Преминаване към основното съдържание

Настройки

Работете от всяко място от всяко устройство с Microsoft 365

Надстройте до Microsoft 365, за да работите от всяко място с най-новите функции и актуализации.

Надстройте сега

Използвайте настройките, за да задавате опции за гласови функции, известия и достъпност, настройки за контакти и други настройки за Lync 2013 за Windows Phone.

За да отворите екрана с настройките, докоснете Още () в долната част на произволен Lync екран, след което натиснете настройки.

Какви настройки искате да прегледате?

Пренасочване на повиквания

Гласови настройки

Изискване на Wi-Fi мрежа за видео или съдържание на събрание

Мобилен номер

Насочени известия

Снимки

Достъп до телефонен указател

Exchange

HTTP прокси сървър

Текстов телефон (TTY)

Тема с повишена четливост

Екранна лупа

Регистриране

Помогнете ни да подобрим Lync

Качване на регистрационни файлове за влизане

Онлайн помощ

Пренасочване на повиквания

За подробности за всички опции за пренасочване на повиквания, вижте Пренасочване на повиквания и едновременно позвъняване. Имайте обаче следното предвид:

Важно: Има две важни неща, които трябва да знаете, ако промените някоя от настройките за пренасочване на повиквания.

 • Настройките за пренасочване на повиквания са глобални и ще се приложат автоматично към всички ваши устройства, свързани с Lync (настолни, Outlook OWA, мобилни). Ако промените тези настройки на някое от вашите компютри или устройства, свързани с Lync, тази настройка ще се отрази на всички тях – подобно на начина, по който работи Lync Presence. Останалите гласови настройки важат само за текущото устройство.

 • Когато сте сигурни, че сте намерили правилната комбинация на настройките за пренасочване на повиквания, докоснете отметката в долната част на екрана. Тези настройки се прилагат едновременно, така че не сте готови, докато не поставите отметката. Не я пропускайте!

Внимание: Функцията Едновременно позвъняване се използва също от гласовите настройки като резервна функция, така че да можете да правите или приемате повиквания, ако няма Wi-Fi или ако е избрана опцията Гласови настройки > Мобилни. Ако настроите Пренасочване на повиквания на Изкл и/или ако забраните опцията Едновременно позвъняване, докато Гласови настройки > Мобилни е Вкл, няма да получавате Lync повиквания дори ако имате Wi-Fi или мобилна връзка за данни.

Гласови настройки

Забележка:  Гласовите настройки са налични само за Windows Phone 8.1 – и само, ако вашата организация има конфигурирана корпоративната гласова услуга на Lync Server. Ако имате инсталиран Windows Phone 8.1, но не виждате тези опции, вашата организация може да няма конфигурирана корпоративна гласова услуга.

Гласовата настройка по подразбиране е VoIP винаги, като Lync ще опита да използва Wi-Fi за глас през IP или повиквания чрез Lync, но когато не сте свързани към Wi-Fi мрежа, Lync ще използва вашата мобилна връзка за данни.

Ако изберете VoIP само чрез Wi-Fi, когато сте свързани към Wi-Fi мрежа, Lync първо ще се опита да използва Wi-Fi за входящи и изходящи повиквания чрез Lync. Когато изберете тази опция, вашите настройки за пренасочване на повиквания също ще бъдат зададени едновременно да позвънят на вашия мобилен номер – така че когато направите или приемете Lync повикване и не сте свързани към Wi-Fi мрежа, вашият мобилен номер ще звънне и ще ви свърже към повикването. В този случай повикването е по вашата мобилна гласова мрежа и няма да е налично видео. Освен това ще използва минутите от вашия мобилен план за разговори.

Забележка: Ако забраните опцията за едновременни позвънявания след като изберете тази опция (VoIP само чрез Wi-Fi), няма да получавате Lync повиквания по вашия мобилен номер, когато не сте свързани към Wi-Fi.

Ако изберете Мобилен, когато правите или получавате повикване чрез Lync, Lync ще ви се обади на мобилния номер, който сте посочили. В този случай няма да е налично видео. Когато правите повикване чрез Lync, този метод ще използва Wi-Fi данни (или мобилни данни, ако няма Wi-Fi), за да направи връзка със сървърите на Lync, след което ще използва минутите от гласовия ви мобилен план за времетраенето на разговора. Когато изберете тази опция, вашите настройки за пренасочване на повиквания също ще бъдат зададени на едновременно позвъняване на вашия мобилен номер. Едновременното позвъняване дава възможност на Lync да се обажда на вашия мобилен номер.

Внимание: 

 • Ако забраните опцията за едновременно позвъняване след като изберете тази опция (Мобилни), няма да получавате Lync повиквания на мобилния си телефон независимо дали имате Wi-Fi или мобилна връзка за данни.

 • Освен това, ако използвате Lync на вашия Windows Phone, но не сте влезли, пак можете да се присъединявате към събрания анонимно, просто няма да използвате опцията Мобилен.

Изискване на Wi-Fi мрежа за видео или съдържание на събрание

За повече информация относно тези настройки отидете на Регулиране на настройките за използване на данни.

Мобилен номер

Натиснете Мобилен телефонен номер и въведете номера на мобилния си телефон с кодовете за страната/региона. Когато Lync не може да използва Wi-Fi мрежа или мобилна мрежа за данни, за да провежда аудио- или видеоразговор, Lync ще ви се обади на този номер, за да ви свърже към гласовата част от разговора на Lync.

Насочени известия

Насочените известия ви информират за нови или пропуснати гласови или видео разговори, незабавни съобщения или предупреждения, докато сте били в Lync, но не сте били активни на мобилното устройство. За да включите насочените известия, задайте настройката Насочени известия на Вкл.

Снимки

За да покажете снимката си и да виждате снимките на останалите контакти на мобилното си устройство, задайте настройката Показване на снимки на Вкл.

Достъп до телефонен указател

За да позволите на Lync да има достъп до контактите на мобилния ви телефон, когато използвате търсене, задайте настройката Телефонен указател на Вкл.

Exchange

Екранът Exchange е мястото, където отивате, ако има нужда да промените настройките, които казват на Lync как да се свързва със сървърите, поддържащи събранията и гласовата поща.

Важно: По принцип не се налага да променяте тези настройки. Не изключвайте Използвай идентификационни данни на Lync нито Автоматично откриване на сървър, освен ако вашия екип за поддръжка не ви насочи към това и не ви даде правилните стойности за въвеждане.

Ако сте насочени да промените идентификационните си данни за Exchange Server:

 1. Поставете Използвай идентификационни данни на Lync на Изкл.

 2. Докоснете съответните полета и въведете потребителското си име, имейл адреса, паролата и затворете екрана.

Ако сте насочени да изключите функцията "Автоматично откриване на сървър":

 1. Поставете Автоматично откриване на сървър на Изкл.

 2. Докоснете празното поле и въведете потребителския домейн в пълен вид (FQDN) или URL адреса на Exchange Web Server, точно както сте го получили от екипа ви за поддръжка. След това затворете екрана.

HTTP прокси сървър

Информацията за HTTP прокси сървър може да е необходима, ако сте свързани към Wi-Fi мрежа, която изисква информация за прокси сървър. Ако не конфигурирате информацията за прокси сървъра, ще можете да влизате и също да изпращате незабавно съобщение или да се обаждате на потребителите, свързани към същата Wi-Fi мрежа. Но за всички други дейности ще трябва да указвате информацията за прокси сървър в Настройки. Приложението не може да открие прокси сървъра от "Настройки" на телефона ви, така че ще трябва да добавите информацията за прокси сървъра конкретно от настройките на приложението на Lync. За да добавите информация за прокси сървъра, направете това:

 1. В долната част докоснете иконата Още (…), след което докоснете Настройки.

 2. Докоснете HTTP прокси сървър, в екрана HTTP прокси сървър въведете информацията за Wi-Fi прокси сървър и след това докоснете Задаване на прокси сървър.

Ако не знаете информацията за прокси сървъра, свържете се с екипа за техническа поддръжка.

Текстов телефон (TTY)

Режимът "Текстов телефон" (TTY) се използва за изпращане на текст по телефонна линия. Към Windows Phone трябва да има свързано TTY устройство, за да се интерпретира модифицираното аудио. В противен случай аудиото може да е с лошо качество. Използването на TTY режим в конферентен разговор може също да доведе до проблеми с качеството на звука.

 • По подразбиране TTY е изключен. Докоснете Вкл., за да го включите.

Тема с повишена четливост

Ако използвате общите настройки на телефона си, за да изберете тема с повишена четливост, Lync също ще се показва с повишена четливост. Повишената четливост увеличава контраста между текста и фона, което може да направи екрана по-лесен за четене и навигация. За да я включите:

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки>Улеснен достъп.

 2. Включете Повишена четливост.

Екранна лупа

Когато включите екранната лупа на телефона си, можете да използвате жестове за уголемяване на всяка страница, която преглеждате, включително страници на Lync. За да я включите:

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки>Улеснен достъп.

 2. Включете Екранна лупа.

 3. На всяка страница, която искате да увеличите, направете едно от следните неща:

 4. За да увеличите максимално, докоснете двукратно екрана с два пръста.

 5. За да промените увеличението, с два пръста докоснете двукратно и задръжте, след което придвижете нагоре или надолу, за да увеличите или намалите.

Регистриране

Регистрационните файлове се използват от системните администратори за събиране, анализиране и записване на данни. Системният администратор може да ви помоли да включите записването в регистрационен файл с цел отстраняване на неизправности. Ако не бъдете помолени, не е необходимо да се занимавате с тази опция.

 • За да включите Диагностично регистриране, задайте Диагностично регистриране на Вкл.

Помогнете ни да подобрим Lync

Ако вашата организация е включила тази функция, можете да решите да участвате в програмата на Microsoft за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите (CEIP). Когато участвате, вашият Windows Phone автоматично ще изпрати базова, анонимна информация на Microsoft за това как използвате вашите програми и устройства, типа и броя на възникналите грешки и скоростта на услугите. Тази информация се комбинира с други данни по програмата (CEIP) с цел да се помогне на Microsoft да решава проблеми, както и да подобрява най-често използваните от клиентите продукти и функции. Microsoft не събира вашето име, адрес или друга информация за връзка.

Участието ви в CEIP е изключено по подразбиране. Ако искате да участвате, докоснете Настройки > Помогнете ни да подобрим Lync и поставете Програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите на Вкл.

Качване на регистрационни файлове за влизане

Функцията за отчитане на грешките при влизане автоматично генерира отчет за грешки, когато не можете да влезете в Lync.

От екрана настройки можете да изберете кога да качите отчет за грешки при влизане на Microsoft.

 1. В долната част докоснете иконата Още (…), след което докоснете настройки.

 2. Докоснете Качване на регистрационни файлове за влизане на следващия екран, за да изберете кога искате да качите регистрационните файлове за грешки при влизане.

Онлайн помощ

За да видите теми и видеоклипове от онлайн помощта за използването на Lync на Windows Phone, направете следното:

 • От произволен екран докоснете иконата Още (…) в дъното, докоснете информация за, след което докоснете Помощ.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×