Отпечатване на работен лист с пейзажна или портретна ориентация

По подразбиране Microsoft Excel отпечатва работните листове с портретна ориентация (по-високи отколкото широки). Можете да промените ориентацията на страницата на пейзажна за всеки работен лист поотделно.

Промяна на ориентацията на страница

 1. Изберете работния лист или работните листове, чиято ориентацията искате да промените.

  Съвет: Когато са избрани няколко работни листа, в заглавната лента на работния лист се показва [Група]. За да отмените избора на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако няма видим неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете.

 2. В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Ориентация и след това щракнете върху Портретна или Пейзажна.

  В раздела ''Начало'' щракнете върху ''Ориентация''

  Забележки: 

  • Ако не сте инсталирали принтер, опцията Ориентация ще се появи като недостъпна и няма да можете да я избирате. За да се справите с това, трябва да инсталирате принтер. Опцията се показва като недостъпна и когато редактирате съдържанието на клетка. За да решите този проблем, натиснете клавиша Enter, за да приемете промените, или клавиша Esc, за да ги откажете.

  • Тъй като можете да задавате ориентацията на страница на принципа работен лист по работен лист, можете да отпечатате някои работни листове в работна книга в една ориентация (например портретна ориентация), а други работни листове в същата работна книга с друга ориентация (в случая пейзажна ориентация). Просто задайте ориентацията за всеки един работен лист по подходящ начин и след това пристъпете към отпечатването на работния лист или на работната книга.

Промяна на ориентацията на страницата, когато сте готови за печат

 1. Изберете работния лист, работните листове или данните на работния лист, които искате да отпечатате.

 2. Щракнете върху Файл > Печат.

 3. В падащото поле Ориентация на страниците под Настройки щракнете върху Портретна ориентация или Пейзажна ориентация.

 4. Когато сте готови за печат, щракнете върху Печат.

Създаване на шаблон, който използва пейзажна ориентация по подразбиране

За да спестите време, можете да запишете работна книга, която е конфигурирана да отпечатва в пейзажна ориентация, като шаблон. След това можете да използвате този шаблон, за да създавате други работни книги.

Създаване на шаблона

 1. Създаване на работна книга

 2. Изберете работния лист или работните листове, чиято ориентацията искате да промените.

  Как да изберете работни листове

  За да изберете

  Направете следното

  Единствен лист

  Щракнете върху раздела на листа.

  Щракнете върху раздела на листа

  Ако не виждате желания раздел, щракнете върху бутоните за превъртане на разделите, за да го покажете, а след това щракнете върху раздела.

  Щракнете върху стрелките за превъртане на разделите

  Два или повече съседни листа

  Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Shift, докато щраквате върху раздела за последния лист, който искате да изберете.

  Два или повече несъседни листа

  Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху разделите за другите листове, които искате да изберете.

  Всички листове в работна книга

  Щракнете с десния бутон върху раздел на лист и след това щракнете върху Избери всички листове.

  Забележка: Когато са избрани няколко работни листа, в заглавната лента на работния лист се показва [Група]. За да отмените избора на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако няма видим неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете.

 3. В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Ориентация и след това върху Пейзажна.

  В раздела ''Начало'' щракнете върху ''Ориентация''

  Забележка: Ако не сте инсталирали принтер, опцията Ориентация ще се появи като недостъпна и няма да можете да я избирате. За да се справите с това, трябва да инсталирате принтер. Опцията се показва като недостъпна и когато редактирате съдържанието на клетка. За да решите този проблем, натиснете клавиша Enter, за да приемете промените, или клавиша Esc, за да ги откажете.

 4. Направете всички други персонализации, ако е необходимо.

  Съвет: Ако искате да персонализирате няколко работни листа по едно и също време, можете временно да групирате работните листове, да направите промените и след това да ги разгрупирате. За да групирате работните листове, щракнете с десния бутон върху някой раздел в долната част на работния лист. В контекстното меню щракнете върху Избери всички листове. В заглавната лента трябва да видите името на работната книга, последвано от думата [Group]. След това променете ориентацията на пейзажна или направете други желани от вас персонализации. За да изключите групирането, щракнете с десния бутон върху някой раздел и после щракнете върху Разгрупирай листовете (или просто щракнете върху друг раздел на работен лист).

 5. Щракнете върху раздела Файл.

 6. Щракнете върху Запиши като и след това изберете местоположението, където искате да запишете работния си лист. Например щракнете върху Компютър (или Този компютър в Excel 2016), след което щракнете върху Работен плот.

 7. В полето Име на файл въведете името, което искате да използвате за шаблона.

 8. В полето Запиши като тип щракнете върху Шаблон на Excel (*.xltx) или върху Шаблон на Excel с разрешени макроси (*.xltm), ако работната книга съдържа макроси, които искате да са налични в шаблона.

 9. Изберете Запиши.

  Шаблонът се изпраща автоматично в папката "Шаблони".

  За да използвате шаблона за създаване на работна книга, направете следното (само за Excel 2016 г., Excel 2013 и Excel само за 2010 г.):

  1. Щракнете върху Файл > Създай.

  2. Щракнете върху Лични.

  3. Щракнете върху иконата или името на записания шаблон.

Най-горе на страницата

Промяна на ориентацията на страницата в работния лист

 1. Изберете работния лист или работните листове, чиято ориентацията искате да промените.

  Как да изберете работни листове

  За да изберете

  Направете следното

  Единствен лист

  Щракнете върху раздела на листа.

  Раздел на активния лист

  Ако не виждате желания раздел, щракнете върху бутоните за превъртане на разделите, за да го покажете, а след това щракнете върху раздела.

  Бутони за превъртане на листовете

  Два или повече съседни листа

  Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Shift, докато щраквате върху раздела за последния лист, който искате да изберете.

  Два или повече несъседни листа

  Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху разделите за другите листове, които искате да изберете.

  Всички листове в работна книга

  Щракнете с десния бутон върху раздел на лист и след това щракнете върху Избери всички листове в контекстно меню.

  Забележка: Когато са избрани няколко работни листа, в заглавната лента на работния лист се показва [Група]. За да отмените избора на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако няма видим неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете в контекстното меню.

 2. В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Ориентация и след това щракнете върху Портретна или Пейзажна.

  Изображение на лентата на Excel

  Съвет: За да видите границите на отпечатаните страници по-отчетливи, можете да работите в изгледа Оформление на страниците (раздел Изглед, група Изгледи на работни книги).

Промяна на ориентацията на страницата, когато сте готови за печат

 1. Изберете работния лист, работните листове или данните на работния лист, които искате да отпечатате.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Печат.

 3. В диалоговия прозорец Печат щракнете върху Свойства.

 4. В диалоговия прозорец Свойства на принтера, в раздела Оформление, под Ориентациящракнете върху Портретна или Пейзажнаи щракнете върху OK.

 5. Когато сте готови за печат, щракнете върху Печат.

Забележка: Ако не сте инсталирали принтер, опцията Ориентация ще се появи като недостъпна и няма да можете да я избирате. За да се справите с това, трябва да инсталирате принтер. Опцията също така се показва недостъпна, когато сте в процес на редактиране на съдържанието на клетка. За да отстраните това, натиснете КЛАВИША ENTER, за да приемете промените или ESC, за да отмените промените.

Създаване на шаблон, който използва пейзажна ориентация по подразбиране

За да спестите време, можете да запишете работна книга, която е конфигурирана да отпечатва в пейзажна ориентация, като шаблон. След това можете да използвате този шаблон, за да създавате други работни книги.

Създаване на шаблона

 1. Създаване на нова работна книга

 2. Изберете работния лист или работните листове, чиято ориентацията искате да промените.

  Как да изберете работни листове

  За да изберете

  Направете следното

  Единствен лист

  Щракнете върху раздела на листа.

  Раздел на активния лист

  Ако не виждате желания раздел, щракнете върху бутоните за превъртане на разделите, за да го покажете, а след това щракнете върху раздела.

  Бутони за превъртане на листовете

  Два или повече съседни листа

  Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Shift, докато щраквате върху раздела за последния лист, който искате да изберете.

  Два или повече несъседни листа

  Щракнете върху раздела за първия лист. После задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху разделите за другите листове, които искате да изберете.

  Всички листове в работна книга

  Щракнете с десния бутон върху раздел на лист и след това щракнете върху Избери всички листове в контекстно меню.

  Съвет: Когато са избрани няколко работни листа, в заглавната лента на работния лист се показва [Група]. За да отмените избора на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако няма видим неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете в контекстното меню.

 3. В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Ориентация и след това върху Пейзажна.

  Изображение на лентата на Excel

  Забележка: Ако не сте инсталирали принтер, опцията Ориентация ще се появи като недостъпна и няма да можете да я избирате. За да се справите с това, трябва да инсталирате принтер. Опцията също така се показва недостъпна, когато сте в процес на редактиране на съдържанието на клетка. За да отстраните това, натиснете КЛАВИША ENTER, за да приемете промените или ESC, за да отмените промените.

 4. Направете всички други персонализации, ако е необходимо.

  Съвет: Ако искате да персонализирате няколко работни листа наведнъж, можете временно да групирате работните листове, да направите промените и след това да ги разгрупирате. За да групирате работните листове, щракнете с десния бутон върху някой раздел в долната част на работния лист. В контекстното меню щракнете върху Избери всички листове. В заглавната лента трябва да видите името на работната книга, последвано от думата [Group]. След това променете ориентацията на пейзажна или направете други желани от вас персонализации. За да изключите групирането, щракнете с десния бутон върху някой раздел и после щракнете върху Разгрупирай листовете (или просто щракнете върху друг раздел на работен лист). Не забравяйте да разгрупирате работните листове. Когато работните листове са групирани, каквото и да правите с един работен лист, засяга всички други работни листове, което вероятно не е това, което искате.

 5. Щракнете върху бутона Microsoft Office бутона Изображение на бутона Officeи след това щракнете върху Запиши като.

 6. В полето Име на файл въведете името, което искате да използвате за шаблона.

 7. В полето Запиши като тип щракнете върху Шаблон на Excel (*.xltx) или върху Шаблон на Excel с разрешени макроси (*.xltm), ако работната книга съдържа макроси, които искате да са налични в шаблона.

 8. Щракнете върху Запиши.

  Шаблонът се поставя автоматично в папката "Templates".

  Съвет: Ако копирате произволна работна Excel в папката Шаблони, можете да използвате тази работна книга като шаблон, без да я записвате във файловия формат на шаблона (.xltx или .xltm). В Windows Vista папката Templates обикновено е в C:\Потребители\<вашето име>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. В Microsoft Windows XP папката Templates обикновено е в C:\Документи и настройки\<вашето име>\Application Data\Microsoft\Templates.

 9. За да използвате шаблона, за да създадете нова работна книга, направете следното:

  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Създай.

  2. Под Шаблони щракнете върху Моите шаблони.

  3. В диалоговия прозорец Създаване щракнете двукратно върху шаблона, който току-що създадохте.

   Excel създава нова работна книга, която е базирана на вашия шаблон.

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×