Подравняване на картини, фигури, WordArt и други обекти в Word

Можете да накарате Word да подравняване на обекти – например картини, фигури, графики SmartArt и диаграми – по отношение на краищата на страницата, полетата или други обекти.

Подравняване на картина, фигура, текстово поле, графика SmartArt или WordArt

 1. Изберете обектите за подравняване.

  За да изберете няколко обекта, изберете първия обект и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато избирате останалите обекти.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да подравняване на картина, изберете формат на картина или инструменти за картини , за > форматирате.

  • За да подравняване на фигура, текстово поле или WordArt, изберете формат на фигура или инструменти за Рисуване > формат.

 3. В групата Подреждане изберете подравняване.

  Бутон за подравняване
 4. Изберете от следните опции:

  Важно: Ако опциите за подравняване са недостъпни, може да има само един елемент, който е избран.

  • Подравняване отляво     За да подравняване на краищата на обектите отляво.

  • Център за подравняване     За да подравняване на обектите вертикално през центровете им.

  • Подравняване отдясно     За да подравняване на краищата на обектите отдясно.

  • Подравняване отгоре     За да подравняване на горните ръбове на обектите.

  • Подравняване в средата     За да подравняване на обектите хоризонтално през техните средата.

  • Подравняване отдолу     За да подравняване на долните ръбове на обектите.

   Забележки: 

   • Когато подравняване на обекти един спрямо друг по ръбовете им, един от обектите остава неподвижен.

   • Подравняване в средата на обектите хоризонтално през средата на обектите и подравняването в центъра Подравнява обектите вертикално през центъра на обектите. Когато подравнявате обекти една спрямо друга по средата или центъра, обектите се подравняват хоризонтално или вертикално, което представлява средната стойност на първоначалните им позиции. Нито един обект не трябва да остава неподвижен и всички обекти може да се преместват.

   • В зависимост от опцията за подравняване обектите може да покриват друг обект. Ако това се случи, отмените подравняването и преместенете обектите на нови позиции, преди да подравните отново.

Подреждане на обектите на равни разстояния един от друг

 1. Изберете поне три обекта, за да подредите. За да изберете няколко обекта, изберете първия обект и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато избирате останалите обекти.

  За да изберете обекти, които са скрити, насложени или зад текста, отидете на начало > намиране и избиране > избиране на обектии след това изчертаване на поле над обектите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да подредите картините равномерно, изберете формат на картина или инструменти за картини > формат.

  • За да подредите група с фигури, текстови полета или WordArt по един и същ начин, изберете формат на фигура или инструменти за рисуване > формат.

 3. В групата Подреждане изберете подравняване.

  Бутон за подравняване
 4. Изберете едно от следните неща:

  • Хоризонтално разпределение За центриране на обектите хоризонтално.

  • Вертикално разпределение За центриране на обектите вертикално.

Word може да подравняване на обекти отляво, центрирано, отдясно, отгоре, средата и отдолу. Можете да изберете дали искате тези позиции да бъдат относителни спрямо страницата, полетата или други обекти.

Забележка: Ако обтичането на текст за обект е зададено на в ред с текст, Word може да го Подравнява само по отношение на страницата или полетата. За да го промените, Control + щракнете върху обекта, посочете текстна повече редове и след това изберете нещо различно от в текста. За да научите повече за обтичането с текст, вижте управление на обтичането с текст около обекти.

Съвет: Ако имате няколко обекта на позиция на страница, може да поискате да използвате мрежа, която да ви помогне. 

Подравняване на обект с други обекти, полетата или страницата

 1. Задръжте натиснат клавиша SHIFT и използвайте мишката или тъчпада, за да изберете обектите, които искате да подравняване.

 2. Изберете формат на фигура или формат на картината.

  За да подравняването на един или повече обекти, които сте избрали, щракнете върху подравняване.
 3. Изберете подравняване. Ако не виждате подравняване в раздела формат на фигура , изберете Подрежданеи след това изберете подравняване.

 4. Изберете едно от следните неща:

  • Подравняване към страницата

  • Подравняване към поле

  • Подравняване на избраните обекти

 5. За да изберете дали избраните обекти да са съгласувани с полетата, страницата или една спрямо друга, изберете подравняванеи изберете една от следните опции:

  • Подравняване към страницата

  • Подравняване към поле

  • Подравняване на избраните обекти

 6. Изберете подравняване отново и след това изберете типа на подравняването от една от трите категории: хоризонтално, вертикалноили разпространение.

  За да подравняване на обекти един спрямо друг, изберете Подравняване на избраните обекти.

Съвет: След като обектите са подредени по желания от вас, можете да ги прехвърлите, като същевременно запазите относителните им позиции, като ги дефинирате като Група. За помощ при използването на групи вижте групиране или разгрупиране на фигури, картини или други обекти.

Можете да подравните обекти по отношение на котва, като например полето "поле", "страница" и "абзац". Можете също да въведете точно цифрова позиция за обекта спрямо котвата.

Подравняване на обект с други обекти, полетата или страницата

 1. Изберете обекта.

 2. Изберете форматиране или Форматиране на картина.

 3. За да изберете дали избраните обекти да са съгласувани с полетата, страницата или една спрямо друга, изберете подравняванеи след това изберете една от следните опции:

  • Подравняване към страницата

  • Подравняване към поле

  • Подравняване на избраните обекти

 4. Изберете подравняване отново и след това изберете типа на подравняването, което искате.

Подравняване на обект по отношение на текст

 1. Изберете обекта, за да го изберете.

 2. Изберете форматиране или Форматиране на картина.

 3. Под Подредиизберете текстна повече редове и след това изберете стил, различен от този в текста (например стегнат икона ''Разговори'' ).

  Word Arrange group

 4. В документа плъзнете обекта там, където искате.

 5. За да настроите фино позицията на картината, под Подреди, изберете позицияи след това изберете още опции за оформление.

 6. В раздела позиция изберете желаните от вас опции за хоризонталните и вертикалните котви.

  Забележка: За да се уверите, че избраният обект се премества нагоре или надолу с абзаца, към който е закотвен, изберете Премести обекта с текст.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×