По подразбиране препратката към клетка е относителна препратка, което означава, че препратката е спрямо местоположението на клетката. Ако например препращате към клетка A2 от клетка C2, всъщност препращате към клетка, която е две колони отляво (C минус A)– в същия ред (2). Когато копирате формула, съдържаща относителна препратка към клетка, тази препратка във формулата ще се промени.

Например ако копирате формулата =B4*C4 от клетка D4 в D5, формулата в D5 се настройва отдясно с една колона и става =B5*C5. Ако искате да запазите първоначалната препратка към клетка в този пример, когато я копирате, правите препратката към клетката абсолютна, като предшествате колоните (B и C) и реда (2) със знак за долар ($). След това, когато копирате формулата =$B$4*$ $C$4 от D4 на D5, формулата остава точно същата.

Относителна препратка към клетка

По-рядко може да искате да смесвате абсолютни и относителни препратки към клетки, като предхождате или колоната, или стойността на реда със знак за долар – която коригира или колоната, или реда (например $B 4 или C$4).

За да промените типа препратка към клетка:

  1. Изберете клетката, съдържаща формулата.

  2. В лента за формули Изображение на бутон изберете препратката, която искате да промените.

  3. Натиснете F4, за да превключите между типовете препратки.

    Таблицата по-долу обобщава как тип препратка се актуализира, ако формула, съдържаща препратката, се копира две клетки надолу и две клетки отдясно.

За формула, която се копира:

Ако препратката е:

Той се променя на:

Копиране на формула от A1 до две клетки надолу и надясно

$A$1 (абсолютна колона и абсолютен ред)

$A $1 (препратката е абсолютна)

A$1 (относителна колона и абсолютен ред)

C$1 (препратката е смесена)

$A 1 (абсолютна колона и относителен ред)

$A 3 (препратката е смесена)

A1 (относителна колона и относителен ред)

C3 (препратката е относителна)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×