Файлов формат указва как се съхраняват данните за конкретно приложение. Например файл с .docx файл е Open XML, форматиран Microsoft Word документ. Не всички приложения могат да четат всички файлови формати; и в някои случаи приложението може да може да чете само части от файла. Възможно е например приложение да може да прочете текста, но не и форматирането на файл, който използва формат, различен от неговия.

Форматът OpenDocument (ODF) първоначално е разработен, за да поддържа функциите и поведението на пакетите за продуктивност, базирани на OpenOffice, и Open XML първоначално е разработен, за да поддържа функциите и поведението на Microsoft Office.

Microsoft Office вече предоставя поддръжка за ODF и дава възможност на Microsoft Office да записват своите Office файлове в ODF. Тъй като обаче функциите на Microsoft Office и OpenOffice не са точно еднакви или не се изпълняват по същия начин, хората, които използват неподдържани функции и записват файлове на Office в ODF, може да изпитат промени в начина, по който могат да работят с файла, а понякога и загуба на съдържание.

Форматът Open XML (.docx/.xlsx/.pptx) е форматът по подразбиране във всички поддържани версии на Microsoft Office и освен ако няма конкретна причина да използвате друг формат, това е форматът, който препоръчваме да използвате за вашите Office файлове.

За да научите повече за отворения формат на документ (ODF), обикновено вж. ОАЗИСФормат на отворен документ за Office приложения .

Научете повече за разликите във файловите формати:

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×