върху кой да е от инструментите на таблото, като показалка, перо, маркер, гума и т.н.

Таблото се затваря автоматично, ако превключите към друга опция за представяне, но ще бъде достъпно в прозореца Съдържание за представяне, ако искате да го отворите пак по-късно в събранието.

Просто задръжте показалеца над иконата за презентация (монитор) и щракнете върху Управление на съдържание за представяне, за да имате достъп до таблото отново.

Екранна снимка на табло в събрание

Използване на инструментите за анотация

Използвайте инструментите отстрани на таблото, за да фокусирате визуално на страницата или да проведете мозъчна атака с участниците. Много хора могат да работят на таблото по едно и също време, но всеки инструмент може да се използва само от един човек в даден момент.

 • Лазерна показалка: виртуална лазерна показалка. Щракнете и плъзнете показалката през страницата. В събранието се появява син кръг, който указва името ви.

 • Избор и въвеждане: избира област, в която да пишете. Можете да променяте шрифта, размера и цвета, като щракате на стрелката до Избор и въвеждане, за да отворите менюто.

 • Перо: чертае свободно. Щракнете и започнете да пишете или да чертаете в черно, или щракнете върху стрелката надолу до бутона и изберете друг цвят.

 • Маркер: осветява специфична област от текущия слайд.

 • Гума: изтрива определена анотация, която изберете.

 • Клеймо: вкарва клеймо в показвания слайд: стрелка, отметка или Х. Изберете опция от менюто и след това щракнете върху таблото, за да сложите клеймо.

 • Фигура: чертае фигури като линии, стрелки и квадрати. Щракнете върху стрелката надолу до бутона, за да изберете друга фигура или цвят.

 • Вмъкване на картина: вмъква изображение от компютъра ви в слайда.

 • Изтриване на избраните анотации: премахва анотациите, които сте избрали.

 • Още опции: предоставя опции за избор на анотация, отмяна, връщане на отменена команда, копиране, изрязване, поставяне, поставяне като изображение, запазване като и изпращане към One Note.

Преместване или изтриване на чертежи

Можете да изберете, след това да преместите или изтриете кой да е от чертежите на таблото.

Преместване на обекти

 1. Щракнете върху бутона Избор и въвеждане и след това щракнете върху един или няколко чертежа, които искате да преместите.
  Около избраните обекти се появява избиращ правоъгълник.

 2. Плъзгане на правоъгълника към нова позиция

  Забележка:  За въведен текст посочете лентата в горната част на текстовото поле, преди за започнете да го плъзгате.

Изтриване на обект

 1. Щракнете върху бутона Избор и въвеждане и след това изберете чертежа, който искате да изтриете.

 2. Натиснете клавиша Delete на клавиатурата.

Кой е въвел или променил съдържание?

За да видите кой е добавял или променял съдържание на таблото, направете едно от следните неща:

 • За не-текстови елементи на таблото задръжте показалеца на мишката над чертежа, за да видите информацията "Създадено от" и "Последно променяно".

 • За текст посочете текста и след това задръжте курсора над плътния правоъгълник, който се появява над текста, който сочите.

Управление на таблото ви

 1. Задръжте показалеца на иконата за презентация (монитор) и след това щракнете върху Управление на съдържание за представяне.

 2. Щракнете върху менюто Разрешения и изберете кой може да изтегли таблото на компютъра си:

 3. Организатор Само човекът, планирал събранието, може да тегли.

 4. Представящи Кой да е от представящите в събранието може да изтегли.

 5. Всеки Всеки в събранието може да изтегли.

 6. Щракнете върху менюто Още и изберете опция: "Запиши като", "Изпрати към OneNote" или "Преименувай".

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×