Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Важно: Тази функция не е налична в Office на компютър с Windows RT. Искате да видите коя версия на Office използвате?

Примери на формуляри в работен лист Като използвате формуляри и многото контроли и обекти, които можете да добавите към тях, вие можете да улесните въвеждането на данни в работните си листове и да подобрите начина, по който те се показват. Можете също да направите това самостоятелно с малка или никаква необходимост от код на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA).

Формулярът на работен лист не е същото нещо като шаблон на Excel. Шаблонът е предварително форматиран файл, който може да ви накара да започнете да създавате работна книга, която изглежда по желания от вас начин. Формулярът съдържа контроли, като например полета или падащи списъци, които могат да улеснят хората, които използват вашия работен лист, да въвеждат или редактират данни. За да научите повече за шаблоните, които можете да изтеглите, вижте Шаблони на Excel.

Какво е формуляр?

Формулярът – независимо дали е отпечатан, или онлайн – е документ, проектиран със стандартна структура и формат, който улеснява събирането, организирането и редактирането на информация.

 • Отпечатаните формуляри съдържат инструкции, форматиране, етикети и празни интервали за писане или въвеждане на данни. Можете да използвате шаблони на Excel и Excel, за да създавате отпечатани формуляри.

 • Онлайн формулярите съдържат същите функции като отпечатаните формуляри. Освен това онлайн формулярите съдържат контроли. Контролите са обекти, които показват данни или улесняват потребителите при въвеждане или редактиране на данни, извършване на действие или избор. По принцип контролите улесняват използването на формуляра. Примери на често използвани контроли са списъчните полета, бутоните за опции и командните бутони. Контролите могат също така да изпълняват присвоени макроси и да отговарят на събития, например щраквания на мишката, с помощта на код на Visual Basic for Applications (VBA).

Можете да използвате Excel по няколко начина за създаване на отпечатани и онлайн формуляри.

Типове формуляри на Excel

Има няколко типа формуляри, които можете да създадете в Excel: формуляри за данни, работни листове, които съдържат формуляр и ActiveX контроли, и потребителски формуляри на VBA. Можете да използвате всеки тип формуляр сам за себе си или пък да ги комбинирате по различни начини, за да получите подходящото за вас решение.

Формуляр за данни

формуляр с данни предоставя удобен начин за въвеждане или показване на един пълен ред информация в диапазон или таблица без хоризонтално превъртане. Може да прецените, че използването на формуляр за данни улеснява въвеждането на данните, в сравнение с придвижването от колона на колона, когато имате повече колони с данни, отколкото се побират на екрана. Използвайте формуляр за данни, когато ви е достатъчен прост формуляр с текстови полета, които изброяват заглавията на колоните като етикети, и нямате нужда от сложни или потребителски функции, като например списъчно поле или брояч.

Пример на типичен формуляр за данни Excel може автоматично да генерира вграден формуляр за данни за вашия диапазон или таблица. Формулярът за данни показва всички заглавки на колони като етикети в един диалогов прозорец. Всеки етикет има съседно празно текстово поле, в което можете да въведете данни за всяка колона, максимум до 32 колони. Във формуляр за данни можете да въвеждате нови редове, да търсите редове, като навигирате или (въз основа на съдържанието на клетките) да актуализирате редове и да изтривате редове. Ако дадена клетка съдържа формула, резултатът от формулата се показва във формуляра за данни, но не можете да променяте формулата посредством формуляра за данни.

Работен лист с формуляр и ActiveX контроли

Работният лист е тип формуляр, който ви позволява да въвеждате и преглеждате данни в мрежата, и вече има няколко функции, подобни на контроли, вградени в работни листове на Excel, като например коментари и проверка на данни. Клетките приличат на текстовите полета по това, че можете да ги въвеждате и форматирате по различни начини. Клетките често се използват като етикети и като регулирате височината и ширината на клетките и обединявате клетки, можете да направите работния лист да се държи като прост формуляр за въвеждане на данни. Други функции, подобни на контроли, като коментари на клетки, хипервръзки, фонови изображения, проверка на данни, условно форматиране, вградени диаграми и автофилтриране, могат да направят работният лист да се държи като разширен формуляр.

За допълнителна гъвкавост можете да добавяте контроли и други графични обекти към платно за рисуване на работен лист и да ги комбинирате и координирате с клетките на работния лист. Можете например да използвате контрола списъчно поле, за да улесните потребителя при избиране от списък с елементи. Или пък можете да използвате контрола брояч, за да улесните потребителя при въвеждане на число.

Тъй като контролите и обектите се съхраняват в платното за рисуване, можете да покажете или разгледате контролите и обектите покрай свързания текст, който е независим от границите на редовете и колоните, без да променяте оформлението на мрежата или таблицата с данни във вашия работен лист. В повечето случаи, много от тези контроли могат също така да се свързват с клетки на работния лист и не изискват VBA код, за да работят. Можете да зададете свойства, които определят дали контролите да плават свободно, или да се придвижват и преоразмеряват заедно с дадена клетка. Може например да имате квадратче за отметка, което искате да премествате заедно със свързаната с него клетка, когато диапазонът се сортира. Ако обаче имате списъчно поле, което искате да запазите на определено място през цялото време, вероятно няма да искате то да се мести заедно със съответстващата му клетка.

Excel има два типа контроли: контроли на формуляри и ActiveX контроли. Освен тези набори от контроли можете също да добавяте обекти от инструментите за рисуване, като например Автофигури, WordArt, графика SmartArt или текстови полета.

Следващите раздели описват тези контроли и графични обекти и освен това обясняват по-подробно как се работи с тях.

Контроли на формуляр

Контролите на формуляр са оригиналните контроли, които са съвместими с по-старите версии на Excel, започвайки от Excel версия 5.0. Контролите на формуляр са предназначени и за използване в XLM листове с макроси.

Използвате контроли на формуляр, когато искате лесно да посочвате и взаимодействате с данни на клетки, без да използвате VBA код, и когато искате да добавите контроли към листове с диаграми. Например след като добавите контрола списъчно поле към работен лист и я свържете към клетка, можете да върнете числова стойност за текущата позиция на избрания елемент в контролата. След това можете да използвате тази числова стойност заедно с функцията INDEX, за да изберете различни елементи от списъка.

С помощта на контроли на формуляр можете също да изпълнявате макроси. Можете да прикачите съществуващ макрос към контрола или да напишете или да запишете нов макрос. Когато потребител на формуляра щракне върху контролата, тя изпълнява макроса.

Тези контроли обаче не могат да се добавят към потребителскитеформи, да се използват за управление на събития или да се модифицират за изпълнение на уеб скриптове на уеб страници.

Резюме на контролите на формуляр

Име на бутона

Пример

Описание

Изображение на бутон

Етикет

Пример за контрола на формуляр – етикет

Определя предназначението на клетка или текстово поле или показва описателен текст (например заглавия, надписи, картини) или кратки инструкции.

Изображение на бутон

Group box

Пример за контрола на групово поле на лента с инструменти "Формуляри"

Групи свързани контроли в една визуална единица в правоъгълник с незадължителен етикет. Обикновено бутоните за опции, квадратчетата за отметки или тясно свързаното съдържание се групират.

Изображение на бутон

Button

Пример за контрола на бутон на лентата с инструменти "Формуляри"

Изпълнява макрос, който извършва действие, когато някой потребител щракне върху него. Бутонът се нарича и активиращ бутон.

Изображение на бутон

Квадратче за отметка

Пример за контрола на квадратче за отметка на лентата с инструменти "Формуляри"

Включва или изключва стойност, която посочва противоположен и недвусмислен избор. Можете да изберете повече от едно квадратче за отметка в работен лист или в групово поле. Дадено квадратче за отметка може да е в едно от трите състояния: избрано (включено), изчистено (изключено) и смесено, което означава комбинация на състоянията включено и изключено (както в множествено избиране).

Изображение на бутон

Бутон за избор

Пример за контрола на бутон за избор на лентата с инструменти "Формуляри"

Позволява единствен избор в рамките на ограничен набор от взаимно изключващи се възможности за избор; бутонът за избор обикновено се съдържа в групово поле или рамка. Бутонът за избор може да е в едно от трите състояния: избрано (включено), изчистено (изключено) и смесено, което означава комбинация от състоянията включено и изключено (както в множествено избиране). Бутонът за избор се нарича и радио бутон.

Изображение на бутон

Списъчно поле

Пример за контрола на формуляр – списъчно поле

Показва списък с един или повече текстови елементи, от които потребителят може да избира. Използвайте списъчно поле за показване на голям брой възможности за избор, който се мени по брой или съдържание. Има три типа списъчни полета:

 • Списъчното поле с единичен избор позволява само една възможност за избор. В този случай списъчното поле прилича на група бутони за избор, с изключение на това, че списъчното поле може да обработва по-ефикасно голям брой елементи.

 • Списъчното поле за множествен избор позволява или един избор, или последователни (съседни) избори.

 • Списъчното поле за разширен избор позволява един избор, последователни избори и непоследователни (или несвързани) избори.

Изображение на бутон

Разгъващ се списък

Пример за контрола на формуляр – разгъващ се списък

Съчетава текстово поле със списъчно поле за създаване на падащо списъчно поле. Разгъващият се списък е по-компактен от списъчно поле, но изисква потребителят да щракне стрелката надолу, за да покаже списъка с елементи. Използвайте разгъващ се списък, за да позволите на потребителя да въведе запис или да избере един-единствен елемент от списъка. Контролата показва текущата стойност в текстовото поле, независимо от това как е въведена тази стойност.

Изображение на бутон

Плъзгач

Пример за контрола на плъзгач на лентата с инструменти "Формуляри"

Превърта през диапазон от стойности, когато щракнете върху стрелките за превъртане или плъзнете бутона на плъзгача. Освен това, можете да се придвижите из страница с (предварително зададен интервал от) стойности, като щракнете върху областта между бутона на плъзгача и някоя от стрелките за превъртане. Обикновено потребителят може също да напише текстова стойност директно в свързаната клетка или текстово поле.

Изображение на бутон

Брояч

Пример за контрола брояч на лентата с инструменти "Формуляри"

Увеличава или намалява стойност, като например число, час или дата. За да увеличите стойността, щракнете върху стрелката нагоре; за да намалите стойността, щракнете върху стрелката надолу. Обикновено потребителят може също да напише текстова стойност директно в свързаната клетка или текстово поле.

Име на бутона

текстово поле Изображение на бутон

раз комбиниран списък на Изображение на бутон– редактиране

Падащ списък Изображение на бутонкомбиниран списък – редактиране надолу

Диалогов прозорец " Изображение на бутонизпълнение"

ActiveX контроли

ActiveX контролите могат да се използват във формуляри на работни листове, с или без използване на VBA код, и в потребителски формуляри на VBA. Обикновено използвате ActiveX контролите, когато се нуждаете от по-гъвкави изисквания към проекта от тези, предоставени от контролите на формуляр. ActiveX контролите имат редица свойства, които можете да използвате за персонализиране на външния им вид, поведението, шрифтовете и други характеристики.

Можете също да използвате различни събития, които настъпват, когато с дадена ActiveX контрола се взаимодейства. Можете например да извършите различни действия, в зависимост от избора на потребителя от контрола списъчно поле, или пък можете да подадете заявка към база данни да попълни отново разгъващ се списък с елементи, когато потребителят щракне върху бутон. Можете също да напишете макрос, който отговаря на събития, свързани с ActiveX контроли. Когато даден потребител на формуляра взаимодейства с контролата, вашият VBA код се изпълнява впоследствие, за да обработи кое да е събитие, което настъпва за тази контрола.

Компютърът ви също съдържа много ActiveX контроли, които са били инсталирани от Excel и други програми, например Calendar Control 12.0 и Windows Media Player.

Важно: Не всички ActiveX контроли могат да се използват директно в работни листове, някои могат да се използват само в потребителски формуляри (UserForms) на Visual Basic for Applications (VBA). Ако опитате да добавите някои от тези конкретни ActiveX контроли към работен лист, Excel показва съобщението "Не може да се вмъкне обект".

Обаче ActiveX контролите не могат да се добавят към листове с диаграми от потребителския интерфейс или XLM листове с макроси. Също така не можете да присвоите макрос за изпълнение директно от ActiveX контрола по същия начин, по който можете да го направите от контрола на формуляр.

Резюме на ActiveX контролите

Име на бутона

Пример

Описание

Изображение на бутон

Квадратче за отметка

Пример за ActiveX контрола – квадратче за отметка

Включва или изключва стойност, която посочва противоположен и недвусмислен избор. Можете да изберете повече от едно квадратче за отметка наведнъж в работен лист или в групово поле. Дадено квадратче за отметка може да е в едно от трите състояния: избрано (включено), изчистено (изключено) и смесено, което означава комбинация на състоянията включено и изключено (както в множествено избиране).

Изображение на бутон

Текстово поле

Пример за ActiveX контрола – текстово поле

Позволява ви в правоъгълно поле да преглеждате, въвеждате или редактирате текст или данни, които са обвързани с клетка. Текстовото поле може да бъде и статично текстово поле, което представя информация, която е само за четене.

Изображение на бутон

Команден бутон

Пример за ActiveX контрола – команден бутон

Изпълнява макрос, който извършва действие, когато някой потребител щракне върху него. Командният бутон се нарича и активиращ бутон.

Изображение на бутон

Бутон за избор

Пример за ActiveX контрола – бутон за избор

Позволява единствен избор в рамките на ограничен набор от взаимно изключващи се възможности за избор обикновено се съдържа в групово поле или рамка. Бутонът за избор може да е в едно от трите състояния: избрано (включено), изчистено (изключено) и смесено, което означава комбинация от състоянията включено и изключено (както в множествено избиране). Бутонът за избор се нарича и радио бутон.

Изображение на бутон

Списъчно поле

Пример за ActiveX контрола – списъчно поле

Показва списък с един или повече текстови елементи, от които потребителят може да избира. Използвайте списъчно поле за показване на голям брой възможности за избор, който се мени по брой или съдържание. Има три типа списъчни полета:

 • Списъчното поле с единичен избор позволява само една възможност за избор. В този случай списъчното поле прилича на група бутони за избор, с изключение на това, че списъчното поле може да обработва по-ефикасно голям брой елементи.

 • Списъчното поле за множествен избор позволява или един избор, или последователни (съседни) избори.

 • Списъчното поле за разширен избор позволява един избор, последователни избори и непоследователни (или несвързани) избори.

Изображение на бутон

Разгъващ се списък

Пример за ActiveX контрола – разгъващ се списък

Съчетава текстово поле със списъчно поле за създаване на падащо списъчно поле. Разгъващият се списък е по-компактен от списъчно поле, но изисква потребителят да щракне стрелката надолу, за да покаже списъка с елементи. Използвайте, за да позволите на потребителя да въведе запис или да избере един-единствен елемент от списъка. Контролата показва текущата стойност в текстовото поле, независимо от това как е въведена тази стойност.

Изображение на бутон

Превключващ бутон

Пример за ActiveX контрола – превключващ бутон

Посочва състояние като Да/Не или режим, например Вкл./Изкл. Бутонът превключва между включено и изключено състояние, когато бива натискан.

Изображение на бутон

Брояч

Пример за ActiveX контрола – брояч

Увеличава или намалява стойност, като например число, час или дата. За да увеличите стойността, щракнете върху стрелката нагоре; за да намалите стойността, щракнете върху стрелката надолу. Обикновено потребителят може също да въведе текстова стойност в свързана клетка или текстово поле.

Изображение на бутон

Плъзгач

Пример за ActiveX контрола – плъзгач

Превърта през диапазон от стойности, когато щракнете върху стрелките за превъртане или плъзнете бутона на плъзгача. Освен това, можете да се придвижите из страница с (предварително зададен интервал от) стойности, като щракнете върху областта между бутона на плъзгача и някоя от стрелките за превъртане. Обикновено потребителят може също да напише текстова стойност директно в свързаната клетка или текстово поле.

Изображение на бутон

Етикет

Пример за ActiveX контрола – етикет

Определя предназначението на клетка или текстово поле, или показва описателен текст (например заглавия, надписи, картини) или предоставя кратки инструкции.

Изображение на бутон

Изображение

Пример за ActiveX контрола – изображение

Вгражда картина, например растерна графика, JPEG или GIF.

Контрола на рамка

Пример за ActiveX контрола – групово поле

Правоъгълен обект с незадължителен етикет, който групира свързани контроли в една визуална единица. Обикновено бутоните за опции, квадратчетата за отметки или тясно свързаното съдържание се групират в контрола на рамка.

Забележка: ActiveX контролата на рамка не е налична в раздела ActiveX контроли на командата Вмъкване . Можете обаче да добавите контролата от диалоговия прозорец Още контроли, като изберете Microsoft Forms 2.0 Frame.

Изображение на бутон

Още контроли

Показва списък с допълнителни ActiveX контроли, които са налични на компютъра ви и които можете да добавяте към потребителски формуляр, като например Calendar Control 12.0 и Windows Media Player. В този диалогов прозорец можете също да регистрирате потребителска контрола.

Обекти на инструмент за рисуване

Примери за фигури Може също да искате да включите графики SmartArt, фигури, WordArt и текстови полета във вашия формуляр. Можете да преоразмерявате, завъртате, преобръщате, оцветявате и комбинирате тези обекти, за да създадете още по-сложни фигури. Когато въвеждате текст непосредствено във фигура или текстово поле, текстът става част от обекта – ако завъртите или обърнете обекта, текстът се завърта или обръща заедно с него. За разлика от ActiveX контролите, можете да присвоявате различни атрибути, като например размер на шрифта и стил на шрифта, на различни думи и знаци в обекта. Можете също да присвоите макрос и да добавите хипервръзки към тези обекти. Можете дори да свържете текст в обекта за фигура или текстово поле към клетка на работен лист и да показвате динамично актуализираните стойности в тези обекти.

Работа с контроли и обекти във формуляр на работен лист

След като добавите контроли на формуляр и ActiveX контроли към формуляр на работен лист, обикновено искате да направите фина настройка и да преподредите контролите по различни начини, за да създадете добре проектиран, удобен за потребителите формуляр. Общите задачи включват следните неща:

 • Контролиране на показването на помощната мрежа, докато работите с контролите и решаване дали помощната мрежа да се показва на потребителя в окончателния формуляр на работния лист.

 • Избиране или отказване на контроли, така че да можете да зададете свойствата или да направите допълнителни настройки.

 • Редактиране на текста в контрола, като например надпис или етикет.

 • Групиране, копиране, преместване и подреждане на контролите с цел организиране на оформлението на формуляра в работния лист.

 • Преоразмеряване и форматиране на контролите за постигане на желания от вас външен вид.

 • Позициониране или оразмеряване на контрола с клетка.

 • Защита на контролите и свързаните клетки в съответствие с вашите конкретни изисквания за защита на данните.

 • Разрешение или забрана на отпечатването на контролите при отпечатване на формуляра на работен лист.

 • Изтриване на неизползваните контроли.

Можете да проектирате формуляр в работен лист със или без помощна мрежа във фона. Може например да поискате да изключите помощната мрежа за клетките и след това да форматирате всички клетки с един и същи цвят или шарка, или дори да използвате картина като фон на работния лист. За да скриете или покажете помощната мрежа, в раздела Изглед , в групата Покажи/скрий изчистете или поставете отметка в квадратчето Помощна мрежа .

Определяне на типа на контролата, която се намира в работния лист

Тъй като има три различни типа контроли и обекти, които можете да модифицирате, може да не познаете със сигурност точния тип на контролата по външния й вид. За да определите типа на контролата (формуляра или ActiveX), изберете я и щракнете с десния бутон върху нея, след което покажете контекстното меню:

 • Ако контекстното меню съдържа командата Свойства, контролата е ActiveX контрола и сте в режим на проектиране.

 • Ако контекстното меню съдържа командата Присвояване на макрос, контролата е контрола на формуляр.

  Съвет: За да покажете правилното контекстно меню за груповото поле на контролата на формуляр, се уверете, че сте избрали периметъра, а не вътрешността на груповото поле.

 • Ако контекстното меню съдържа командата Редактиране на текст, обектът е графичен обект.

Потребителски формуляри на VBA

За максимална гъвкавост можете да създавате потребителски формуляр, които са диалогови прозорци по избор, които обикновено включват една или повече ActiveX контроли. Получавате достъп до потребителските формуляри от VBA код, който създавате в редактора на Visual Basic. Стъпките от най-високо ниво за създаване на потребителски формуляр са следните:

 1. Вмъкване на потребителския формуляр във VBA проекта на работната книга. Получавате достъп до VBA проекта на работна книга, като първо покажете редактора на Visual Basic (натиснете ALT+F11) и след това в менюто Вмъкване щракнете върху Потребителски формуляр.

 2. Написване на процедура за показване на потребителския формуляр.

 3. Добавяне на ActiveX контроли.

 4. Модифициране на свойствата за ActiveX контролите.

 5. Написване на процедурите за манипулатора на събития за ActiveX контролите.

Като използвате потребителски формуляри, можете също да използвате разширената функционалност на формуляра. Можете например по програмен път да добавите отделен бутон за избор за всяка буква от азбуката или пък можете да добавите квадратче за отметка за всеки елемент в голям списък с дати и числа.

Преди да създадете потребителски формуляр, помислете дали използването на вградените диалогови прозорци, които са на разположение в Excel, няма да отговаря на нуждите ви. Тези вградени диалогови прозорци включват VBA функциите InputBox и MsgBox, методите на Excel InputBox, GetOpenFilename, GetSaveAsFilename и обекта "Диалогови прозорци" на обекта Приложение, който съдържа всички вградени диалогови прозорци на Excel.

За повече информация проучете центъра за разработчици на Microsoft Office Excel.

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×