Клавишни комбинации в Word Web App

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Клавишните комбинации, описани в тази помощна тема, се отнасят до американска клавиатурна подредба. Клавишите при други подредби може да не отговарят точно на клавишите при американската подредба.

За клавишни комбинации, в които натискате два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знака "плюс" (+). За преки пътища, при които натискате един клавиш непосредствено след друг клавиш, клавишите са разделени със знака "запетая" (,).

За да отпечатате тази тема, натиснете CTRL+P.

За да търсите в тази тема, натиснете CTRL+F, въведете текст за търсене в полето и след това натиснете клавиша ENTER.

Клавишни комбинации за Microsoft Word Online

Клавишни комбинации в Word Online приличат много на клавишни комбинации в Microsoft Word. Клавишни комбинации, посочени в тази статия са за най-често срещаните задачи в Word Online. За списък на клавишни комбинации в Microsoft Word 2010вижте клавишни комбинации за Microsoft Word.

Изглед за четене

За да направите това

Натиснете

Преход към изглед, който е достъпен за софтуер за четене от екрана и за избиране на съдържание от клавиатура (изисква програма за четене на PDF)

TAB до командата Създаване на по-достъпен изглед (нов прозорец), ENTER

Намиране на текст

CTRL+F или F3

Скриване на екрана за търсене

ESC

Превключване към контрола за мащабиране

CTRL+Z

Превключване към контрола за номер на страница

CTRL+G

Отиване на определена страница

Въвеждане на номер на страница (в контрола за номер на страница)

Печат

CTRL+P

Изглед за редактиране

За да направите това

Натиснете

Преместване между лентата и съдържанието на документа

CTRL+F6

Преместване от редактиране на документ в раздела Начало

CTRL+[

Преместване от редактиране на документ към последно използваната команда от лентата

CTRL+]

Активиране на друг раздел на лентата

TAB, ENTER

Преместване между командите на лентата

TAB

Изпълняване на текущо избраната команда от лентата

ENTER

Свиване или разгъване на лентата

CTRL+F3

Преместване на точката на вмъкване

За да направите това

Натиснете

С един знак надясно

СТРЕЛКА НАДЯСНО

С един знак наляво

СТРЕЛКА НАЛЯВО

С една дума надясно

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

С една дума наляво

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

С един ред нагоре

СТРЕЛКА НАГОРЕ

С един ред надолу

СТРЕЛКА НАДОЛУ

С един абзац нагоре

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

С един абзац надолу

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

В началото на реда

HOME

В края на реда

END

В началото на страницата

CTRL+HOME

В края на страницата

CTRL+END

Избиране на съдържането: разгъване на селекцията

За да направите това

Натиснете

С един знак надясно

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

С един знак наляво

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

С една дума надясно

SHIFT+CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

С една дума наляво

SHIFT+CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

С един ред нагоре

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

С един ред надолу

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

С един абзац нагоре

SHIFT+CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

С един абзац надолу

SHIFT+CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

До началото на абзаца

SHIFT+HOME

До края на абзаца

SHIFT+END

До началото на документа

SHIFT+CTRL+HOME

До края на документа

SHIFT+CTRL+END

Целият документ

CTRL+A

Редактиране на съдържание

За да направите това

Натиснете

Изрязване

CTRL+X

Копиране

CTRL+C

Поставяне

CTRL+V

Вмъкване на хипервръзка

CTRL+K

Отмяна

CTRL+Z

Връщане

CTRL+Y

Преместване от една сгрешена дума към друга

ALT+F7

Форматиране на текст

За да направите това

Натиснете

Получер

CTRL+B

Курсив

CTRL+I

Подчертан

CTRL+U

Списък с водещи символи

CTRL+PERIOD

Подравняване отляво

CTRL+L

Подравняване отдясно

CTRL+R

Центрирано подравняване

CTRL+E

Клавишни еквиваленти на Windows и Mac

Клавиш

Модификатор

Прозорци

Mac

BACKSPACE

ALT

BACKSPACE дума по дума

End

ALT

Преместване на IP в долната част на документа/структура

ENTER

ALT

Свойства на страница в IE

TAB

CTRL-ALT

Превключвател на задача

Home

ALT

Навигирайте до началната страница

Преместване на IP в горната част на документа/структура

Отляво

ALT

Придвижете се обратно в IE

Придвижете се наляво дума по дума

PageDn

ALT

Преместване на IP в долната част на документа

PageUp

ALT

Преместване на IP в горната част на документа

Отдясно

ALT

Обхождане напред в IE

Обхождане надясно дума по дума

TAB

ALT

Превключване между приложения

Цикъл на достъпност (премества фокуса между браузъра интерфейс и елементите на страницата)

Надолу

ALT-SHIFT

Преместване на текущата страница с една позиция надолу в навигационния екран

Избира от IP в края на абзаца

ENTER

ALT-SHIFT

Цял екран в IE

TAB

CTRL-ALT-SHIFT

Превключвател на задача

Отляво

ALT-SHIFT

Обратен отстъп

Избиране наляво дума по дума

Отдясно

ALT-SHIFT

Отстъп

Избиране наляво дума по дума

TAB

ALT-SHIFT

Превключване между приложения

Цикъл на достъпност (премества фокуса между браузъра интерфейс и елементите на страницата)

Нагоре

ALT-SHIFT

Преместване на текущата страница с една позиция надолу в навигационния екран

Избира от IP в края на абзаца

BACKSPACE

CMD

BACKSPACE дума по дума

DELETE

CMD

Изтриване на дума по дума

Надолу

CMD

Преместване на IP надолу по абзац

End

CMD

Преместване на IP в долната част на документа/структура

Home

CMD

Придвижете се до горната част на документа/структура (в Safari за Mac навигира до началната страница на браузъра)

Отляво

CMD

Преместване на IP в началото на реда (във Firefox на Mac навигира браузър обратно към предишната страница)

Отдясно

CMD

Преместване на IP в края на реда (във Firefox на Mac навигира браузъра напред)

TAB

CMD

Задача превключвател (като Alt-Tab на Windows)

Нагоре

CMD

Преместване на IP с абзац

ESC

CMD ALT

Диспечер на задачите (сила затворим приложения)

Home

CMD ALT

В Safari за Mac тази navgiates към началната страница на браузъра

Отляво

CMD ALT

В Chrome на Mac навигира между разделите на браузъра

DELETE

CMD SHIFT

IIN Firefox на Mac това изчиства кеша на браузъра

Надолу

CMD SHIFT

Изберете надолу по абзац

End

CMD SHIFT

Избиране до края на документа/страница

Home

CMD SHIFT

Избор до началото на документа на страницата (в Safari за Mac навигира до началната страница на браузъра)

Отляво

CMD SHIFT

Избор до началото на реда

Отдясно

CMD SHIFT

Избиране до края на реда

TAB

CMD SHIFT

Задача превключвател (като Alt-Tab на Windows)

Нагоре

CMD SHIFT

Избиране на абзац по абзац

ESC

CTRL-SHIFT

Диспечер на задачите

Отдясно

CTRL-SHIFT

Избиране надясно дума по дума

Надолу

CTRL

Преместване на IP надолу по абзац

Преместване на IP до края на реда

Отляво

CTRL-SHIFT

Избиране наляво дума по дума

ESC

CTRL

Отворен Старт Меню/стартовия екран

DELETE

CTRL-ALT

Менюто "отваряне заключване екран"

Отляво

CTRL

Преместване на IP оставени от word

Показва табло на изпълним модул

PageDn

CTRL

във Firefox и Chrome на компютър Mac превключване между отворените раздели

PageUp

CTRL

във Firefox и Chrome на компютър Mac превключване между отворените раздели

End

CTRL

Преместване на IP до края на документа/структурата

TAB

CTRL

Превключване между отворените раздели

Превключване между отворените раздели

Нагоре

CTRL

Преместване на IP с абзац

Преместване на IP в началото на реда

BACKSPACE

CTRL-ALT

BACKSPACE дума по дума

Връщане с писмо

Home

CTRL

Преместване на IP в началото на документа/структура

Надолу

CTRL-ALT

в IE това превърта страницата надолу

End

CTRL-ALT

в IE това превърта в долната част на страницата

Home

CTRL-ALT

в IE това превърта в горната част на страницата

PageDn

CTRL-ALT

в IE това превърта надолу

PageUp

CTRL-ALT

в IE това превърта нагоре

Отдясно

CTRL

Преместване на IP оставени от word

Нагоре

CTRL-ALT

в IE това превърта страницата надолу

BACKSPACE

CTRL-ALT-SHIFT

BACKSPACE дума по дума

Връщане с писмо

End

CTRL-ALT-SHIFT

в IE това превърта в долната част на страницата

Home

CTRL-ALT-SHIFT

в IE това превърта в горната част на страницата

PageDn

CTRL-ALT-SHIFT

в IE това превърта надолу

PageUp

CTRL-ALT-SHIFT

в IE това превърта нагоре

ESC

ALT

Намаляване на прозореца

Надолу

CTRL-SHIFT

Изберете надолу по абзац

Избиране до края на реда

ESC

ALT-SHIFT

Намаляване на прозореца

Home

CTRL-SHIFT

Избиране на абзац по абзац

Избор до началото на реда

Insert

Няма

Въведете режим на въвеждане с припокриване

TAB

CTRL-SHIFT

Превключване между отворените раздели

Превключване между отворените раздели

Нагоре

CTRL-SHIFT

Избиране на абзац по абзац

Избор до началото на реда

BACKSPACE

Няма

Връщане с писмо

Връщане с писмо

DELETE

Няма

Изтриване по буква

Изтриване по буква

Надолу

Няма

Преместване на IP надолу по редове

Преместване на IP надолу по редове

End

Няма

Преместване на IP до края на реда

Преместване на IP до края на реда

ENTER

Няма

Вмъкване на нов ред

Вмъкване на нов ред

BACKSPACE

CTRL

BACKSPACE дума по дума

Home

Няма

Преместване на IP в началото на реда

В Safari и Chrome това премества IP в началото на абзаца

Наляво

Няма

Преместване на IP оставени от писмо

Преместване на IP оставени от писмо

PageDn

Няма

Преместване на IP надолу с един екран

Преместване на IP надолу с един екран

PageUp

Няма

Преместване на IP нагоре с един екран

Преместване на IP нагоре с един екран

Надясно

Няма

Преместване на IP надясно с писмо

Преместване на IP надясно с писмо

TAB

Няма

Отстъп или отидете до следващата клетка от таблица

Отстъп, отидете до следващата клетка от таблица, или Вмъкване на таблица

Нагоре

Няма

Преместване на IP нагоре с един ред

Преместване на IP нагоре с един ред

BACKSPACE

SHIFT

Връщане с писмо

Връщане с писмо

Надолу

SHIFT

Изберете надолу по редове

Изберете надолу по редове

End

SHIFT

Избиране до края на реда

Избиране до края на реда

ENTER

SHIFT

Вмъкнете обли ред

Вмъкнете обли ред

Home

SHIFT

Избор до началото на реда

Избор до началото на реда

Отляво

SHIFT

Избиране наляво с писмо

Избиране наляво с писмо

Отдясно

SHIFT

Избиране надясно с писмо

Избиране надясно с писмо

TAB

SHIFT

Обратен отстъп, отидете до предишната клетка от таблица

Обратен отстъп, отидете до предишната клетка от таблица

Нагоре

SHIFT

Изберете на линия

Изберете на линия

Абонамент, с който да извлечете максимума от времето си

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×