Отпечатване на контакти, съобщения или други елементи в Outlook

В Outlook можете да отпечатвате контакти, съобщения, календари, събрания и задачи. Всеки тип елемент в Outlook има няколко различни опции за печат.

Забележка: Когато използвате Файл > Печат , за да покажете изглед за печат, който съдържа както настройките на принтера, така и визуализацията на печата, текущия прозорец може да се премести на заден план, зад главния прозорец на Outlook. Можете да намалите главния прозорец на Outlook, за да върнете изгледа за печат обратно на преден план. За повече информация относно този проблем вижте Проблеми с визуализация на печата в Outlook.

Забележка: Поради големия брой различни принтери, които се продават днес, не сме в състояние да предоставим информация за отстраняване на неизправности или помощ при проблеми с конкретен принтер. Свържете се с производителя на принтера или посетете уеб сайта му за повече информация относно настройването и използването на вашия конкретен принтер.

 1. Изберете елемент на поща, календар, контакт или задача за печат.

 2. Изберете Файл > Печат, натиснете Ctrl+P или изберете Печат Иконата за печат на Outlook на лентата с инструменти за бърз достъп от лентата с инструменти за бърз достъп.

  Забележки: 

  • Отваря се изгледът Backstage, визуализиращ елемента, който сте избрали да отпечатате. Този изглед ви дава достъп до опциите за принтера и настройките за печат.

  • Визуализация на печата на имейл съобщение на Outlook

 3. (Незадължително) В диалоговия прозорец Печат променете опциите както е необходимо.

  Диалогов прозорец на печат на Outlook, опции за принтера

  • Раздел "Принтер"
   Изберете принтер, отпечатайте във файл или щракнете върху Свойства, за да зададете ориентация на оформлението и да промените опциите за хартия/изход.

  • Раздел "Стил на печат"
   Различните Outlook елементи имат различни опции за стил на печат. Две от най-често използваните опции са "Стил на таблица" и "Стил на паметна бележка". Щракнете върху Настройка на страниците, за да изберете различни шрифтове, да промените конкретните свойства за хартия и формат или да добавите горен или долен колонтитул. Ако искате да запишете собствен стил по избор, щракнете върху Дефиниране на стилове и редактирайте определен стил.

  • Секция "Диапазон на страниците"
   Отпечатване на всички страници за избрания елемент или задаване на страниците, които да се отпечатат

  • Раздел "Опции за печат"
   Можете да изберете дали да отпечатате прикачени файлове.

  • Раздел "Копия"
   Задайте броя на страниците и броя на копията, които да се отпечатат, и посочете дали копията трябва да се съпоставят.

 4. Изберете Печат.

Отпечатване на отделен контакт

 1. Щракнете върху Хора или върху иконата на "Хора" в долния край на прозореца на Outlook.

  Хора или Екранна снимка на бутона "Хора"

  Забележка: Ако не виждате "Хора" или иконата на "Хора", вероятно използвате "Поща" на Windows 10.

 2. В екран с папки, под Моите контакти щракнете върху папката с контакти, съдържаща контактите, които искате да отпечатате.

 3. Щракнете двукратно върху контакта, за да го отворите.

 4. Щракнете върху Файл > Печат.

 5. Визуализация на отпечатвания контакт ще се покаже от дясната страна. Ако това е желаният от вас формат и искате да отпечатате всички страници, щракнете върху Печат. В противен случай преминете към стъпка 6.

 6. Щракнете върху Опции за печат, за да покажете диалоговия прозорец "Опции за печат".

  • Под Стил на печат щракнете върху Дефиниране на стилове > "Редактиране", за да промените шрифтовете, полета, опциите за хартия и опциите за горен и долен колонтитул. Когато приключите с извършването на промени, щракнете върху OK и след това върху Печат.

  • В диалоговия прозорец Печат, под Обхват на страниците въведете номерата на страниците или диапазона от номерата на страниците, които искате да отпечатате, след което щракнете върху Печат.

За да отпечатате някои, но не всички контакти от вашия списък с контакти, най-напред филтрирайте контактите, така че да се показват само тези, които искате. След като контактите са вече филтрирани, стъпките за печат са същите като при отпечатване на всички контакти, както е описано тук. За информация относно филтрирането на списъка с контакти вижте Използване на вградените в Outlook филтри за търсене.

 1. Щракнете върху Хора или върху иконата на "Хора" в долния край на прозореца на Outlook.

  Хора или Екранна снимка на бутона "Хора"

  Забележка: Ако не виждате "Хора" или иконата на "Хора", вероятно използвате "Поща" на Windows 10.

 2. В екрана с папки, под Моите контакти щракнете върху папката с контакти, съдържаща контактите, които искате да отпечатате.

 3. Щракнете върху Файл > Печат.

 4. Визуализация на отпечатваните контакти ще се покаже от дясната страна. Ако това е желаният от вас формат и искате да отпечатате всички страници, щракнете върху Печат. В противен случай преминете към стъпка 5.

 5. Щракнете върху Опции за печат, за да покажете диалоговия прозорец "Опции за печат".

  • Под Стил на печат щракнете върху Дефиниране на стилове > "Редактиране", за да промените шрифтовете, полета, опциите за хартия и опциите за горен и долен колонтитул. Когато приключите с извършването на промени, щракнете върху OK и след това върху Печат.

  • В диалоговия прозорец Печат, под Обхват на страниците въведете номерата на страниците или диапазона от номерата на страниците, които искате да отпечатате, след което щракнете върху Печат.

Съвет: За да видите описанията на форматирането и оформлението на страници и опциите за всеки стил, в диалоговия прозорец Печат щракнете върху Настройка на страниците и Дефиниране на стилове.

Отпечатване на всички контакти от адресната ви книга

 1. В менюто Файл щракнете върху Печат.

 2. В Стил на печат щракнете върху желания от вас стил на печат.

  Ако искате да персонализирате стила, щракнете върху Дефиниране на стилове.

 1. В менюто Изглед посочете Текущ изглед, след което щракнете върху Персонализиране на текущия изглед.

 2. Щракнете върху Филтър и след това използвайте опциите, за да се видят само тези контакти, които искате да отпечатате.

 1. В "Поща", "Контакти" или "Задачи", в менюто Файл щракнете върху Печат.

  Забележка: Не отваряйте диалоговия прозорец Печат от отворен елемент, за да отпечатате списък. Това предлага само Стил за паметна бележка, който отпечатва един-единствен елемент, но не и изглед или списък.

 2. За да отпечатате списък, в Стил на печат направете едно от следните неща:

  • За съобщения щракнете върху Стил на таблица.

  • За задачи щракнете върху Стил на таблица.

  • За контакти направете едно от следните неща:

   • За да отпечатате таблица с отделни контакти в мрежа с редове и колони, щракнете върху Стил "Телефонен указател".

   • За да отпечатате информацията за контактите в списък от отделни картички, подобно на адресни картончета в картотека, щракнете върху Стил "картичка".

 3. Щракнете върху Печат.

Важно: Поради голямото разнообразие от принтери, предлагани на потребителите, не можем да ви помогнем при отстраняване на проблеми с вашия принтер. За информация за отстраняване на неизправности вижте ръководството или уеб сайта на производителя. Може да зададете въпросите си и в Общности на Microsoft Office.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×