Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Microsoft Lync 2010 за Windows Phone

Тези лицензионни условия са споразумение между Microsoft Corporation (или, в зависимост от това къде живеете, филиал на компанията) и вас. Моля, прочетете ги. Те се отнасят до гореспоменатия софтуер, включващ и носителя, на който сте го получили, ако има такъв. Условията са в сила и за всички

 • актуализации,

 • допълнения,

 • интернет базирани услуги и

 • поддържащи услуги на Microsoft

за този софтуер, освен ако тези елементи не са придружени от други условия. Ако е така, важат тези условия.

КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ГИ ПРИЕМАТЕ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СОФТУЕРА.

Ако спазвате тези лицензионни условия, имате правата, посочени по-долу.

1.ПРАВА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ.

 1. Инсталиране и използване.    Можете да инсталирате и използвате до 5 копия на софтуера на Вашите устройства, които лично притежавате или управлявате и които са свързани с Windows Live ID, свързан с Вашия акаунт в Windows Phone пазар.

 2. Този софтуер изисква връзка към компютърни системи, работещи с валидно лицензирани копия на Microsoft Lync Server 2010 или Microsoft Lync Online по базирана на интернет безжична мрежа. Може да се изискват актуализации на Microsoft Lync Server 2010 за пълна функционалност. Някои функции може да не са достъпни във всички държави.

 3. Включени програми на Microsoft.    Софтуерът съдържа други програми на Microsoft. Тези лицензионни условия важат за използването на тези програми от Ваша страна.

2.INTERNET-BASED SERVICES.    Microsoft предоставя интернет базирани услуги със софтуера. Компанията може да ги промени или преустанови по всяко време. В допълнение към следното използването на тези услуги от Ваша страна е предмет на условията, предоставени Ви от Microsoft и/или от Вашия безжичен оператор.

 1. Съгласие за интернет базирани или безжични услуги.    Софтуерът изисква връзка с компютърни системи, работещи с Microsoft Lync Server 2010 или Microsoft Lync Online през базирана на интернет безжична мрежа. В някои случаи няма да получите отделно съобщение при свързването на тези функции. Използването на софтуера действа като съгласие за предаването на стандартна информация за устройството (включително, но не само, техническа информация за Вашето устройство, система и приложен софтуер и периферни устройства) за интернет базирани или безжични услуги.

 2. Неправилно използване на интернет базирани услуги.    Не може да използвате никаква базирана на интернет услуга по никакъв начин, който би могъл да я повреди или да навреди на използването й от някой друг или на безжичната мрежа. Също така не може да използвате услугата, за да опитате да получите неупълномощен достъп до услуга, данни, акаунт или мрежа по никакъв начин.

3.ОБХВАТ НА ЛИЦЕНЗА.    Софтуерът се лицензира, а не се продава. Това споразумение ви предоставя определени права за използване на софтуера. Microsoft си запазва всички останали права. Освен ако не притежавате допълнителни права според законодателството извън това ограничение, имате право да използвате софтуера само според изричните предписания в настоящето споразумение. В такъв случай трябва да съблюдавате техническите ограничения в софтуера, които ви позволяват да го използвате по определен начин. Нямате право:

 • да заобикаляте каквито и да било технически ограничения на софтуера;

 • да подлагате софтуера на обратно конструиране, декомпилиране или деасемблиране, освен и изключително в случаите, когато това е изрично разрешено от законодателството, въпреки това ограничение;

 • да правите повече копия на софтуера, отколкото е разрешено според това споразумение или от законодателството, въпреки това ограничение;

 • да публикувате софтуера, за да бъде копиран от други;

 • да отдавате софтуера под наем или на заем;

 • да прехвърляте софтуера или това споразумение на трети лица или

4.ДОКУМЕНТАЦИЯ.    Можете да копирате и използвате документацията за вътрешни, референтни цели.

5.ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС.    Софтуерът е предмет на експортното законодателство на САЩ. Вие сте длъжни да се съобразявате с всички закони и предписания за национален и международен експорт, които се отнасят за софтуера. Тези закони включват ограничения за местоназначения, крайни потребители и крайна употреба. За допълнителна информация вж. www.microsoft.com/exporting.

6.SUPPORT SERVICES.    Тъй като този софтуер е "както е", ние не можем да предоставим поддържащи услуги за него. Вашият телефон, производител и вашият безжичен оператор не са отговорни за предоставянето на поддържащи услуги за софтуера.

7.ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ.    Настоящето споразумение и условията за допълнения, актуализации, интернет базирани услуги и поддържащи услуги, които използвате, са цялостното споразумение за софтуера и поддържащите услуги.

8.ПРИЛОЖИМ ЗАКОН.

 1. Сащ.    Ако сте получили софтуера в САЩ, това споразумение се подчинява на законодателството на щата Вашингтон, независимо дали има конфликт на правни принципи. Всички останали искове, включително исковете за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция и закононарушение, се подчиняват на законите на щата, в който живеете.

 2. Извън САЩ.    Ако сте получили софтуера в друга страна, се прилагат законите на тази страна.

9.ПРАВНА СИЛА.    В това споразумение са описани някои юридически права. Може да имате други права според законите на вашата страна. Може също така да имате и права с оглед на лицето, от което сте придобили софтуера. Това споразумение не променя правата ви според законите на вашата страна, ако тези закони не му позволяват да направи това.

10.ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ.    СОФТУЕРЪТ СЕ ЛИЦЕНЗИРА "КАКТО Е", "С ВСИЧКИ НЕДОСТАТЪЦИ" И "КАКТО Е НАЛИЧЕН". ВИЕ ПОЕМАТЕ РИСКА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ. MICROSOFT И БЕЗЖИЧНИТЕ ОПЕРАТОРИ, ПРЕЗ ЧИЯТО МРЕЖА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА СОФТУЕРЪТ, КАКТО И ВСЕКИ ОТ НАШИТЕ СЪОТВЕТНИ ФИЛИАЛИ И ДОСТАВЧИЦИ ("ДИСТРИБУТОРИ"), НЕ ПРЕДОСТАВЯ ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ СЪГЛАСНО ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА. МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА СЪГЛАСНО ВАШЕТО МЕСТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ МЕСТНИТЕ ЗАКОНИ НА ВАШАТА СТРАНА, MICROSOFT ИЗКЛЮЧВА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ НА ПРАВА.

11.ОГРАНИЧАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ И ЩЕТИ.    МОЖЕТЕ ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ ОТ MICROSOFT И НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ САМО ПРЕКИ ЩЕТИ ДО СУМАТА, КОЯТО СТЕ ПЛАТИЛИ. НЕ МОЖЕТЕ ДА ВЪЗСТАНОВЯВАТЕ КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСЛЕДВАЩИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ.

Това ограничение се отнася до

 • всички въпроси, свързани със софтуера, услугите и съдържанието (включително кода) на интернет сайтовете или програмите от трети лица; и

 • претенции за нарушения по договора; нарушения на гаранцията или условията; отговорност в тесен смисъл, небрежност или друго нарушение в рамките на позволеното от приложимото законодателство.

То също важи и когато на Microsoft е било известно или е трябвало да бъде известно за възможността от такива щети. Ограничение по-горе може да не се отнася за вас, ако държавата ви не разрешава изключването или ограничаването на случайни, косвени или други щети.

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×